Kotúč hlavne pre leštenie

Číslo patentu: U 377

Dátum: 06.04.1994

Autori: Mokrý Peter, Kunc Pavel, Škrhák Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Kotúč hlavne pre leštenieRiešenie sa týka kotúča hlavne pre leštenie, pozostávajúceho z rotačného disku, po obvode ktorého je umiestnená obvo dová textília a ktorý je vybavený otvorom pre upnutie naDoteraz známe kotúče pre leštenie, prípadne po nanesení brúsnej pasty pre brúsenie, pozostávajú zo skladanej, vencovej alebo riasenej obvodovej textílie, ktorej stred je vyplnený lepenkovými výsekmi, ktoré sú na seba navrstvené do výšky 12,5 mm a sú prekryté krycími lepenkovými výsekmi, ktoré sú s obvodovou textíliou spojené zošitím na drôtošičke, zvalcovaním alebo nastrelením skob alebo klincov a pod. Nevýhodou známych prevedení je, že po opotrebovaní obvodovej textílie je nutné zbytok kotúča vyhodiť do odpadu. Ďalšou nevýhodou je, že z povrchu lepenkového kotúča môžu vystupovať dröty,skoby, či klince, ktoré môžu negatívne ovplyvňovať bezpečnosťUvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje kotúč hlavne pre leštenie, pozostávajúci z rotačného disku, po ktorého obvode je umiestnená obvodová textília a ktorý má otvor pre upnutie na strojné zariadenie, ktorého podstata spočíva v tom, že rotačný disk je zložený z dvoch rozoberateľne spojených častí, po ktorých obvode je vytvorené obvodové vybranie pre uloženie obvodovej textílie. Do obvodového vybraniaJedna skupina hrotov je uchytená v ľavej časti rotačného dis§ku a druhá skupina v pravej časti rotačného disku.Leštiaci kotúč podľa riešenia umožňuje výmenu opotrebovanej leštiacej textílie a tým mnohonásobně použitie jednéhoPre ľahkú výmenu opotrebovanej textílie je výhodné, keď je rozoberateľné spojenie častí rotačného disku tvorené spojovacími otvormi prechádzajúcimi oboma časťami rotačného disku, pričom do spojovacích otvorov sú vložené dvojdielne plas tové nity, pozostávajúce z dutého dielu a dielu s driekom.Prehľad obrázkov na výkreseRiešenie bude bližšie ozrejmené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje kotúč podľa riešenia v reze rovinou A-A z obr. 2, na ktorom je kotúč podľa riešenia znázornenýKotúč hlavne pre leštenie, podľa obr. 1 pozostáva z plastového rotačného disku l s otvorom lg pre upnutie na neznázornené strojné zariadenie. Rotačný disk l je zložený z dvoch rozoberateľne spojených častí g, Q, po ktorých obvode je vytvorené obvodové vybranie 3 pre uloženie obvodovej textílie Q, ktorá môže byť skladaná, vencová alebo riasená. Časťou obvodovej textílie Q, ktorá zasahuje do obvodového vybrania 5,priečne prechádzajú hroty Q, ktoré sú zhotovené z kovu, plastu, prípadne iného vhodného materiálu. Hroty Q sú striedavoRozoberateľné spojenie časti g, Q rotačného disku 1 jetvorené spojovacími otvormi 1, ktoré prechádzajú oboma časťami Q, Q rotačného disku i. Do týchto otvorov 1 sú vloženéPo opotrebení obvodovej textílie Q sa demontuje rozoberateľné spojenie rotačného disku L, vyberie sa opotrebovaná textília a na jej miesto sa vloží nová. Potom sa opäť obePo upnutí kotúča na strojné zariadenie je možné opracovávať povrch materiálu, a to nielen leštením, ale po naneseníbrúsnej pasty na obvodovú textíliu Q i brúsením.Kotúč hlavne pre leštenie, pozostávajúci z rotačného disku, a ktorý je vybavený otvorom pre upnutie na strojnom zari po ktorého obvode jeumiestnená obvodová textílie adení, vyznačujúci sa tým, že rotačný disk (1) je zložený z dvoch rozoberateľne spojených častí (2, 3), po ktorých obvode je vytvorené obvodové vybranie textílie (5),zasahujú hroty (6),(5) a hrotov (6) časti (3) (1) aobvodovej pričom do obvodového vybraniatextíliou jedna skupina je uchytenáv ľavej rotačného disku druhá skupinaKotúč podľa bodu 1, spojenie častí (2, vyznačujúci sa tým, že rozoberateľnéjovacími otvormi (7), ktoré prechádzajú obomi časťami(2, 3) rotačného disku (1), pričom do spojovacích otvorov(7) sú vložené dvojdielne plastové nity pozostávajúce

MPK / Značky

MPK: B24B 13/01

Značky: leštenie, kotúč, hlavne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u377-kotuc-hlavne-pre-lestenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kotúč hlavne pre leštenie</a>

Podobne patenty