Použitie biochemických látok v kompozícii určenej na prevenciu a liečenie špecifických zdravotných ťažkostí spôsobených konstrikciou buniek hladkého svalstva v orgánoch ľudského tela

Číslo patentu: 285454

Dátum: 03.01.2007

Autor: Rath Matthias

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Použitie kompozície pozostávajúcej z (a) aspoň jednej askorbátovej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny askorbovej, farmaceuticky prijateľnej soli askorbátu a ich zmesí
(b) aspoň jednej arginínovej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z hydrochloridov arginínu, farmaceuticky prijateľných solí arginínu a ich zmesí
a (c) aspoň jednej horčíkovej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z horčíka, farmaceuticky prijateľných solí horčíka a ich zmesí na prípravu farmaceutického prípravku na liečenie tinnitu, astmy, glaukómu, neplodnosti, spazmy močovodov a močovej rúry, singultácie, žalúdočných kŕčov alebo spazmy žlčovodov. Opísaná je aj kompozícia biochemických látok obsahujúca uvedené zložky.

Text

Pozerať všetko

Predkladaný vynález sa týka prevencie a liečby zdravotných ťažkostí spôsobených konstrikciou buniek hladkého svalstva v orgánoch ľudského tela, ako tinnitus, astma,glaukóm, neplodnosť, spazmus močovodov a močovej rúry,singultácia, žalúdočné kŕče alebo spazmus žlčovodov.Príčina mnohých ochorení ostáva stále neznáma. Medzi takéto ochorenia s neznámym pôvodom patria mnohé rozšírené ochorenia, ako astma, glaukóm a tinnitus. Na celom svete trpia takýmito zdravotnými ťažkosťami stovky miliónov ľudí a ekonomická ujma spoločnosti, ktorá nie je schopná tieto zdravotné ťažkosti efektívne liečiť, je nemeratelná.Niekoľko miliónov ľudí na celom svete trpí bronchiálnou astmou (astmou). V neskoršom štádiu je astma vyčerpávajúce ochorenie vedúce k pracovnej neschopnosti a sociálnej izolácii. Príčina tejto choroby ostáva stále neznáma napriek tomu, že sa implikovali alergény, genetické dispozície a psychologické faktory. Spoločným patomechanizmom tohto ochorenia je obštrukcia ventilačných kanálov v pľúcach (bronchiol) a prechodov k alveolám, kde prebieha okysličovanie. Napriek tomu je však bunkový mechanizmus, ktorý spúšťa túto obštrukciu, následne spôsobujúcu astmu, neznámy.Tinnitus je druh poškodenia sluchu, ktoré sa vo väčšine prípadov objavuje náhle a bez varovných signálov. Na svete je viac než milión pacientov trpiacich na tinnitus a príbuzné poškodenia sluchu. Pôvod a patogenéza tohto ochorenia nie sú známe amomentálne neexistuje žiadna efektívna terapia, ktorá by zlepšila sluch pacientov postihnutých tinnitusom. Mnohí z týchto pacientov následne niekoľko rokov alebo dekád trpia poškodenýrn sluchom s následnou zhoršenou pracovnou schopnosťou a zhoršenýrn sociálnym životom.Predpokladá sa, že niekoľko zdanlivo rôznych zdravotných ťažkostí, vyskytujúcich sa v rôznych orgánoch, je spôsobených biochemickou disfunkciou toho istého druhu buniek, nazývaných bunky hladkého svalstva. Tento druh svalových buniek nie je riadený vedomim, na rozdiel od napr. svalov rúk alebo nôh. Správna funkcia buniek hladkého svalstva môže byť preto kľúčom k odstráneniu zdravotných problémov vo všetkých orgánoch, kde bunky hladkého svalstva majú kritickú úlohu.Predpokladá sa, že V prípade astmy by sa mohol zistit jej hlavný bunkový mechanizmus. Steny bronchiol a