Usporiadanie prídržných prostriedkov na pridržiavanie veka

Číslo patentu: E 15395

Dátum: 08.11.2011

Autori: Ganivet Thibaut, Blanc Christophe

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

USPORIADANIE PRÍDRŽNÝCH PROSTRIEDKOV NA PRIDRŽIAVANIE VEKA0001 V oblasti hlavne áut, ale tiež v oblasti iných dopravných prostriedkov,napríklad lietadiel, existujú predmety uložené normálne v priehradke uzatvorenej vekom, ktoré majú vystupovať z priehradky len v niektorých vopred určených situáciách. Ako prvý príklad sú automobilové vozidlá stále viac vybavované nafukovacími vankúšmi, tiež nazývanými airbagy. Nafukovacie vankúše sú zložené alebo zvinuté tak, aby zaujímali čo najmenej miesta, a sú uložené napríklad na náboji volantu, nad priehradkou na rukavice uloženou pred miestom po strane vodiča vozidla, a stále viac tiež v postranných častiach kabíny, napríklad v jednom zo stĺpikov dverí. A v príklade lietadla sa jedná o kyslíkové masky, ktoré sú uložené v priehradkách Iežiacich nad cestujúcimi a uzatvorených vekom.0002 Bez ohľadu na zvolený príklad je možné konštatovať, že pri spustení nafukovania nafukovacieho vankúša pri nehode alebo pri otvorení priehradok pre kyslíkové masky v pripade dekompresie v kabíne lietadla sa veko uvoľní viacmenej náhle alebo aj prudko a je vrhnuté alebo spadne nekontrolovaným spôsobom, keďže nie je pridržiavané k priehradke.0003 Obvykle sú veká pridržiavané remienkami alebo inými prostriedkami v tvare pásu, upevnenými jednak na veku a jednak vnútri priehradky prostredníctvom príchytky, pozri napríklad US-A-5 845 930.0004 Cieľom vynálezu je navrhnúť jednoduchšie upevnenie veka na0005 Cieľ vynálezu je dosiahnutý usporiadaním prídržných prostriedkov na pridržiavanie veka priehradky, pričom veko je kryté poťahom vytvoreným s jazýčkom presahujúcim veko na jednej strane veka a priehradka je vybavenázavesovacími prostriedkami, vytvorenými tak, že umožňujú jazýčku byť zavesený na priehradke, aby mohol držať veko pri otvorení priehradky, pričom jazýček je vybavený zavesovacou štrbinou (fenteç štrbinou, prestrihom,štrbinovitým otvorom - dalej štrbinou).0006 Pri využití skutočnosti, že vo väčšine vozidiel je veko priehradky, v ktorej je uložený predmet, ktorý má byt náhle rozvinutý vo vopred určených situáciách, vybavené poťahom, spravidla textilným poťahom, je poťah vytvorený s jazýčkom, takže veko môže byť upevnené k priehradke zavesením vnútri priehradky, a okrem toho bez remienku alebo iného prisadeného dielu.0007 Tento vynález sa tiež týka ďalej uvádzaných znakov, uvažovaných izolovane alebo v akejkoľvek technicky možnej kombinácii- zavesovacia štrbina je vytvorená vo vystuženej oblasti jazýčka,- zavesovacie prostriedky obsahujú driek zakončený hríbovou hlavou,- zavesovacie prostriedky sú vo forme háčika s koncom zvinutým dovnútra.- háčik je vytvorený v spoločnom materiáli, to jest z jediného kusu, so stenou priehradky.0008 Cieľ vynálezu je tiež dosiahnutý priehradkou na uloženie prvku určeného k náhlemu rozvinutiu vo vopred určených situáciách, pričom priehradka je vybavená vekom obsahujúcim prídržné prostriedky usporiadané ako je uvedené vyššie.0009 Podla uskutočnenia vynálezu je priehradka vytvorená s vekomvytvoreným ako časť konštrukcie, v ktorej je priehradka vytvorená.0010 Cieľ vynálezu je tiež dosiahnutý automobilovým vozidlom obsahujúcim priehradku, ktorej veko je pridržiavané prostriedkami