Přídavné zařízení k vybrušování vad svarů

Číslo patentu: 250630

Dátum: 15.04.1987

Autori: Gotschy Vilém, Rýdl Vladimír, Přibyl Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká přídevného zařízení ručního brousicího stroje,kterým je možno brousit v üzkých e hlubokých úkoseoh. Je vhodné zejména k vybrušování ved a k zabrušování konců svarových housenek v úzkomezerových svarech.Dosavadní zařízení vhodná k zabrušování konců svarových housenek a k vybrušování vad vzniklých v úzkomezerových svarech, jsou v podstatě dvojího druhu. Nejužívenějším zařízením jsou ruční brusné nebo frézovací stroje se zvlášt upraveným nástavcem pro malé stopkové brousicí nářadí nebo frézičky. Náročnější zařízení jsou konstruována ne podkledě vysoustružení ved nebo zápalů zvlášt k tomu účelu uprevenými noži taková zařízení jsou bud přistavována k otáčedlům svařovacích strojů, anebo se svařenec převáží k opravě např. na soustruh nebo horizontální vyvrtávačku.Použití popsaných zařízení však má některé nevýhody, pro které nemohou kvelitně, bezpečně a operativně plnit svůj účel. Při broušení stopkovým náředím ve větších hloubkách je nutno brousit čelem,např. frézičky. Záběr pak není plynulý,úběr je malý a hrozí nebezpečí úrazu při odskočení nástroje. U velkých hloubek evarových úkosů není někdy vůbec možno tohoto způsobu vybrušování použít. Problematická je i vybrušování větších ved. Při odsoustružování ved V úzkých a hlubokých úkosech je třeba přerušit svařovecí proces a přistavit potřebné zařízení, anebo po přerušení svařovaeího procesu přepravit svařenec na místo kde bude veda odstraněna. Tím se prodlužuje dobe sveřování, roste spotřeba energie potřebné na předehřev sveřence a blokuje se kapacita zařízení.Uvedené nedostatky značně znírňuje přídavné zařízení k vybrušování vad svarů podle výňälezu, sestávající z nosného tělesa,iržáku, dělené řemenice, ložiska, rozpěrného šroubu, hnací řemenice,ozubené spojky a upevnovecích prostředků. Jeho podstata spočívá v tom, že k přírubě ruční brusky je pripojene nosné těleso, opatřené horním výstupkem se závitovým otvorem a dále spojená s držákemopatřeným spodním výstupkem rovněž se závitovým otvorem. Výstupky jsou spojeny rozpěrným šroubem. Ve spodní části držáku je vytvořen otvor pro hřídel dělené řemenice s ložiskem levého dílu, pravý díl dělené řemenice je spojen s jejím levým dílem a je na něm vytvořeno oeazení pro brusný kotouč. Hnecí řemenice je ke hřídeli ruční brusky připojena ozubenou spojkou.Výhodou prídavného zařízení k vybrušování ved svarů podle vynálezu je možnost jeho použití pro všechny hloubky svarových úkosů při jejich šířce větší než 24 mm, a to bez přerušení svařovacího procesu. Brueným kotoučem zařízení podle vynálezu lze obeáhnout celou šíři evarového úkosu, úběr materiálu je znatelně větší než u dosud známých zařízení. Manipulace se zařízením je snadné a bezpečná.Príklad skutečného vytvoření přídavného zařízení podle vynálezu je znázorněn na priložených výkreeecn. Na obr l je zobrazeno celé přídavné zařízení včetně příruby ruční brusky, na obr. 2 je detailní provedení hnací části zařízení a na obr. 3 je,v příčném řezu detailní provedení činné části zařízení podle vynálezu.Jak je z výkreeů patrno, sestává komplet přídavného zařízení k vybrušování ved svarů podle tohoto příkladu provedení z nosného tělesa l, připevněného k přírubě 39 ruční brusky třemi upevňovecími šrouby lg. K nosnému těleeu l je přípojen držák g dvěma ste- j hovecími šrouby gl. Nosné těleso l je opatřeno horním výstupkem lg,držák g je opatřen spodním výetupkem ll tyto výetupky lg, ll jsou spojeny rozpěrným šroubem lg. Ve Spodní části držáku g je vytvořen otvor vymezený osazeným kroužkem 33, do kterého je vložen hřídel 15 levého dílu dělené řemenice § opetřený ložiskem gą. Pravý díl 1dělená řemenice Q je spojen s hřídelem 35 levého dílu pomocí pera girla je opntřen osazením jj pro brusný kotouč 3. Dělená řemenice §,lozisko gą a brusný kotouč ąg jsou spolu äšgáeny korunovým šroubem Q. Na hřídeli ll ruční brusky je naklínoyána hnací řemenice 5,opásaná spolu s dělenou řemenicí Q klínovým řemenem ll. Spojení hnací řemenice 4 e hřídelem ll brusky je provedeno ozubenou spojkou 2 přidržovanou imbusovým hřídelovým šroubem gg, který také přidržuje horní kryt ll. Pro zajištění bezpečného provozu je střední čáat držáku g chráněna z obou stran mezikrytem lg, jeho předníspodní část levým krytem 3 a jeho zadní spodní část pravým krytem 1. Držák g je vyztužen třemi žebry lg a je axiálně pçsouvatelný rozpěr-. ným šroubem lg, který má pravo-levý závit.Přídavné zařízení k vybrušování vad svarů připojené ke hřídelí ruční brusky a àestávající z nosného těleua, držáku, dělené řemenice, ložiska, rozpěrného šroubu, hneci řemenice, ozubené spojky a upevňovacích prostředkůjvyznečené tím, že k přírubě (30) ruční brusky je připojeno nosné těleso (1) opatřené hornim výstupkem (10) se závitovým otvorem, dále spojené s držákem (2) opatřeným spodním výstupkem (ll) rovněž se závitovým otvorem, kteréžto výstupky (10, ll) jsou spojeny rozpěrným šroubem (12), a že ve spodní části držáku (2) je vytvořen otvor pro hřídel (34) dělené řemenice (6) s ložiskem (23) levého dílu této dělené řemenice (6),přičemž pravý díl (7) dělené řemenice (6) je spojen s jejím levým dilem a je na něm vytvořena osazeni (35) pro brusný kotouč (32), a také že hnací řemenice (4) je ke hřideli (31) ruční brusky připojena ozubenou spojkou (5).

MPK / Značky

MPK: B24B 23/02

Značky: vybrušování, svárů, přídavné, zařízení

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-250630-pridavne-zarizeni-k-vybrusovani-vad-svaru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Přídavné zařízení k vybrušování vad svarů</a>

Podobne patenty