Číslo patentu: 288134

Dátum: 10.10.2013

Autori: Jung Tae Soo, Oh Sung Yong

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Štruktúra obsahuje kryt (20) majúci teleso (21) vytvorené neoddeliteľne s dolným dielom krytu (20) a pružný závesný výčnelok (22). Okraj (12) montážnej drážky (11) strešnej lišty (10) je pevne umiestnený do vsúvacieho otvoru (25) na upevnenie krytu (20). Kryt (20) má výstupok (23) vyčnievajúci zo závesného výčnelka (22) na zabránenie posunu krytu (20).

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka štruktúry krytu na otváranie/zatváranie montážnej drážky vytvorenej na strešnej lište pre vozidlo, obzvlášť štruktúry krytu pre vozidlo, ktoré obsahuje závesnú štruktúru na zabránenie straty krytu a pohybu krytu, a klznú drážku krytu na kĺzanie krytu.Všeobecne je v strešnej lište vytvorený otvor, ktorý je pripojený k streche vozidla, a strešná koľa, strešný stojan, strešný držiak a podobne, sú pripojené k otvoru. Otvor je montážnou drážkou na montáž uvedených časti a otvorje uzavretý krytom (vekom) v prípade, že časť nie je pripojená k streche.Kryt samotný, zakrývajúci montážnu drážku pred vonkajším pohľadom, je vysvetlený v japonskom patente č. 2004-224232. Ako je uvedene na obr. 5, závesné drážky sú vytvorené na oboch stranách krytu 20 a sú uložené do závesného výčnelka, ktorý je vytvorený pri okraji montážnej drážky ll. Ale v prípade, že kryt 20 je oddelený od montážnej drážky ll, aby pripojil uvedené časti k streche, konvenčný kryt 20 by mal byť uložený oddelene, takže by sa mohol ľahko stratiť. Ďalej, aby sa kryt 20 uložil do montážnej drážky ll strešnej lišty 10, je potrebná nadmerná sila, takže uloženie je ťažké pre ženu alebo starú osobu, a akje kĺzanie vykonané použitím nechta, necht sa môže zlomiť.Na zabránenie straty krytu a pohybu krytu, ako aj zabránenie zlomenia nechta pri kĺzani krytu je určená štruktúra krytu na otváranie/zatváranie montážnej drážky vytvorenej na strešnej lište pre vozidlo podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že obsahujekryt majúci teleso vytvorené neoddeliteľne s dolným dielom krytu, pružný závesný výčnelok vytvorený na jednej koncovej časti telesa na vytvorenie vsúvacieho otvoru preťahujúceho sa V pozdĺäiom smere krytu medzi telesom a závesným výčnelkom, pričom okraj montážnej drážky strešnej lišty je pevne umiestnený do vsúvacieho otvoru na upevnenie krytu k montážnej drážke strešnej lišty akde strešná lišta má otvor na zabránenie pohybu vytvorenému na jednej strane montážnej drážky, a kryt má výstupok vyčnievajúci zo závesného výčnelku a pevne umiestnený do otvoru na zabránenie posunu krytu dopredu, dozadu, doľava alebo doprava pri uložení krytu do okraja montážnej drážky.Vo výhodnom uskutočnení kryt obsahuje klznú drážku krytu vytvorenú najeho homom povrchu na kĺzanie krytu na otvorenie alebo jeho zatvorenie.Prehľad obrázkov na výkreseNa obr. 1 je čiastočný pohľad v reze, kde je kryt namontovaný k strešnej lište podľa príkladného vyhotovenia tohto vynálezu tak, aby sa zabránilo strate krytu.Na obr. 2 je klzná drážka krytu a otvor na mbránenie pohybu, ktorý je použitý na kryt podľa prlkladného vyhotovenia v tomto vynáleze.Na obr. 3 je uvedený postup montáže konštrukcie krytu strešnej lišty vozidla podľa príkladného vyhotovenia tohto vynálezu.Na obr. 4 je priečny rez, ukazujúci prvý krok a treti krok z obr. 1.Obr. 5 je pohľad na priečny rez konvenčnej konštrukcie krytu strešnej lišty vozidla.Prikladné vyhotovenie tohto vynálezu bude v ďalšom detailne opísane s odvolávkami na pripojené výkresy.Obr.1 je čiastočný pohľad V reze stavu, keď kryt je namontovaný k strešnej lište podľa príkladného vyhotovenia tohto vynálezu tak, aby sa zabránilo strate krytu, a obr. 2 je výkres ukazujúci klznú drážku krytu a otvor na zabránenie pohybu, ktoré sú použité na kryt podľa príkladného vyhotovenia v tomto vynáleze.Podľa vyhotovenia tohto vynálezu v prípade, že strešná koľaj, strešný stojan, strešný držiak a podobne, sú namontované na montážnu drážku ll strešnej lišty lg, oddelený kryt go je znovu presne uložený do montážnej drážky ll tak, aby sa zabránilo jeho strate.Ako ukazuje obr. 1, závesná štruktúra je použitá na dolnú časť krytu Q, a je vytvorená tak, aby mohla byť pripojená k boku