Vnútorné jadro čalúnenia pozostávajúce z penového materiálu alebo latexu

Číslo patentu: E 3558

Dátum: 23.07.2004

Autor: Schoissengeyer Manfred

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vnútorné jadro čalúnenia pozostávajúce z penového materiáluVynález sa týka vnútorného jadra čalúnenia na sedací a/alebo lôžkový nábytok, pozostávajúceho z penového materiáluTaké vnútorné jadrá čalúnenia, napríklad matracov z penového materiálu majú mnoho výhod, najmä sú ľahšie ako pružinové jadrá a taktiež sa dajú ľahšie spracovávať ako pružinové jadrá. Nevýhodná je ich často neuspokojivá tvarováV dokumente DE 197 00 131 A 1 je opísaný detský matrac,ktorého jadro 2 penového materiálu má výrezy, ktoré sú prispôsobené obrysu nášľapnej hrany a voľne a bez zalepenia sa vkladajú do nášľapnej hrany. Nášlapné hrany pri tom pozostávajú 2 tvrdšieho penového materiálu ako teleso matraca. Zvýšená tvarová stálosť sa pomocou takej konštrukcie nedáCieľom tohto vynálezu je vytvoriť vnútorné jadro vyššie uvedeného druhu, ktoré má omnoho vyššiu tvarovú stálosť ako známe vnútorné jadrá. Dosahuje sa to tým, že na okrajoch aspoň na povrchu plochy na sedenie, poprípade na ležanie súpripevnené, prednostne nalepené výstužné pásy. Početné pokusyukázali, že pomocou týchto nanesených výstužných pásov sadosahuje enormné zvýšenie tvarovej stálosti vnútorného jadra.V príklade uskutočnenia vynálezu má vnútorné jadro na obidvoch povrchoch navzájom rovnobežne zárezy V pozdĺžnom smere a taktiež V priečnom smere, pričom zárezy jedného povrchu zasahujú medzi zárezy druhého povrchu a zárezy obidvoch povrchov sa navzájom prekrývajú. Pri takto vytvorenom vnútornom jadre sa prostredníctvom križujúcich sa zárezov vytvárajú otvory, ktoré zaisťujú dostatočné odvzdušnenie, poprípade prevzdušnenie vnútorného jadra.Pri inej účelnej forme uskutočnenia vynálezu pozostáva vnútorné jadro z vlnitých tvarovaných pozdĺžnych a priečnych rebier a vlny pozdĺžnych a priečnych rebier sú navzájom skĺbené. Čalúnenie s takto vytvoreným vnútorným jadrom má lepšie pružiace a odvzdušňovacie vlastnosti ako bolo doterazV nasledujúcom texte sa vynález bližšie opisuje na základe dvoch príkladov uskutočnenia znázornených na obrázkochbez toho, aby bol na tieto príklady obmedzený.Prehľad obrázkov na výkresochObr. 1 znázorňuje vnútorné jadro podľa vynálezu sčiastočne odobratými krycími doskami aobr. 2 znázorňuje ďalšiu formu uskutočnenia vnútorného jadraPodľa obr. 1 pozostáva vnútorné jadro l z pozdĺžnychrebier g, g a priečnych rebier 3, §. Všetky pozdĺžne rebrá g, § a priečne rebrá 3, É majú vlnitý tvar. Pozdĺžne rebrá g sú pootočené vzhľadom na pozdĺžne rebrá g o l 80 ° a priečne rebrá1 sú vzhľadom na priečne rebrá § pootočené o l 80 °.(a naopak) tak, že vznikne tvar vnútorného jadra l viditeľnýAspoň na okrajoch povrchu vnútorného jadra l sú nalepenê výstužné pásy, pričom na obr. 1 sú viditeľné výstužné pásy §, 1 a Q. Pomocou týchto výstužných pásov sa dosahuje vysokátvarová stálosť vnútorného jadra l.Výstužné pásy môžu byť z rôznych materiálov, napríklad 2 plastu alebo kovu. V prednostnom príklade uskutočnenia môžuVrchná a spodná krycia doska 2 a tiež bočné krycie pásy lg (z ktorých je na obr. 1 znázornená iba časť) obaľujú vnútorné jadro l.Podľa obr. 2 má vnútorné jadro ll povrch lg a povrch lg. Povrch lg má zárezy li prebiehajúce v pozdĺžnom smere a zárezyPovrch lg má zárezy lg prebiehajúce v pozdĺžnom smere a zárezy ll prebiehajúce V priečnom smere. Zárezy li a łä povrchu lg siahajú pri tom cez stredovú rovinu lg hrúbky vnútorného jadra ll nadol a zárezy ł§ a ll siahajú cezstredovú rovinu lg hrúbky vnútorného jadra ll nahor.Pri tom sú zárezy lg a łâ umiestnené vždy medzi zárezmi lgKrycie dosky łg zakrývajú vnútorné jadro łł hore, respektive dole.Na povrchoch łg a łâ, najmä však na povrchu łg, sú nalepené výstužné pásy gł, gg a gâ, ktoré spôsobujú súdržnosť častí vnútorného jadra łł. Výstužný pás sa samozrejme nachádza taktiež na strane vnútorného jadra łł, neviditeľnej kvôli krycej doske łg. Výstužné pásy môžu tiež V tomto príklade

MPK / Značky

MPK: A47C 27/14

Značky: pozostávajúce, jádro, čalúnenia, latexu, materiálů, pěnového, vnútorné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e3558-vnutorne-jadro-calunenia-pozostavajuce-z-penoveho-materialu-alebo-latexu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vnútorné jadro čalúnenia pozostávajúce z penového materiálu alebo latexu</a>

Podobne patenty