alveolámych kanálikov sú tvorené vrstvou buniek hladkého svalstva. Ak by sa tieto bunky stiahli - bez ohľadu na spustenie- priemer týchto pľúcnych kanálikov by sa zmenšoval, čo by viedlo k zníženiu vcntilácie a okysličovania. U pacientov s astmou a/alebo obštruktívnymi pľúcnymi ochoreniami by sa teda prejavili typické symptómy.V prípade tinnitusu a poškodenia sluchu sa predpokladá, že oslabenie sluchu je spôsobené spazmom buniek hladkého svalstva, ktoré tvoria výstelku krvných ciev zodpovedných za prísun krvi do vnútomého ucha a k nervovým bunkám sprostredkujúcim akustické signály. Ďalej sa predpokladalo, že spazmus týchto svalových buniek v ušných kapilárach je spôsobený nedostatkom koenzýmov a iných bioenergetických molekúl nevyhnutných na optimálnu metabolickú funkciu týchto buniek.Vo vedeckej literatúre sa nenašiel žiaden skorší opis tohto konceptu.Nedávno sa dosiahol pokrok v pochopení metabolizmu buniek a úlohy niektorých biochemických látok pri udržiavaní ich správnej funkcie. Následne by bola oprava dysfunkcie metabolizmu buniek hladkého svalstva kľúčom k prevencii a liečbe niektorých zdravotných problémov v rôznych telesných orgánoch.Patentový dokument GB 2268871 opisuje potravinové doplnky obsahujúce proteín alebo peptid, vitamin aminokyselinu a horčík. Tento potravinový doplnok sa používa na posilnenie činnosti srdca acirkulácie, čo nie je predmetom predloženého vynálezu.Rath et al. Joumal of Applied Nutritrion (1996), 48/3,strany 68 - 78 opisujú výživový doplnok obsahujúci arginín, vitamín C a horčík na prevenciu srdcových ochorení a zastavenie progresie koronámej aterosklerózy, t. j. anginy pectoris, čo taktiež nie je predmetom predloženého vynálezu.Dokument W 0 99/51252 opisuje potravinový doplnok,ktorý okrem iného obsahuje arginín, vitamín C ahorčík. Tento doplnok sa môže použit na uľahčenie uvoľnenia hladkého svalstva a vaskulámu dilatáciu. Tento dokument však neopisuje použitie kompozícíe obsahujúcej arginín,vitamín C ahorčíkové zložky na liečenie špecifických ochorení, ktoré sú opísané v predloženom vynáleze.Dokument W 0 01122958 opisuje kompozíciu obsahujúcu arginín, vitamin C ahorčík na liečenie ochorení súvisiacich saterosklerózou asnestabilítou plaku, čo taktiež nie je predmetom predloženého vynálezu.Ďalej sa zistílo, že bunková dysfunkcia by mohla byt spôsobená nedostatkom niektorých biochemických látok využívaných ako koenzýmy v cykle trikarboxylových kyselín, v tzv. Krebsovom cykle, v respiračnom cykle a na ďalšie metabolické funkcie buniek hladkého svalstva. Zdravotné problémy, ktorým sa môže potencionálne predchádzat, a ktoré sa môžu liečiť, zahŕňajú nasledujúce orgány a ochorenia pľúca, oči, uro-genitálny trakt, gastro-intestinálny trakt,tinnitus, impotencia, astma a ďalšie formy obštrukčných ochorení pľúc, glaukóm a ďalšie formy zvýšeného očného tlaku, predmenštruačný syndróm, neplodnosť, spazmus močovodov, močovej rúry, singultácia, žalúdočné kŕče,spazmus žlčovodov.Predmetom tohto vynálezu je podávanie kompozícíe biochemických látok pacientovi, ktorý trpí spomínanýrni zdravotným problémami, pričom tieto kompozícíe pozostávajú aspoň jednej askorbátovej zložky zvolenej zo skupiny zahmujúcej kyselinu askorbovú, farmaceutický prijateľné soli askorbátu a/alebo ich zmesi, s aspoň jednou arginínovou zložkou zvolenou zo skupiny hydrochloridov arginínu,farmaceutický prijateľných solí arginínu a/alebo ich zmesí,a aspoň jednej horčíkovej zložky zvolenej z horčíka alebo farmaceutický prijateľných solí horčíka a/alebo ich zmesí.