Zařízení na vysekávání košťálů z květákových růžic

Číslo patentu: 265809

Dátum: 14.11.1989

Autor: Mach Jiří

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález řeší způsob vyseknutí košřälu z květákověrůžice vysekávacím zařízením s způsob uchycení vyseknutoho koštálu před jeho vyjmutím z květákové růžioe při dělení květákové růžice na růžičky.Dosud známézpůsoby oddělování koštálů z květákových růžic se vyznačují tím, že zsseknutím řezného nástroje do květákové růžíce zaujme nástroj pracovní polohu. Obkružováním nástroje kolem rotační osy květáku nastane oddělení košĚálu od květákové růžice. Po odkrojení koětálu se nástroj vrací z pracovní do výchozí polohy. Vytažení odděleného košřálu z růžioe provádí V tomto případě jiné samostatné zařízení, neboř vlastní vykrojovaoí nůž nedokáže koěřál uohytit a vyjmout. Podstata řešení vynálezu spočívá v tom, že uchyoení a zajišřování polohy košřálů nastává současně při pohybu vysokávaoího nástrojeZařízení na ýysekávání košřálů z květákovýoh růžio serůžioe je použito vysekávacího nástroje s vyseknutíkošřálůje provedeno dvěma shodnými záběry vysekávaoího nástroje,polohovanými vůči sobě o 180 °. současně při každém vysekávacím pohybu nástroje se vysouvá napiohovaoí trn, který nspichuje košřál květáku, jež je v dolní úvrati nástroje zaklíněn mezi vysekávací nástroj a trn. Po vyseknutí druhé poloviny košĚálu zůstává v dolní úvrati nástroje koštál zaklíněn mezi vysekávaoí nástroj a napiohovaoí trn. Toto zařízení není mož no použít samostatně, ale je určeno pro speciální vysekávacíhlavu, kde se stává její hlavní součástí. Tato hlava pak umožňuje vytažení košřálu 2 květákové růžice a vyklopením hlavy je možno přemístit koššál na jiné místo, kde se odděluje od vysekávacího zařízení při zpětnčm pohybu vysekávacího nástroje do výchozí polohy. Vyaekávací nástroj svým pon vrchom kopíruje polovinu plochy vyříznutého košřálu a tvoří tak doatatečnou opěru pro ustavení košřálu při jeho vytaho~ vání a společně s napichovaoím trnem tvoří klín, který nedovoluje uvolnění košřálu při jeho vyjímání z růžice vysokávacím zařízením.Jelikož vyseknutí a uchycení košřálu nastává při pra.covním pohybu nástroje, je možno košřál vyjímat a přemísřo vat pomocí vysekávací hlavy. Odpadá tak nutnost používat dalšího samostatného zařízení na vyjímání košřálu jak tomu byloZařízení na vysekávání košřálů z květákových růžic,vyznačujíci se tím, že uvnitř rámu (1).je umístěno ýohyblivé těleso (4), jehož součástí je napichnvaci trn (5). sóuviaejíçí 5 kyvným ramenem (8), k němuž je pevně uchyoen

MPK / Značky

MPK: A23N 15/00

Značky: růžic, vysekávání, květákových, zařízení, košťálů

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-265809-zarizeni-na-vysekavani-kostalu-z-kvetakovych-ruzic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení na vysekávání košťálů z květákových růžic</a>

Podobne patenty