Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou

Číslo patentu: 251306

Dátum: 11.06.1987

Autor: Stráník Petr

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou, zejména pro ochranu před vodou vytákající z vodoinistalačních zařízení, z jejich ezmatur hebo z porušených vodovodních stoupaček nebo rozvodů.V zahraničí ,jsou známa zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou, vyskytují se však pouze ojediněle a ,jsou zaměřena výhradně na signalizaci, tedy na účinek paeivní,který má smysl pouze za přítonosti osoby prováděj ící dozor nebo obsluhu. Veeměs ,jsou opatřena vlastním zdrojem energiąjako akumulátorezn, baterií, pružinou a podobné. Pracují také na principu čistě mechanickému Jednoduché zařízení je tvořeno například poplašným zvonkem poháněným hodinářským perem a spouštěným roztržením promočeného proužku novinového papíru. U nás nejsou taková zařízení dosud používáme. Přitomdochází často k promáčení stropů a stěn,způsobenému vodou vytékající z vodoinstalačních zařízení nebo z,jej ich annatur, případně z porušených vodovodních stoupaček nebo rozvodů. S rozvojem používání automatických praček, ze kterých je vesměs odváděna provozní voda ohebnou hadicí do vany, umyvadla nebo do klosetové mísy, počet případů zaplavení ůměmě narůstá. Zaplavením domovních prostor, zvláště bytů, dochází často ke značným národohospodářským ztrátám. Likvidování škody ,jako pojistné příhody poj ištovnou je pouze následným odškodněním postiženého uživatele bytu za vzniklé škody, avšak na skutečnosti, že ,jde o národohospodářskou ztrátu nenxůže nic změnit. Nepominutelný je i negativní psychický Vliv na postižené.Uvedené nedostatky odstraňuje zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou, zejména pro ochranu před vodou vytékaj ící z vodoínstalačních zařízení, z jejich armatur nebo z porušených vodovodních stoupaček nebo rozvodů, podle vynálezu,-g 251 aus jehož podstata spočívá v tom, že na elektrický rozvod je připojen jištěný transformátor, na který je přes můstkový usměrňovač napojeno nejméně jedno vlhkostní čidlo, propojené přes tranzigtorový zesilovač se slaboproudým relé, jehož kontakt je zapojen do domovního elektrického obvodu s připojenými ventily domovních přípojek studené a teplé vody. Přes kontakt slaboproudého relé může být připojeno silnoproudé relé, jehož první spínač je začleněn do do přívodu elektřiny do pračky a jehož druhý spínač je zapojen V bytovém elektrickém obvodu pro ovládání ventilu, umístěného na bytovém přívodu vody. Přes kontakt slaboproudého relé může být propojeno akustioké a/nebo optické signalizační zařízení.Hlavní výhodou zařízení je, že zcela automaticky uzavírá domovní vodovodní přípojku nebo přívod vody do bytu, čímž je bud úp 1 ně,nebo alespoň z větší části zabráněno vzniku škod a národohospodářských ztrát. Zařízení je přitom poměrně jednoduché, snadno vyrobitelné z běžně dostupných elektronických prvků a jeho pořizovací i provozní náklady jsou nepatrné, zejména v porovnání s jeho ůčinkem.Na výkresech je na obr. 1 znázorněno schéma zařízení vhodného pro bytový dům, na obr. 2 je znázorněno schéma zařízení vhodného pro jednotlivý byt.Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou je instalováno v panelovém bytovém domě /obr. 1/Ve všech koupelnáeh, kuchyních a WC bytů všech podlaží jsou V krytu podlahy trvale uístěna vlhkostní čidla 3, jejichž svody jsou zaveden do suterenu, kde je umístěn zbytek zařízení, sestávající z elektrickým rozvodem l napájeného jištěného transformátoru g, na který jsou přes můstkový usměrňovač § napojena všechna vlhkostní čidla 3,propojená přes tranzistorový zesilovač § se slaboproudým relé §,jehož kontakt Z je zapojen do domovního elektrického obvodu § s připojenými ventily Q domovních přípojek lg studené a teplé vody. Signalizační zařízení lg není použito, protože skutečnost, že byty nejsou zásobovány vodou, je dostatečnou signalizaci, že je přívodZařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou, instalované v koupelně, kde je umístěna automatická pračka l§, eestává z jištěného transformátoru g, na který je přes můstkový usměrňovač § napojena dvojice vlhkostních čidel Ě, umístěných na podlaze pod vanou a propojených přes tranzístorový zesilovač § se slaboproudým relé §, přes jehož kontakt Z je připojeno sílnoproudé relé ll, jehož první spínač lg je začleněn do přívodu elektřiny lg do pračky l§ a jehož druhý spínač lg je zapojen v bytovém elektrickém obvodu lg pro ovládání solenoidového ventilu lg, umístěného na bytovém přívodu § vody k pračce lg. Zařízení je doplněno akustickým signalízačním zařízením lg pro signalízaci zastavení přítoku vody a příkonu elektrické energie do pračky l§. Signalizační zařízení lg je propojeno přes kontakt 2 slaboproudého relé §. Kontrola činnosti zařízení je zajištěna signalizační doutnavkou.Každé vlhkostní čidlo g sestává z nevodivé deetíčky, například z plexiskla, opatřené dvěma elektrodami, tvořenými například smyčkami z neizolovaného měděného drátu, ovinutými kolem destičky. Vlh~ kostní čidlo g je uváděno do činnosti zkratem způsobeným vodou. Po odstranění závady postačí vytřít podlahu pod vlhkostními čidly 3 a případně osušit nevodivou destičku vlhkostních čidel g a zařízenízačne ihned znovu normálně pracovat.Zařízení lze použít také ve výrobních provozech, ve skladovacích prostorách apodobně, ohrožených nežádoucím zaplavením vodo vodní vodou.Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavenímradou wrtékající z vodoinstalačních zařízení nebo z porušených vodovodních stoupaček nebo rozvodů, vyznačené tím, že na elektrický rozvod/l/ ,je připojen jištěný transformátor /2/9 na ktorý je přes můstkový usměrňovaš /3/ napojeno nejméně jedno vlhkostní čidlo /44 prepojené přes tranzistorový zesilovaě /0/ se slaboproudým relé/6/, jehož Kontakt /7/ je zapojen do domovního elektrického obvodu /8/ s připojenými ventily /9/ domovních přípojek /lo/ studené a teplé vody.Zařízení podle bodu 1,vyznačené tím, že přes kontakt /7/ slaboproudého relé /6/ je připojeno silnoproudé relé /11/, jehož první spínač /l 2/ je začleněn do přŕvodu /14/ elektřiny do pračky/15/ a jehož druhý spínač /l 3/ je zapojen v bytovém elektrickém obvodu /ls/ pro ovládání ventilu /17/, uístěnéno na bytovém přívodu /18/ vody.Zařízení podle bodů 1 nebo 2, vyznačené tím, že přes kontakt /7/ slaboproudého relé /6/ je propojeno akustické a/nebo optické signalizační zařízení /19/.

MPK / Značky

MPK: G08B 1/08

Značky: vodou, ochranu, prostor, zaplavením, domovních, před, zařízení, vodovodní

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-251306-zarizeni-pro-ochranu-domovnich-prostor-pred-zaplavenim-vodovodni-vodou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zařízení pro ochranu domovních prostor před zaplavením vodovodní vodou</a>

Podobne patenty