Ďalším predmetom tohto vynálezu je podávanie terapeutickej kompozícíe pacientovi, pozostávajúcej z biochemických látok, ako sú kyselina askorbová, palmitát kyseliny askorbovej, zmesi beta-, gama-, delta-tokoferolu, beta-karotén, biotín, askorbát vápenatý, citrát vápenatý, glycinát vápenatý, zmes karotenoidov (alfa-karotén, luteín, zea, kryptoxantín), cholekalciferol, glycinát chrómu, citrusové bitlavonoidy, koenzým Ql 0, glycinát medi, kyanokobalamin, d-alfa-tokoferol, d-pantotenát vápenatý, fosfát divápenatý, kyselina folová, inozitol, L-arginín, L-kamitín, L-cysteín, L-lyzin, L-prolín, L-selenometionín, askorbát horečna SK 285454 B 6tý, citrát horečnatý, glycinát horečnatý, chelát mangánu,glycinát molybdénu, niacín, niacínamid, chclát draslíka,pycnogenol, pyridoxín, riboflavín, tiamin, glycinát zínku,nezávisle od dávkovania týchto pridávaných komponentov.Ďalším predmetom tohto vynálezu je podávanie kompozície biochemických látok, pričom toto zloženie je pacientovi poskytnuté vo fomie tabliet, pilúl, injekcií, infúzií,inhalácií, čapikov alebo ďalších farmaceutický prijateľných nosičov a/alebo prostriedkov na podávanie.Tento koncept bol klinícky testovaný pri niekoľkých už spomínaných zdravotných problémoch, ako sú astma a tinnitus.Liečba takýmito kompozíciami biochemických látok vedie k aspoň čiastočne významněmu uvoľneniu buniek hladkého svalstva, kzväčšeniu priemeru arteriol a kapilár(napr. artérií v uchu) vedúcemu k zlepšeniu sluchu, k uvoľneniu buniek hladkého svalstva v pľúcnych bronchiolách a alveolách vedúcemu k zväčšeníu priemeru dýchacích ciest zabezpečujúcemu zmiemenie symptómov astmy, k uvoľneniu kanálikového systému oka vedúcemu k zväčšeníu priemeru napr. slzných kanálikov, čo znižuje očný tlak a následne vedie k zníženiu rizika glaukómu aslepoty, k uvoľneniu buniek hladkého svalstva vajíčkovodov a maternice spôsobujúcemu uvoľnenie svalového tkaniva, čo zvyšuje fenilitu a znižuje PMS symptómy, k uvoľneniu buniekhladkého svalstva vžlčovodoch, močovodoch a močovej rúre zväčšujúcemu priemer kanálikov, čo vedie k zníženiu rizika kŕčov spôsobených žlčníkovými alebo obličkovými kameňmi.Prehľad obrázkov na výkresochObr. l znázorňuje graf zmeny v objeme pľúc u pacientov trpiacich astmou po podávaní farmaceutickej kompozície podľa vynálezu.Obr. 2 znázorňuje zlepšenie sluchu u pacientov trpiacich tinnitusom po podávaní farmaceutickej kompozície podľa vynálezu.Opisané výhodné riešenia predkladanćho vynálezu a nasledujúce príklady predstavujú iba názomé priklady.Príklady uskutočnenia vynálezu Kompozície biochemických látok, ktoré sú uvedené vnasledujúcej tabuľke, sa podávali pacientom v denných dávkach v jednotkách, ktoré sú uvedené v tomto príklade.kyselina askorbová mg 680 palmitát kyseliny askorbovej mg 620 zmes beta-, gama-, delta-tokoferolu mg 22 beta-karotćn I .U, 1665 Biotin mcg 65 askorbát vápenatý mg 1050 citrát vápenatý mg 200 glycinát vápenatý mg 35 karotenoidová zmes (alfa karotén, luteín, zea-, kryptoxantin) mcg 50 Cholekalciferol I.U. l 30 glycinát chrómu mcg 10 citrusové bioflavonoidy mg 650 koenzým Q 10 mg 7 glycinát medi mcg 330 kyanokobalamín mcg 20 d-alfa-tokoferol I.U. 230 