okraja 12 montážnej drážky ll po oddeleni krytu Q.To znamená, že Závesná štruktúra je vytvorená ako závesný výčnelok 22 pružne k telesu 2 l, ktorý je vytvorený integrálne s dolnou časťou krytu gg, a vsúvací otvor 25, ktorý je vytvorený medzi telesom Q a závesným výčnelkom 22 je ñxne vsunutý do bočnej časti okraja Q montážnej drážky .V tomto čase štruktúra na zabránenie pohybu dopredu, dozadu, doľava alebo doprava je použitá v stave,že kryt 20 je presne uložený do okraja g montážnej drážky 11, Otvor Q na zabránenie pohybu je priložený k bočnému povrchu montážnej drážky 11 strešnej lišty m tak, aby výstupok Q, ktorý vyčníeva zo závesného výčnelku Q krytu QQ, bol frxne uložený do otvoru 13 na zabránenie pohybu.Pretože oddelený kryt Q môže byť presne frxovaný do vopred nastavenej pozície (otvor na zabránenie pohybu) vložením do okraja Q montážnej drážky l, okraj Q sa môže presne uložiť do krytu E.Zatiaľ čo kryt Q podľa príkladného vyhotovenia tohto vynálezu je ñxovaný k okraju Q montážnej drážky , požaduje sa nadmemá sila, aby sa zabránilo krytu Q oddeliť sa od zanontovaného stavu.Preto je v tomto prípade ťažké pre ženu alebo starú osobu oddeliť alebo frxovať kryt, a osobitne, ak sa kĺzanie uskutočňuje použitím nechta, necht sa môže zlomiť. Aby sa tento problém vyriešil, klzná drážka krytu 23 je vytvorená na homom povrchu krytu 29 tak, že kĺzanie sa ľahko uskutoční pri použití mince alebo podobného predmetu.To znamená, že kryt Ľ sa môže ľahko otvoriť a zatvoriť použitím mincí alebo iných predmetov na klznú drážku a krytu.Obr. 3 je výkres ukazujúci postupnosť štruktúry krytu strešnej lišty pre vozidlo podľa príkladného vyhotovenia tohto vynálezu, a obr. 4 je pohľad na priečny rez ukazujúci prvý krok a tretí krok z obr. 3. Prvý krok na obr. 3 ukazuje stav, pri ktorom kryt Eje spojený tak, aby vytvoril povrch V stave, že strešná koľaj, strešný stojan, strešný držiak a podobne, nie sú prirnontované k streche, a druhý krok a tretí krok ukazujú, že závesný výčnelok Ľ je ñxovaný k okraju g v stave, že závesný výčnelok Q, ktorý je umiestnený pod krytom A 1, je spätne otočený tak, aby bol fixovaný k okraju l 2 montážnej drážky .Kým tento vynález bol opísaný v spojitosti s tým, čo je v súčasnosti považované za praktické príkladné vyhotovenie, treba rozumieť, že vynález nie je limitovaný uvedenými vyhotoveniami, ale naopak, má pokryť rozličné modifikácie a rovnocenné usporiadania zahŕňajúce svojím duchom a rozsahom pripojené nároky.Ako je opísané podľa štruktúry krytu strešnej lišty vozidla podľa príkladného vyhotovenia tohto vynálezu, je časť vsunutá do montážnej drážky strešnej lišty a potom sa oddelený kryt silne zafixuje do montážnej drážky tak, aby problém straty oddeleného krytu mohol byť vyriešený, a osobitne, klznávdrážka krytu sa použije tak, aby sa kryt mohol ľahko oddeliť od strešnej lišty, alebo sa k nej pripojiť.l. Štruktúra krytu na otváranie/zatváranie montážnej drážky vytvorenej na strešnej lište pre vozidlo,vyznačujúca sa tým, žeobsahujekryt (20) majúci teleso (21) vytvorené neoddeliteľne s dolným dielom krytu (20)pružný závesný výčnelok (22) vytvorený na jednej koncovej časti telesa (21) na vytvorenie vsúvacieho otvoru (25) preťahujúceho sa v pozdlžnom smere krytu (20) medzi telesom (2 l) a závesným výčnelkom (22), pričom okraj (12) montážnej drážky (l l) strešnej lišty (10) je pevne umiestnený do vsúvacieho otvoru(25) na upevnenie krytu (20) k montážnej drážke (l l) strešnej lišty (10) akde strešná lišta (10) má otvor (13) na zabránenie pohybu vytvorenému na jednej strane montážnej drážky(1 l), a kryt (20) má výstupok (23) vyčnievajúci zo závesného výčnelku (22) a pevne umiestnený do otvoru(13) na zabránenie posunu krytu (20) dopredu, dozadu, doľava alebo doprava pri uložení krytu (20) do okraja montážnej drážky (1 l).2. Štruktúra krytu podľa nároku l, v y z n a č uj ú c a s a t ý m , že kryt (20) obsahuje klznú drážku(24) krytu vytvorenú najeho hornom povrchu na kĺzanie krytu (20) na otvorenie alebo jeho zatvorenie.

MPK / Značky

MPK: B60R 13/02, B60R 13/00, B62D 25/00

Značky: krytu, struktura

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-288134-struktura-krytu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Štruktúra krytu</a>

Podobne patenty