usporiadanými podľa vyššie uvedeného opisu.0011 Ďalšie znaky a výhody vynálezu budú zrejmé z opisu jedného uskutočnenia. Opis sa odvoláva na výkresy, na ktorých zobrazujeobrázok 1 pohľad na predný líc veka priehradky s prídržnými prostriedkami podľa vynálezu, EP 2 457 781 3473511obrázok 2 pohľad na zadný lic veka z obrázka 1 a na prídržné prostriedky viditeľné na obrázku 1, obrázok 3 perspektívny pohľad na priehradku a veko usporiadané podľa vynálezu, aobrázok 4 priklad hàčika prispôsobeného pre tento vynález.0012 Obrázok 1 znázorňuje predný Iíc veka 1 určeného k zatváraniu priehradky 2 (pozri obrázok 3). Veko 1 je pokryté poťahom 3 z textílie alebo zmesi plastu a textílie. Poťah 3 presahuje priehradku na strane veka, pričom tento presah poťahu zaujíma tvar jazýčka 31. Jazýček 31 je vybavený zavesovacou štrbinou 32 a je dostatočne poddajný na to. aby mohol byť v okamihu osadenia veka 1 prehnutý na priehradku 2. Jazýček 31 tak tvorí časť prídržných prostriedkov podľa vynálezu.0013 Ako ukazuje obrázok 2, je jazýček 31 vybavený vystuženou oblasťou 33 obklopujúcou zavesovaciu štrbinu 32. Vystužená oblasť 33 je tvorená stužkou z polotuhého plastu inñltrovanou do jazýčka a uloženou na jazýček 31 v tvare obdĺžnika obklopujúceho zavesovaciu štrbinu 32 a je predĺžená vo forme jediného pásiku 34 k strednej časti veka a teda poťahu 3.0014 Prídržné prostriedky ďalej obsahujú prvok, na ktorom môže byt jazýček 31 zavesený. Tento prvok môže byť napriklad driek zakončený hríbovou hlavou 21, ako je vidiet na obrázku 3. alebo háčik 23 majúci koniec zvinutý dovnútra, ako je znázornené na obrázku 4. V závislosti na uskutočnení priehradky 2 a hlavne steny 22, na ktorej má byť tento prvok uložený, môžeprvok byť vytvorený z materiálu spoločného s touto stenou 22 alebo na tejto stene nasadený.0015 Okrem toho je tiež mysliteľné, že je jazýček 31 vybavený dvoma vzájomne rovnobežnými štrbinami 32, tvoriacimi medzi sebou pás, pomocouktorého sa dá jazýček 31 ľahšie navliecť na háčik než s jedinou štrbinou 32.nafukovacieho vankúša 6. Priehradka 2 je predstavovaná ako vymedzovaná štyrmi bočnými stenami, z ktorých jedna je stena 22, na ktorej sú upevnené driek s hríbovou hlavou 21, háčik v tvare L alebo háčik 23. Rozumie sa samo sebou, že vynález je aplikovateľný na akúkoľvek dutinu, vymedzovanú alebo nevymedzovanú bočnými stenami, ktorá obsahuje driek s hríbovou hlavou 21 alebo háčik alebo ekvivalentný zavesovací prvok a ktorá môže obsahovať nafukovacl vankúš alebo iný prvok určený k náhlemu rozvinutiu vo vopred určených situáciách a byť krytá vekom 1.0017 Vo zvolenom príklade tvorí veko 1 časť stĺpika automobilového vozidla. Keď je veko 1 upevnené na priehradke 2, je jazýček 31 upevnený na drieku s hríbovou hlavou 21 na spôsob gombíkového uzáveru alebo zavesením jazýčka na háčik 23. Potom je nafukovacl vankúš 6 uložený v priehradke 2 a priehradka 2 je uzatvorená vekom 1. Pri zatváraní priehradky je časť poťahu 3, ktorá prečnieva z veka 1, sklopená alebo prehnutá, na dosiahnutie predkladania zodpovedajúceho stlpika.

MPK / Značky

MPK: B60R 21/216

Značky: usporiadanie, prídržných, pridržiavanie, prostriedkov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-e15395-usporiadanie-pridrznych-prostriedkov-na-pridrziavanie-veka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Usporiadanie prídržných prostriedkov na pridržiavanie veka</a>

Podobne patenty