d-pantotenát vápenatý mg 40 fosfát divápenatý mg 15 kyselina folová mcg 90 Inozitol mg 35 L-arginin mg 790 L-kamitín mg 35 L-cysteín mg 35 L-lyzín mg 1 10 L-prolin mg l 10 L-selenometionín mcg 20 askorbát horečnatý mg 1050 citrát horečnatý mg 400 glĽinát horečnatL mg | 40 chelát mangánu meg 1300 glycinát molybdénu mcg 4niacin mg 10 niacínamid mg 35 chelát draslíka mg 20 pycnogenol mg 7 pyridoxín mg 10 riboflavin mg 7 tiamín mg 7 glycinát zinku mL 7Kompozicia biochemických látok podľa tohto príkladu však môže v jednotlivých komponentoch varírovať, odlišovat sa od použitého zloženia, a nezávisí od ich množstva,ktoré je na viac než 80 zhodné s takýmito látkami. Okrem toho nemôže byt množstvo jednotlivých zložiek poskytovaných denne menej ako 10 a nie viac ako 1000 množstva uvedeného v príklade.Koncept tohto vynálezu bol testovaný vo výhľadových klinických štúdiách u ôsmich pacientov trpiacich astmou. Títo pacienti dostávali uvedené biochemické látky ako dennú dávku počas štyroch mesiacov. Na začiatku a na konci štúdie sa každému pacientovi zmeral objem pľúc. Počas štúdie sa u týchto pacientov trpiacich astmou zvýšil objem pľúc v priemere o viac ako 20 . Najviac signifikantným výsledkom tejto štúdie bol fakt, že percento zvýšenia objemu pľúc bolo oveľa vyššie u pacientov s najnižšími východiskovýrni objemami, čo indikuje, že táto terapia je účinná hlavne u pacientov s pokročilou astmou a pokročilými poruchami dýchania, ako znázorňuje graf na obr. l.Koncept tohto vynálezu sa testoval vo výhľadových klinických štúdiách u 18 pacientov trpiacich tinnitusom počas štyroch mesiacov. Kvalita sluchu bola objektívne stanovená audiometriou. Počiatočné a konečné výsledky audiometríckých meraní sú uvedené na grafe na obr. 2.Päť pacientov nemalo žiadne alebo iba malé zlepšenie sluchu (0 - 10 decibelov dB), pri ôsmich pacientoch sa sluch zlepšil o 10 až 20 dB, pri dvoch o 20 až 30 dB, pri dvoch o 30 až 40 dB a pri jednom pacientovi sa zaznamenalo zlepšenie sluchu o 40 až 50 dB.Je zrejmé, že podávanie kompozícii pacientom, ktorých ohrozujú alebo ktori sú postihnutí zdravotnými ťažkosťami aspoň čiastočne spôsobenými konstrikciou buniek hladkého svalstva v ich telesných orgánoch, je výhodné.1. Použitie kompozicie biochemických látok pozostávajúcej z(i) aspoň jednej askorbátovej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z kyseliny askorbovej, farmaceutický prijateľnej soli askorbátu a ich zmesí,(ii) aspoň jednej arginínovej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z hydrochloridov argininu, farmaceutický prijateľných solí arginínu a ich zmesí a(iii) aspoň jednej horčikovej zložky zvolenej zo skupiny pozostávajúcej z horčika, farmaceutický prijateľných solí horčíka a ich zmesi na pripravu farmaceutickej kompozicie na liečenie tinnitusu, astmy, glaukómu, neplodnosti, spazmu močovodov amočovej rúry, singultácic, žalúdočných kŕčov alebo spazmu žlčovodov.2. Použitie kompozicie biochemických látok pozostávajúcej z kyseliny askorbovej, palmitátu kyseliny askorbovej,zmesi beta-, gama-, delta-tokoferolu, beta-karoténu, biotinu, askorbátu vápenatého, citrátu vápenatého, glycinátu vápenatého, zmesi karotenoidov pozostávajúcej z alfa-karoténu, luteinu, zea- a kryptoxantinu, cholekalciferolu, glycinátu chrómu, citrusových biflavonoidov, koenzýmu Q 10,glycinátu