Polymérna korková zátka, kompozícia a spôsob ich výroby

Číslo patentu: E 7645

Dátum: 08.06.2006

Autor: Schmidt Harald Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka biologicky rozložiteľnej polymérnej korkovej zátky a spôsobu. výroby takej polymérnej korkovej zátky.0002 Prirodný korok sa používa pre výrobu. korkových zátok pre Vinné fľaše po stáročia. Napokon zásoby tohto materiálu sú obmedzené. V poslednej dobe sa rovnako vyrábajú polymérne korkové zátky, napokon tieto nie sú biologicky rozložiteľné. Ďalším problémom spojovaným s týmito umelými korkovými zátkamije dosiahnutie dostatočne pružného materiálu.0003 DE 100 12 394 A 1 opisuje spôsob výroby uzáveru typu korková zátka pre fľašové nádoby, kde sa používa kypridlo. WO 2005/035656 A EP 1 679 347 A 1 opisujú živicovú kompozíciu obsahujúcu 10 až 99 hmotn. biologicky rozložiteľnejalifatickej polyesterovej živice (X), a 90 až 1 hmotn. polyolefínovej živice (Y). W 0 03/053651 A 1 opisuje spôsob výroby granúl speniteľných termoplastických. polymérovextrudáciou, pričom tento spôsob zahrnuje i) tavenie polyméru v jedno- alebo viacšnekovom extrudéru (2) ii) zakomponovanie nadúvadla do polyméru V roztavenont stave iii) granulovanie takto ziskaného polyméru v zariadení obsahujúcim hubicu (111) s množinou priechodov (115), ktorá je vyrobená z materiálu,ktorý má vysokú tepelnú vodivost (114), rezaciu komoru (118) obsahujúcu sadu hydraulických trysiek a rezaci systém vybavený sadou nožov (215) s ostrím, ktorý je radiálny s povrchom hubice iv) temperovanie takto získaných granúl a v)chladenie vytemperovaných granúl na teplotu miestnosti.0004 V prvom aspekte predložený vynález poskytuje kompozíciu pre výrobu biologicky rozložiteľnej polymérnej korkovej zátky,pričom táto kompozicia obsahujúca predovšetkým biologicky rozložiteľný polyester a dalej obsahuje polyizobutylén0005 V druhom aspekte predložený vynález poskytuje spôsob výroby biologicky rozložiteľnej polymérnej korkovej zátky zahrnujúci miešanie biologicky rozložiteľného polyesteru s malým množstvom polyizobutylénu a kypridla, a utváranietejto zmesi do požadovaného produktu pri použití formy.0006 Podľa tretieho aspektu predloženého vynálezu je poskytnutá syntetická biologicky rozložiteľná polymérna0007 Tento spôsob je možné uskutočniť v dvoch, stupňoch,pričom uvedené zložky sa najprv dokonale premiešajú, napriklad pri použití dvojšnekového extrudéra, pri vzniku peliet,a tieto pelety sa následne podrobia utváraciemu procesu,napriklad procesu injekčného utvárania pri vzniku polymérnych korkových zátok. U výhodného uskutočnenia tvori biologicky rozložiteľný polyester 80 až 90 kompozicie (hmotn.),zatiaľ čo obsah polyizobutylén sa pohybuje V rozmedzí od 10 do 20 , a kypridlo tvori približne 2 . Pokiaľ sa majú z tejto kompozicie vyrobit korkové zátky V dvoch po sebe idúcich stupňoch, ako je opisané vyššie, potom by sa mal vytlačujúci krok vedúci k vzniku peliet uskutočňovat pri teplote, ktorá je nižšia, než je teplota, pri ktorej sa aktivuje kypridlo, zatiaľ čo proces injekčného utvárania by sa mal uskutočňovat pri teplote vyššej, než je táto teplota. Polyizobutylén poskytuje výsledným korkovým. zátkam pružnosťa elastičnost, takže nie je obtažné zasunúť ich do fľašea následne po vytiahnuti ich uchopit pevne za steny.0008 Vynález bude teraz dalej a konkrétnejšie opísaný formou príkladov, ktoré však majú len čisto ilustratívny charakter a nijak neobmedzujú rozsah. vynálezu, ktorý je jednoznačnevymedzený priloženými patentovými nárokmi.0009 V predloženom vynáleze sa polymérne korkové zátkyvyrábajú tak, že sa najprv skombinujú nasledujúce zložky Príklad 1Biologický rozložiteľný polyester (Ecoflex (TM) od BASF)0011 Tieto zložky sa vzájomne zmiešajú, a potom sa zavedú do násypky dvojšnekového extrudéra pracujúceho pri maximálnej teplote l 40 ° C. Tento produkuje pramene, ktoré sa chladia pri použití vodného kúpeľa, a následne sekajú na pelety. Potom sa pelety zavádzajú do utváracieho zariadenia pre injekčné vstrekovanie, V ktorom sa kompozícia ohrieva približne na 2000 C a kde sa podrobí utváraniu injekčným vstrekovaním pri vzniku korkových zátok. Kypridlo nadobúda účinnosti, tzn. generuje oxid uhličitý, približne pri 1800 C, takže výsledné korkové zátky majú napenenú vnútornú štruktúru, a na vonkajšímpovrchu majú kontinuálnu polymérnu vrstvu.0012 Výsledné korkové zátky sú pružnejšie než prírodná korková zátka, a omnoho pružnejšie než typické plastové korkové zátky. Takže sa rovnako ľahšie zavádzajú do fľaše a pozasunutí do fľaše poskytujú spoľahlivý plynotesný uzáver.Biologicky rozložiteľný polyester (Ecoflex TM od BASF 180I Polyizobutylénová gumová báza Il0014 Tieto zložky sa zavádzajú priamo do násypkydvojšnekového extrudéra, a miešajú sa a vytlačujú spoločne pri vzniku peliet takmer rovnakým spôsobom, aký bol opísaný vyššie. Pelety sa následne podrobia utváraniu injekčným vstrekovaním pri vzniku korkových zátok. Vysoké zastúpenie polyizobutylénu V tomto príklade poskytujú korkové zátky, ktoré majú ešte väčšiu pružnost a elastičnost.0015 Polyizobutylénovou gumou môže byt taký produkt, akonapríklad Vistanex od spoločnosti Exxonmobil.0016 KypridlOHl môže byt chemické nadúvadlo, ako napríklad Corducell, konkrétne Corducell ET 9918 alebo Corducell 9520,produkty spoločnosti Nemitz Kunststoff-Additive GmbH.Corducell sa rozkladá ohrevom pri vzniku amoniaku prostého0017 Biologická rozložiteľnost korkových zátok prebieha len v prítomnosti ako vodných, tak pôdnych mikroorganizmov, takže neexistuje nebezpečenstvo degradácie behonx normálneho

MPK / Značky

MPK: B65D 39/00, C08J 9/00, B65D 65/00, C08L 67/00, B29C 44/00

Značky: výroby, kompozícia, polymérna, spôsob, zátka, korková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e7645-polymerna-korkova-zatka-kompozicia-a-sposob-ich-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Polymérna korková zátka, kompozícia a spôsob ich výroby</a>

Podobne patenty