Oplachovač, najmä pre pisoárové misy

Číslo patentu: U 350

Dátum: 02.02.1994

Autori: Mozolák Vladimír, Repta Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Oplachovač, najmä pre pisoarové misyTechnické riešenie sa týka oplachovacieho zariadenia, určeného najmä pre oplachovanie pisoárových mís a podobných predmetov používaných v sociálnych zariadeniach.Doteraz sú známe a používané viaceré druhy pisoárových aplachovačov, ktoré sú určené ako koncové oplachovecie prvky v systéme oplachovacíeho zariadenia pisoárových mís. Známe sú oplachovače ako hubice, zhotovené ako odliatky z mosadze, v ktorých je vytvorená štrbína, cez ktorú voda opúšťa oplachovač,alebo ako hubice zhotovené z mosadznej rúrky, kde je štrbina vytvorená sploštením ústia výtoku tejto trubky. Ďalej sú známe riešenia, kde priamo pisoárové misy majú v hornej častí vytvorené oplachovaoie otvory.Nevýhodou hubicových oplachovačov je veľká spotreba vody na oplachovanie. Pri znížení tlaku voda dostatočne neoplachuje,alebo vôbec neoplachuje steny pisoárovej misy, lebo padá na dno misy, pričom odprskávaním znečisťuje okolie.Nevýhodou pisoárových mís, ktoré majú v hornej časti vytvorené oplachovacie otvory je zanášanie týchto otvorov usadenínamí a vodným kameňom. Tieto usadeniny sa ťažko odstraňujú,lebo sa vôbec nedajú odstrániť, čo má za následok nedostatočné oplachovanie stien pisoárovej misy.Uvedené nevýhody doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva V tom, že pripojovací nástavec so vstupným otvorom a aspoň jedným prietokovým kanálem má prírubu a je osadený segmentom, vodotesne spojeným 3 prírubou a krytkou tak, že krytka i segment súA 2 pevne spojené s pripojovacím nástavcom, pričom vstupný otvor pripojovacíeho nástavca je aspoň jedným prietokovým kanálom prepojený s dutinou, vytvorenou medzi prírubou a segmentom a duti na je vyústená drážkami zhotovenými aspoň v časti kruhovej výseče medzi prírubou a segmentom do voľného priestoru.Toto technické riešenie umožňuje trvalé a dokonalé čistenie, oplachovanie pisoárovej misy. Po zanesení oplachovača umožňuje jeho ľahkú čistiteľnosť, prípadne vymeniteľnosť náhradných dielov. Neznečísťuje okolité prostredie odprskávanim vody a svo jim vonkajším prevedením vytvára ucelený systém aplachovacieho zariadenia.Dnnbvag obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu,na ktorom obr. 1 znázorňuje oplachovač v pozdľžnom reze A - A a obr. 2 znázorňuje oplachovač v pôdoryse.Technické riešenie znázornené na obr. l a obr. 2 pozostáva z pripojovacieho nástavca A, priruby g, segmentu 1, krytky 3 a skrutky 2. Pripojovací nástavec l je nosným prvkom oplachovača. Je to duté valcovíté teleso, ktorá má na jednom konci štvorhran li a na druhom konci závit lá. Zo strany štvorhranu li je na pripojovací nástavec l nasunutá príruba g, zaistené poistným krúžkom lg, ktorý tvorí doraz pre prírubu g. Ďalej je na pripojovací nástavec l nasunutý segment Q, ktorý je polohovaný štvornranom lg. Príruba 3 i segment Q sú.na pripojovacom nástavci utesnené tesniacimi O-krúžkami ll. Segment Q s výstupkami łâ je zakrytý krytkou 5, pripevnenou k prípevňovaciemu nástavcu l skrutkou 2 a zároveň je segment 3 pritláčaný krytkou 3 na prírubu g pomocou nákružku lg, vytvoreného na segmente 1. Tesnoeť spoja príruby g a segmentu 1 je zabezpečená tesniacim krúžkom lg. Na strane závitu lg má prípojovaci nástavec l vytvorený vstupný otvor Q, ktorý je vyústený príetokovými kanálmí 1 do dutiny §, 3vytvorenej medzi prírubou g a segmentom g. Dutína § je vyústená drážkami 2, zhotovenýmí vejárovíte medzi prírubou g a segmentom g, do priestoru misy.Oplachovač, najmä pre písoárové misy, pozostávajúci z pripojovacieho nástavcs, príruby a segmentu, pričom priruba i segment sú zakrytá krytkou a upevnené skrutkou, vyznačujúci sa tým, že pripojovaci nástavec /l/ so vstupným otvorom /6/ s aspoň jedným prietokovým kanálem /7/, má prírubu /2/ a je osadený segmentom /3/, vodotesne spojeným s prírubou /2/ a krytkou /4/ tak, že krytka /4/ i segment /3/ sú pevne spojené s pripojovacím nástavcom /1/, pričom vstupný otvor /6/ pripojovacieho nástavec /l/ je aspoň jedným prietokovým kanálem /7/ prepo~ jený s dutínou /8/, vytvorenou medzi prírubou /2/ a segmentom/3/ a dutina /8/ je vyústená drážkami /9/, zhotovenými aspoň v časti kruhovej výseče medzi prirubou /2/ n segmentom /3/,do voľného priestoru.

MPK / Značky

MPK: E03D 13/00, E03D 1/30, E03D 11/06

Značky: oplachovač, pisoárové, najmä

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u350-oplachovac-najma-pre-pisoarove-misy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oplachovač, najmä pre pisoárové misy</a>

Podobne patenty