Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok

Číslo patentu: U 487

Dátum: 08.06.1994

Autor: Gramata Stanislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou viečok Oblasť technikyTechnicke riesenie sa týka použitia delenej uzatvaracej hlavice na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok pri konzervovani potravín. Doterajsi stav technikyDoposiaľ sa na uzatváranie sklenených pohárov pomocouplechových viečok využívali prevažne plastove, alebo hliníkovéuzatváracie hlavice, ktoré sice uzatvorili sklenený pohár, ale mali aj svoje nedostatky. Plastové uzatváracie hlavice boli pružné, ale aj tak sa často stávalo, že neuzatvorili sklenenýpohár dôkladne, lebo sklenené poháre aj ked sú normalizovanepredsa len majú často male rozmerové odchýlky. Tie stačia na toaby došlo pri ich uzatvorení k nepresnosti a naslednemučasto spůsobovali praskanie sklenených pohárov, lebo v důsledku svojej nedostatočnej pružnosti sa nedokázali prispôsobiť malým sklenených hlavicsťahovanie z už uaatvorených sklenených pohárov.oboch typov uzatvaracích bolo ajUvedené nedostatky do značnej miery odstráñuje delená.uzatváracia hlavica. ktorá umožňuje citlivejšie regulovaťpritlačnú silu na plechové viečko a tým zabezpečiť aj pevnejšie uzatvorenie skleneného pohára. Ďalšou nezanedbateľnou výhodou delenej uzatváracej hlavice je aj pohodlná manipulácia pri jej nasadzovani a snimani zo skleneného pohára.Podstata riešenia spočíva v tom, že delená uzatváracia hlavica sa skladá z kruhovej delenej hlavice a uchytávacej páky zabezpečujúcej, v súčinnosti s delenou uzatváracou hlavicou,uzatvorenie skleneného pohára pomocou plechoveho viečka. Delená uzatváracia hlavica a uchytávacia páka su spolu spojene do pevného a zároveň pohyblivého celku pomocou spojovacieho kolika. Delená uzatváracia hlavica je konštruovaná tak, že je opatrená v jednom mieste na svojom obvode deleným výstupkom klinovitého tvaru lichobežníkoveho prierezu, v ktorom je aj kruhový otvor pre zasunutie spojovacieho kolika. Uchytávacia páka má zase na jednom svojom konci po celej šírke klinovité vybranie lichobežnikového prierezu a taktiež kruhový otvor pre zasunutie spojovacieho kolika. Klinovitý výbežok lichobežnikového prierezu delenej uzatváracej hlavice sa zasunie do klinovitého vybrania lichobeänikového prierezu uchytávacej páky a obe časti sa potom spoja spojovacim kolikom. Vznikne tak pevný a zároveň pohyblivý celok. Hlinovité vybranie lichobežnikového prierezu tak v súčinnosti s výstupkom lichobežnikového prierezu zabezpečuje pri stláčani uchytávacej páky smerom dolu sťahovanie delenej hlavice a následne pritláčanie malých výstupkov, ktorými je hlavica po vnútornom obvode opatrená, na viečko. To postupne pevne obopnehrdlo skleneného pohára a dostatočne tesne ho uzatvori.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je viac zrejmejšie z výkreeu, na ktorom obr.1 znázorňuje pri pohľade z hora delenú uzatváraciu hlavicu a uchytávaciu páku, ktoré sú spojené spojovacim kolikom. Dbr.2 znázorňuje klinovité lichobeänikové spojenie výstupku delenej uzatváracej hlavice a uchytávacej páky, ktoré sú spojené kolikoma obr.3 znázorňuje pohyb uchytávacej páky, ř-JDelená uzatváracia hlavica podľa obr.1 sa skladá z delenej3. Na obr.2 je znázornená vzájomné spojenie deleného výstupkuklinoviteho tvaru lichobežnikového prierezu Íde 1 enej hlavice 1 aklinovite lichobežnikove vybranie 5 uchytávacej pákygb ktoré. spája do jedného celku spojovací kolik 3 zasunutý v otvoroch 8 ana delenj hlavici 1 a následné pritláčanie výstupkov Z,ktorý zabezpečí postupné sťahovanie štrbinygumiestnených po vnútornom obvode delenej hlavice 1, na plechovéviečko uzatvárajúce sklenený pohár. Montáž celej delenej uzatvárajúcej hlavice je zrejmá z obr.1a obr.2. Delená uzatváracia hlavica 1 sa stlaći na doraz, čím saštrbina 4 âúp 1 ne stiahne a potom sa na delený výstupoki hlavice 1nasunie kolmo do osi otvoru hlaviceł uchytávacia pákag tak, abyklinovitý výstupok 4 i klinovité vybranie 5 do seba zapadli amohli sa spojiť zasunutim spojovacieho ko 1 ika§ do otvorov 8ai. Takto poskladaná delená uzatváracia hlavica je pripravená k uzatváraniu sklenených pohárov pomocou plechových viečok. Delenú uzatváraciu hlavicu je možné využiť najmä prikonzervovaní potravín do sklenených pohárov.Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok V y 2 n a Č u j ú c a s a t ý m, že je zložená z delenej hlavice (1), uchytávacej páky (2) aüelená uzatváracia hlavica fodľa nároku 1. V y z n a Č u J ú c a zäízn 5 st. üä (51 m, žeyje Bpatrená deleným výstupkom (4), 1klinovitý tvar lichobežnikového prierezu. Delená uzatváracia hlavica podľa nároku 1, v y z n a Č u j ú c a(4) prierezu sa nasunie klinovité vybranie lichobežníkového prierezu5 a t ý m, že na jej klinovitý výstupuk lichobežníkovéhoDelená uzatváracia hlavica podľa nároku 3,(4) uchytávacej pákys a t ý m, že klinovitý výstupok delenej hlavice

MPK / Značky

MPK: B67B 5/00

Značky: sklenených, plechových, pohárov, delená, uzatváranie, viečok, uzatváracia, hlavica, pomocou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u487-delena-uzatvaracia-hlavica-na-uzatvaranie-sklenenych-poharov-pomocou-plechovych-viecok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Delená uzatváracia hlavica na uzatváranie sklenených pohárov pomocou plechových viečok</a>

Podobne patenty