Obal na prepravu mlieka a spôsob výroby takéhoto obalu

Číslo patentu: E 17288

Dátum: 10.11.2010

Autori: Beer Andreas, Schmidt Michael, Kurz Alexander

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka obalu na prepravu mlieka alebo iných tekutých či kašovitých potravín a spôsobu výroby takéhoto obalu.0002 Tekuté alebo kašovité potraviny, akými sú najmä mlieko či smotana, sa obvykle dodávajú v nevratných obaloch. Tieto nevratné obaly v mnohých prípadoch pozostávajú z kontajnera téglikového tvaru a tesniacej fólie navarenej na hornom okraji tohto kontajnera, najmä tesniacej fólie vyrobenej ako hliníková fólia.0003 Pri spracovaní alebo príprave mliečnych produktov sa obvykle obsah tohto nevratného obalu prelieva do vhodných nádob, kde sa upravuje pomocou elektrických prístrojov, napríklad napeňuje šľahaním. Nevratné obaly používané na prepravu mlieka alebo iných tekutých či kašovitých potravín sú z dôvodu znižovania nákladov a s ohľadom na ochranu životného prostredia spravidla uskutočnené stak tenkými stenami, že úprava potraviny priamo v nich za použitia elektrických prístrojov nie je možná bez rizika, ktoré spočíva vtom, že sa obal zničí a potravina z neho vytečie.0004 Nevratný obal, na ktorom je usporiadaný šľahač, je opísaný v dokumente DE 3 219 804 A 1. V dokumente EP 1 362 799 A 1 je opísaný obal so šlahačom pripevneným na tesniacu fóliu.0005 Vzhľadom na tieto problémy spojené so stavom techniky je úlohou vynálezu poskytnutie obalu na prepravu mlieka alebo iných tekutých či kašovitých potravín,ktorý umožní zjednodušenie úpravy produktu, ktorý je v obale obsiahnutý.0006 Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená zdokonalením známych nevratných obalov, ktoré je uvedené vo význakovej časti patentového nároku 1. Výhodné formy uskutočnenia vynálezu sú potom uvedené v závislých patentových nárokoch.0007 Následne je vynález objasnený svýslovným odkazom na výkres, ktorý znázorňuje tiež všetky podrobnosti, ktoré sú z hľadiska vynálezu podstatné a v opise nie sú bližšie zdôraznené. Výkres obsahuje jediný obrázok, ktorý znázorňuje nevratný obal podľa vynálezu v perspektívnom pohľade.0008 Obal znázornený na výkrese pozostáva v podstate z kontajnera 12 téglikového tvaru, ktorý sa zužuje v smere od horného okraja ku dnu, z krytu 20 umiestniteľného na hornom okraji kontajnera 12 a z napeňovacieho veka 30, ktoré je rozoberateľne umiestniteľné na kontajner 12 opatrený krytom 20. Kryt 20 je uskutočnený ako dvojvrstvový. Zahŕňa napeňovaciu vložku 22 uskutočnenú ako fólia-2 alebo doštička, ktorá je privrátená k vnútornému priestoru kontajnera a je prestúpená prerazenými otvormi, atesnlacou fóliou 24, ktorá prilieha kuvedenej napeňovacej vložke 22. Napeñovacia vložka 22 je pripevniteľná k hornému okraju kontajnera. Prilnavosť napeňovacej vložky 22 k hornému okraju kontajnera 12 je pritom silnejšia než tesniacej fólie k napeňovacej vložke.0009 Napeňovacie veko 30 môže byť uskutočnené tak, že má vpodstate polguľovitý tvar. Vo forme uskutočnenia vynálezu, ktorá je znázornená na výkrese, je toto veko opatrené sploštením, v ktorom môže byť vytvorený volný alebo vylamovací otvor, ktorý je určený na zasúvanie slamky na pitie, a ktorý je zakrytý uzáverom tvoreným tesniacou fóliou 32. V spenenom objeme vytvorenom prostredníctvom napeňovacieho veka 30 môže byť umiestnené zodpovedajúca slamka na pitie. Alternatívne alebo dodatočne môže byť slamka na pitie tiež integrovaná v kontajnerl 12 alebo uložená v priehlbine, ktorá je na tento účel v kontajnerl vytvorená.0010 Zo znázornenia na pripojenom výkrese je ďalej zrejmé, že napeňovacia oblast napeňovacej vložky 22 môže byt usporiadaná okolo stredového kruhového otvoru, ktorého os je totožná sosou kontajnera. Dierovanie