Zariadenia na vedenie pásu pásovej brúsky

Číslo patentu: E 16766

Dátum: 21.01.2010

Autori: Moser Patrik, Vonarburg Kay, Geiger Walter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na vedenie pásu pásovej brúsky Opis0001 Vynález sa týka pásovej brúsky so zariadením na vedenie pásu nabrúsenie alebo kalibrovanie rovinných dielov.0002 Pásové brúsky ako aj širokopásové brúsky na brúsenie, kalibrovanie alebo dokončovacie obrábanie plochých dosiek z dreva alebo z iných materiálov sú známe. Nekonečný obiehajúci brúsny pás je pritom usporiadaný okolo najmenej dvoch rovnobežne so vzájomným odstupom usporiadaných otáčajúcich sa valcov, z ktorých jeden je poháňaný. Jeden valec pôsobí ako napinaci valec. Aby sa zabránilo zbehnutiu brúsneho pásu z valcov, vykonáva napinaci valec oscilačne uhlové pohyby. Oscilácie sú vykonávané pomocou dvojčinného pneumatického valca. Riadenie valca sa vykonáva pomocou magnetického ventilu. Hrana pásu .je snimaná svetelným čidlom, ktoré dodáva riadiace signály pre spomínaný magnetický ventil. Stredná poloha oscilačného pohybu sa musí pre každý pás nastaviť manuálne.Pri brúske podľa dokumentu EP-A-0133217 môže byť brúsny valec pomocou zdvíhacieho zariadenia výškovo prestavovaný voči strojovému stolu. Pásová brúska s pneumatickým riadením pásu je známa z dokumentu DE-A-3133084. Tu je napinaci valec oscilačne poháňaný pneumatickým riadiacim systémom,obsahujúcim s napinacim valcom spojený pneumatický valec. Napinaci valec samotný je vodorovne výkyvný okolo osovo usporiadaného vretena, aby mohol vykonávať kývavé pohyby na riadenie behu pásu. Podobné riešenie je opísané v dokumente US 3745717.Ďalej je známy spôsob vedenia pásu pásovej brúsky podľa dokumentu DE 102007012580, pri ktorom sa poloha brúsneho pásu zisťuje vo viacerých bodoch a pomocou regulačného obvodu automaticky reguluje.Podla stavu techniky sa kompenzačný kývavý pohyb napinacieho valca na docielenie rovnomernej polohy pásu vykonáva okolo bodu otáčania v strede napinacieho valca, čo ale vyžaduje možné protipohyby v dvoch smeroch.0003 Ú|ohou vynálezu je vytvoriť pásovú brúsku so zariadením na vedenie pásu, resp. reguláciu pásu, na brúsenie alebo kalibrovanie doskových dielov,ktoré umožní spoľahlivú reguláciu brúsneho pásu, najmä polohy pásu na valcoch. Táto úloha je riešená pásovou brúskou podľa nároku 1.Bod otáčania napínacieho valca sa nachádza na konci valca, takže okolo druhého konca sa môžu vykonávať kývavé pohyby. Na zrovnomernenie takýchto kývavých pohybov slúži pastorkový prevod na výkyvnom konci napínacieho valca. Okolo bodu otáčania kývavé uloženie ponúka oproti stavu techniky s lineárnym posuvom uloženia valca tú výhodu, že uloženie je pevné, bez vibrácií a nenáročné na údržbu. Naviac je aj chyba osovej vzdialenosti počas kývanía menšia ako pri Iineárnom variante.Spomínaný pastorkový prevod je s výhodou spojený s nastavovacím motorom. Pohyb pásu potom môže byť veľmi rovnomerný.0004 Možno dosiahnuť nastaviteľné zmeny smeru a veľkostí pohybu, rovnako ako aj pokojne stojaceho pásu na obrábanie, napr. plôch s vysokým leskom.0005 Vynález je následne bližšie opisaný na príklade uskutočnenia na základe výkresov, ktoré znázorňujú na0006 Druhovo zhodná a preto explicitne neznázornené pásová brúska obsahuje najmenej jednu brúsnu hlavu s brúsnym valcom 1 a napínacim valcom 2, ktoré sú obopnuté nekonečným obiehajúcim brúsnym pásom 10. Obidva valce 1, 2 sú uložené v ráme 3. Napinací valec 2 je výkyvne pohyblivý okolo bodu otáčania v Iožisku. Výkyvné pohyby valca sú vykonávané pomocou pastorkového pohonu 5, ktorý je usporiadaný pod druhým Iožiskom 9 a s týmto Iožiskom 9 spojený. Pastorkový pohon 5 obsahuje krokový motor 6 s pastorkom 7, ktorý zasahuje do mierne oblúkovej ozubenej tyče 8. Toto umožňuje Výkyvné pohyby ložiska 9 s nastaviteľnou veľkosťou zdvihu a ľubovoľnou zmenou smeru. Riadiace signályprichádzajú z riadiacej jednotky, ktorá spracováva signály zo snímača polohy pásu, ako je toto opísané napr. v dokumente DE 102007012580.brúsny valec napínací valec rámkrokový motor pastorok ozubená tyč ložisko1. Pásová brúska so zariadením na vedenie pásu na brúsenie alebo kalibrovanie rovinných dielov pomocou medzi dvoma valcami napnutého a nekonečne obiehajúceho brúsneho pásu, pričom napínací valec (2) je upravený na vykonávanie oscilujúcich výkyvných pohybov na dosiahnutie požadovanej polohy brúsneho pásu, vyznačujúca sa tým, že napínací valec (2) je výkyvne pohyblivý okolo bodu otáčania v ložisku (4) a že ďalšie ložisko (9) napínacieho valca (2) je usporiadané ako plávajúce a spojené s pastorkovým pohonom (5), pričom pomocou pastorkového pohonu (5) možno vykonávať výkyvné pohyby napínacieho valca (2).2. Pásový brúsny stroj podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že pastorkový pohon (5) obsahuje pastorok (7), ktorý zasahuje do ozubenej tyče (8),ktorá je spojená s Iožiskom (9).

MPK / Značky

MPK: B24B 21/20

Značky: zariadenia, pásovej, brusky, pásu, vedenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e16766-zariadenia-na-vedenie-pasu-pasovej-brusky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenia na vedenie pásu pásovej brúsky</a>

Podobne patenty