medi, kyanokobalamínu, d-alfa-tokoferolu, d-pantotenátu vápenatého, fosfátu divápenatého, kyseliny folovej, inozitolu, L-argininu, L-kamitínu, L-cysteínu, L-lyzínu, L-prolínu, L-selenometionínu, askorbátu horečnatého,citrátu horečnatého, glycinátu horečnatého, chelátu manganu, glycinátu molybdénu, niacínu, niacinamidu, chelátu draslika, pycnogenolu, pyridoxínu, riboflavinu, tiaminu a glycinátu zinku na prípravu farmaceutickej kompozicie na liečenie tinnitusu, astmy, glaukómu, neplodnosti, spazmu močovodov a močovej rúry, singultácie, žalúdočných kŕčov alebo spazmu žlčovodov.3. Použitie podľa nároku l, pričom kompozícia biochemických látok sa pripraví spolu s jednou alebo viacerými biochemickými látkami zvolenými zkyseliny askorbovej, palmitátu kyseliny askorbovej, zmesi beta-, gama-, delta-tokoferolu, beta-karoténu, biotinu, askorbátu vápenatého,citrátu vápenatého, glycinátu vápenatého, zmesi karotenoidov pozostávajúcej z alfa-karoténu, luteinu, zea- a kryptoxantinu, cholekalciferolu, glycinátu chrómu, citrusových bitlavonoidov, koenzýmu Q 10, glycinátu medi, kyanokobalamínu, d-alfa-tokoferolu, d-pantotenátu vápenatého, fosfátu divápenatého, kyseliny folovej, inozitolu, L-arginínu, L-kamitínu, L-cysteinu, L-lyzínu, L-prolinu, L-selenometionínu, askorbátu horečnatého, citrátu horečnatého, glycinátu horečnatého, chelátu mangánu, glycinátu molybdénu,niacínu, niacinamidu, chelátu draslika, pycnogenolu, pyridoxinu, riboflavinu, tiaminu a glycinátu zinku.4. Použitie podľa niektorého z nárokov l až 3, pričom farmaceutické kompozícia, ktorá sa podáva pacientovi, je vo fomie tabliet, pilúl, injekcii, infúzii, inhalácií alebo čapikov.5. Kompozicia biochemických látok pozostávajúca z kyseliny askorbovej, palmitátu kyseliny askorbovej, zmesi beta-, gama-, delta-tokoferolu, beta-karoténu, biotinu, askorbátu vápenatého, citrátu vápenatého, glycinátu vápenatého, zmesi karotenoidov pozostávajúcej z alfa-karoténu,luteinu, zea- a kryptoxantínu, cholekalciferolu, glycinátu chrómu, citrusových biflavonoidy, koenzýmu Q 10, glycinátu medi, kyanokobalamínu, d-alfa-tokoferolu, d-pantotenátu vápenatého, fosfátu divápenatého, kyseliny folovej,inozitolu, L-argininu, L-kamitínu, L-cysteinu, L-lyzinu, L-prolínu, L-selenometioninu, askorbátu horečnatého, citrátu6. Kompozícía podľa nároku 5, ktorá je farmaceutickou kompozíciou.

MPK / Značky

MPK: A61K 31/045, A61P 1/00, A61K 31/59, A61K 31/506, A61P 9/00, A61K 31/4415, A61K 33/24, A61P 27/00, A61K 31/01, A61P 13/00, A61K 36/185, A61K 33/06, A61K 33/32, A61K 31/4164, A61K 33/42, A61P 11/00, A61K 31/7135, A61K 33/14, A61K 31/375, A61K 31/519, A61P 15/00, A61K 31/352, A61K 31/122, A61K 31/185, A61K 31/455

Značky: prevenciu, látok, kompozícií, použitie, specifických, svalstva, konstrikciou, hladkého, biochemických, buniek, ľudského, určenej, liečenie, spôsobených, ťažkostí, zdravotných, orgánoch

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-285454-pouzitie-biochemickych-latok-v-kompozicii-urcenej-na-prevenciu-a-liecenie-specifickych-zdravotnych-tazkosti-sposobenych-konstrikciou-buniek-hladkeho-svalstva-v-organoch-ludskeho-te.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie biochemických látok v kompozícii určenej na prevenciu a liečenie špecifických zdravotných ťažkostí spôsobených konstrikciou buniek hladkého svalstva v orgánoch ľudského tela</a>

Podobne patenty