Izolácia vodivých jadier káblových súborov

Číslo patentu: U 2273

Dátum: 10.09.1999

Autor: Kupilík Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Izolácia vodivých jadier káblových súborovTechnické riešenie sa týka izolácie vodivých jadier káblových súborov, ktorými sú káble, závesy, spojky alebo odbočenia káblov.Doteraz sa izolácia vodivých jadier káblových súborov riešila použitím izolácií z plastov. Tento materiál ja ako izolačný nevhodný na použitie pri ohňovzdorných kábloch či tlakovo alebo chemicky namáhaných.Izolácia vodivých jadier pri ohňovzdorných kábloch sa doteraz tiež uskutočňuje v mieste káblových súborov ovinutím sklosľudovými alebo sklotextilnými páskami. Riešenie je pracné a kvalita izolácie je závislá na vlastnom uskutočnení ovinutia. Bandážovanie zväčšujevonkajší objem, celkovo pôsobí nevzhľadným dojmom. Podstata technického riešeniaIzolácia vodivých jadier v mieste káblových súborov je zvonku prekrytá teplom zmrštiteľnou hadicou, pod ktorou je spoj vodotesne alebo hermeticky uzavretý. Podstatou technického riešenia je to, že spájané jadrá kábla sú umiestnené v keramickom prvku. Tým môže byt nirka alebo valec s otvormi na žily kábla, prípadne keramická tvarovka alebo keramická tvarovka so zámkami. Vo výhodnom riešení je keramický prvok tvorený najmenej jednou rúrkou umiestnenou v keramickej tvarovke.Výhodou navrhovaného riešenia je mnohostranné použitie v extrémnych podmienkach t.j. v prostredí chemicky agresívnom, pri zvýšených požiadavkách na ohňovzdornosť aleboPrehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenia je znázornená na obrázku. č l - použitie pre jednožilový kábel, obrázkuč. 2 ~ použitie na valec s otvormi ako keramický prvok pri spojovaní sedemžilového kábla.Ďalej na obrázku č. 3 je znázornená ako keramický prvok tvarovka pri spájani štvoržilového energetického kábla. Na obrázku č. 4 je kombinácia rúrky, umiestnenej V keramickej tvarovke, tj. keramickýPríklady uskutočnenia technického riešeniaIzolácia vodivých jadier káblových súborov bola požitá pri káblovom spojení jednožilového kábla Použitým keramickým prvkom lje keramická nlrka, v ktorej je umiestnený spoj jadier g, prekrytý spojovačom. Keramický prvok l, teda rúrka, prekrýva i obidva konce izolácie kábla, ako je zrejmé z obrázku 1. Povrch rúrky je na vonkajšej strane pokovený, pretožekeramický prvok 1 slúži zároveň ako tienenie konštrukcie.Pri spájaní sedemžilového kábla bol ako keramický prvok l použitý keramický valec so siedmymi otvormi na žily kábla. Vovnútri každého otvoru valcaje umiestnený spoj jadier z,žily sú medzi káblom a kerarnickým prvkom 1 vedené voľne. Celé riešenie je prekrytéteplomzmrštiteľnou hadicou 8 tak, že obidva jej konce presahujú zvonku cez kábel.Riešenie je zrejmé z obrázku z.Na spojenie žíl štvoržilového energetického kábla bol použitý keramický prvok l keramická tvarovka, ktoráje umiestnená v teplomzmrštiteľnej hadici §. Vovnútri žil kábla je na jadre umiestnená ohňovzdorná sklosľudová izolácia Z. V každej profilovanej drážke keramickej tvarovkyje umiestnene jedno spojenéjadro z, ohňovzdorná sklosľudová izolácia Z a ukončenie izolácie žily. Ukončenie plášťa kábla a okraje keramického prvku l sú zvonkajšej strany prekryté teplomzmrštiteľnou hadicou 3. Riešenie je zrejmé z obrázku 3.Príklad 4 Pre vysokonapäťový kábel bola navrhnutá izolácia vodivých jadier tohto káblového súborutak, že keramický prvok 1 je tvorený vždy jednou keramickou rúrkou umiestnenou vkaždej z troch profilovaných drážok keramickej tvarovky. Riešenie je zrejmé z obrázku 4 v reze. Izoláciu vodivých jadier g káblových súborov je možné použit v celej škále tj. v miesteIzolácia vodivých jadier káblových súborov je výužiteľná v miestach, kde je nutné káblovú trat rozdeliť do montážnych dlžok s ohľadom na prepravné možnosti jednotlivýcha Izolácia vodivých jadier káblových súborov, ktorá je zvonku káblového súboru prekrytáteplomzmrštiteľnou liadicou (8), pod ktorou je spoj vodotesne alebo liermeticky uzavretý, vyznačujúca sa tým, že spájané jadrá (2) kábla sú umiestnené v keramickom. Izolácia vodivých jadier káblových súborov, podľa nároku l., vyznačujúca sa tým, že. Izolácia vodivých jadier káblových súborov, podľa nároku l., vyznačujúca sa tým, žekeramický prvok (l) má tvar valca s otvormi pre žily kábla.. Izolácia vodivých jadier káblových súborov, podľa nároku 1., vyznačujúca sa tým, žekeramickým prvkom (l) je keramická tvarovka alebo keramická tvarovka so zámkarni.. Izolácia vodivých jadier káblových súborov, podľa nároku l., vyznačujúca sa tým, žekeramický prvok (l) je tvorený najmenej jednou rúrkou umiestnenou v keramickej

MPK / Značky

MPK: H01B 17/58, H01R 4/70

Značky: káblových, súborov, izolácia, jadier, vodivých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-u2273-izolacia-vodivych-jadier-kablovych-suborov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Izolácia vodivých jadier káblových súborov</a>

Podobne patenty