Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu

Číslo patentu: E 17080

Dátum: 02.11.2010

Autori: Olszanski Marek, Bednarz Ryszard, Gonsior Lukasz, Gwiazdzinski Pawel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu Opis0001 Predmetom tohto vynálezu je spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu.0002 Mechanizmus rezacieho ramena kombajnu bol popisaný v poľskom úžitkovom vzore č. 41640 a v US 3 333 895. Mechanizmus zahŕňa Výkyvné rameno vo forme nosníka s ohnutými koncami, pričom ohnutý koniec zo strany hydraulického valca má špičku smerujúcu k vonkajšej strane a rovnobežne s hlavnou centrálnou časťou výkyvného ramena. Takéto Výkyvné rameno je namontované v oblasti nad smerom pohybu, a to tak, aby bolo umiestnené priamo vedľa tela a rovnobežne s ním.0003 Mechanizmus rezacieho ramena s nakladaním bol tiež popísaný v poľskom patente č.199858. V pripade takéhoto mechanizmu je na tele kombajnu zo spodnej strany namontovaný smerovač, ktorý je otvorený z oboch strán - zo strany valca aj zo strany ramena. Smerovač je uzavretý zo spodnej časti odnímateľným krytom. Vo vnútri smerovača je umiestnené vodidlo takým spôsobom, aby umožnilo posuvný pohyb. Vodidlo sa pohybuje pozdĺž zameniteľných (odnímateľných) posuvných koľajníc namontovaných na smerovačí. Na jednej strane je vodidlo pripojene pomocou naklápacích ložísk s piestom hydraulického valca, ktorý je tiež pripevnený cez naklápacie ložisko na tele kombajnu. Na druhej strane je vodidlo spojené s okom rezacieho ramena kombajnu pomocou vahadla. Vahadlo je spojené s vodidlom v oku rezacieho ramená kombajnu pomocou naklápacích ložísk.0004 Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že rezacie rameno kombajnu je otočne spojene prostredníctvom spájacích ok a aspoň jedného čapu s okami kĺbového spoja, ktorý sa nachádza na bočnej strane a v spodnej časti tela kombajnu mimo reťazového dopravného pásu.0005 Osi čapu alebo čapov, ktoré spájajú rezacie rameno s okami kĺbového spoja, sú umiestnené pod osou motora rezacieho ramena, Hydraulický valec je otočne spojený s okami umiestnenými na rezacom ramene kombajnu a je umiestnený medzi okami kĺbového spoja s čapom, pričom os čapu sa nachádza nad osou motora rezacieho ramena.Hydraulický valec je otočne spojený s telom kombajnu čapom, ktorého os sa nachádza pod osou motora rezacieho ramena a pod osou hnacieho hriadeľa posunu. Os čapu sa nachádza v rovnakej výške ako os čapu alebo čapov, ktoré spájajú rezacie rameno s okami kĺbového spoja.Hydraulický valec je umiestnený medzi osou hnacieho hriadeľa posunu a čapu alebo čapov,ktoré spájajú rezacie rameno kombajnu s okami kĺbového spoja.0006 Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu podľa tohto vynálezu je určený pre použitie V prípade veľmi nízkych kombajnov. Tento spôsob umožňuje jednoduchý prevod pohonu na vydobytú stranu v podmienkach obmedzeného priestoru (celkové rozmery).0007 Príklad uskutočnenia podľa tohto vynálezu je zobrazený na obr. 1, na ktorom je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu z bočného pohľadu, na obr. 2 je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu z axonometrického pohľadu a na obr. 3 je zobrazený spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu z pohľadu zhora.0008 Rezacie rameno kombajnu 7 je otočne spojené prostredníctvom spájacích ôk 9 a aspoň jedného čapu 3 s okami kĺbového spoja 6, ktorý sa nachádza na bočnej strane a V spodnej časti tela kombajnu 5 mimo reťazového dopravného pásu 11.0009 Os čapu alebo čapov 3, ktoré spájajú oká rezacieho ramena 7 s okami kĺbového spoja 6 sú umiestnené pod osou motora 12 rezacieho ramena 7. Hydraulický valec 4 je otočne spojený s okami 8 umiestnenými na rezacom ramene kombajnu 7 a je umiestnený medzi okami kĺbového spoja 6 s čapom 2, pričom sa os čapu nachádza nad osou motora 12 rezacieho ramena 7.0010 Hydraulický valec 4 je otočne spojený s telom kombajnu 5 čapom 1, ktorého os sa nachádza pod osou valca 12 rezacieho ramena 7 a pod osou hnacieho hriadeľa posunu 10. Os čapu 1 sa nachádza v rovnakej výške ako os čapu alebo čapov 3, ktoré spájajú rezacie rameno 7 s okami kĺbového spoja 6. Hydraulický valec 4 je umiestnený medzi osou hnacieho hriadeľa posunu 10 a čapu alebo čapov 3, ktoré spájajú rezacie rameno kombajnu 7 s okami kĺbového spoja 6.l. Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu pomocou kĺbového spoja a hydraulického valca, pričom rezacie rameno kombajnu (l) je otočne spojené prostredníctvom spájacích ôk (9) a najmenej jedného čapu (3) s okami kĺbového spoja (6), ktorý sa nachádza na prednej strane ťažby uhlia a v spodnej časti tela kombajnu (5) mimo chráneného dopravného pásu (11), pričom osi čapu alebo čapov(3), ktoré spájajú oká rezacieho ramena (7) s okami kĺbového spoja (6), sú umiestnené pod osou motora (12) rezacieho ramena (7).2. Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu podľa nároku l, pričom hydraulický valec (4) je otočne spojený s okami (8) umíestnenými na rezacom ramene kombajnu (7) a je umiestnený medzi okami kĺbového spoja (6) s čapom (2), pričom os čapu sa nachádza nad osou motora (12) rezacieho ramena (7).3. Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu podľa nároku 1, pričom je hydraulický valec (4) otočne spojený s telom kombajnu (5) čapom (1),ktorého os sa nachádza pod osou valca ( 12) rezacieho ramena (7) a pod osou hnacieho hriadeľa posunu (10), pričom os čapu ( 1) sa nachádza v rovnakej výške ako osi čapu alebo čapov (3), ktoré spájajú rezacie rameno (7) s okami kĺbového spoja (6) a hydraulický valec (4) je umiestnený medzi osou hnacieho hriadeľa posunu (10) a čapu alebo čapov (3), ktoré spájajú rezacie rameno kombajnu (7) s okami kĺbového

MPK / Značky

MPK: E21C 31/08

Značky: kombajnu, ramena, rezacieho, montáže, spôsob, dobývacieho

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e17080-sposob-montaze-rezacieho-ramena-na-telo-dobyvacieho-kombajnu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob montáže rezacieho ramena na telo dobývacieho kombajnu</a>

Podobne patenty