napeňovacej vložky potom môže byt tvorené otvormi, ktoré sú usporiadané na jednotlivých sústredných kružniciach, ktorých priemery sa postupne zväčšujú v radiálnom smeru od najmenšej vnútornej rozstupovej kružnice po najväčšiu vonkajšiu rozstupovú kružnicu, a ktorých stred je totožný so stredom stredového kruhového otvoru, ktorým prechádza os kontajnera. Tiež samotné otvory, ktoré tvoria uvedené dierovanie, môžu mat kruhový tvar. Vyšlo najavo, že takéto dierovanie vo forme kruhových otvorov prispieva k zlepšeniu účinnosti postupu napeňovania. Ďalšie zlepšenie je možné dosiahnut vtedy, ak sa postupne zväčšujú priemery jednotlivých otvorov tvoriacich dierovanie, a to vradiálnom smere od najmenších otvorov Iežiacich na vnútomej rozstupovej kružnici po najväčšie otvory ležiace na vonkajšej rozstupovej kružnici.0011 vynález sa neobmedzuje iba na príklad uskutočnenia, ktorý je vysvetlený sodkazom na pripojený výkres. Možné je i také uskutočnenie, v ktorom je napeňovacia vložka usporiadaná ako samostatná súčasť, ktorá je uložená vkontajneri. Vtomto prípade môže byt napeňovacia vložka vkontajneri pevne nainštalované. Dierovanie vytvorené v napeňovacej vložke môže mat aj iné tvary,ktoré sú odchylné od kruhového tvaru. Uspokojivý priebeh napeňovania je pritom možné dosiahnut tiež pomocou dierovania, ktorého otvory majú zhodné tvary azhodné rozmery. V rámci vynálezu tiež nie je bezpodmienečne nutné, aby-3 napeňovacie veko malo polguľovitý tvar a/nebo bolo opatrené sploštením. V rámci vynálezu sú uskutočniteľné aj také formy uskutočnení, v ktorých sa napeňovacie veko po pripravení tekutej alebo kašovitej potraviny odstraňuje zokraja kontajnera, aby tak bolo umožnené vybratie upravenej potraviny.1. Obal na prepravu mlieka alebo iných tekutých či kašovitých potravín obsahujúci prípravné zariadenie vo forme šľahača na uskutočňovanie prípravnej procedúry,predovšetkým napeňovacej procedúry, v obale, pričom tento obal obsahuje kontajner (12), predovšetkým kontajner (12) téglikového tvaru, prebiehajúci od hornej hrany smerom k základni, kryt (20) umiestnený na hornej hrane kontajnera(12) na utesnenie kontajnera a napeňovacie veko (30) umiestnené na hornej hrane kontajnera, ktoré je v podstate Vodotesné, vytvárajúce napeňovací priestor nad horným hraničným povrchom šľahača odvráteným od základne kontajnera,pričom šľahač má napeñovaciu oblasť v podstate v podobe rovinnej dosky alebo fólie srozptýlenými otvormi, pričom nádoba sa vyznačuje tým, že šľahač je umiestnený vnútri nádoby medzi krytom a základňou kontajneru, a napeňovacie veko má vkladaciu oblast pre slamku na pitie zakryté tesniacou fóliou (32).2. Obal podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že šľahač je vytvorený z materiálu bezpečného pre jedlo.3. Obal podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že kvapalina je trepaním nádoby vedená cez šľahač, čím prijima vzduchové bublinky, čo vytvára penu.4. Obal podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že5. Obal podľa niektorého z predchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že šľahač má aspoň jeden priechodný otvor, určený na vedenie kvapaliny do obalu.6. Obal podľa niektorého zpredchádzajúcich nárokov, vyznačujúci sa tým, že horná hrana kontajnera (12) má tesniacu obrubu prebiehajúcu smerom von, ktorej homý hraničný povrch je umiestnený napríklad vrovine vedenej kolmo na os kontajnera.

MPK / Značky

MPK: A47J 43/27, B65D 85/80

Značky: takéhoto, obalů, výroby, spôsob, mlieka, prepravu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e17288-obal-na-prepravu-mlieka-a-sposob-vyroby-takehoto-obalu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Obal na prepravu mlieka a spôsob výroby takéhoto obalu</a>

Podobne patenty