Najížděcí a zvedací poháněná válečková trať

Číslo patentu: 243603

Dátum: 15.05.1987

Autor: Javůrek Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká najížděcí a zvedací poháněné válečkové trati, po které se dopravují ližinové palety, které jsou ke trati přivezeny neho odvezeny nízkozdvižným vozíkem.Dosud používané poháněné válečkové tratě mají určitou stabilní výšku nad podlahou (například 500 mm), a proto se musí nakládání nebo skládání palet provádět vysokozdvižným vozíkem. Pro ty průmyslové závody a sklady, kde se používá k přepravě palet nízkozdvižných vozíků,uvedený systém nevyhovuje. Pro uvedený případ odstraňuje nevýhodu nezbytnosti vysokozdvižného vozíku zařízení podle vynálezu, které je blíže vysvětleno na připojeném výkresu, kde na obr. 1 je najížděcí a zvedací poháněná válečková trat v nejnižší poloze, na obr. 2 je najížděcí a zvedací poháněná válečkova trat v nejvyšší poloze, na obr. 3 je podélný svislý řez rovinnou dráhou válečkové tratě a na obr. 4 je příčný svislý řez válečkem a rovinnou dráhou válečkové tratě.Najížděcí a zvedací poháněná válečková trat 3 má jako nosné a dopravní zařízení pro ližinovou paletu ll několik poháněných válečků, ze kterých každý má tři větší stejné válcové plochy A pro nesení a dopravu palety ll a dvě menší stejné válcové plochy lg, spojující váleček v jeden celek. Prostor nad dvěma menšími průměryhválečků lg je využít k umístění dvou pevných rovinných drah 3, sloužících pro pojezd nízkozdvižného vozíku. Každý druhý váleček má ve své střední části dva kuželové nákružky 5 pro vedení střední ližiny palety ll.Najížděcí poháněná válečkova trat 3 je uchycena k hydraulické zvedací nůžkové plošině ł pro vyrovnání výškového rozdílu mezi podlahou a počátkem linky se stabilními poháněnými Válečkovými tratěmi lg. Hydraulický zvedací mechenismus je vytvořen dvojicí pákovýoh nůžek g, zvedání a spouštění plošiny l včetně najížděcí poháněné tratě g provádí hydraulický válec § pomocí elektromotorického hydraulického agreqátu Q a elektrorozvaděče 1. V nejnižší poloze musí být horní rovina nosných válečků a obou rovinných drah v rovině podlahy, a proto je konstrukce celého zařízení zapuštěna do vybetonované jámy v podlaze. Pro nezhytnost oboustranného bočního přístupu (montáž a údržba) je z obou stran zařízení jáma rozšířena podle možnosti stavby. Tento prostor je zakryt dvěma odklopnými víky §.Pracovní postup při nakladaní palet na trat Najížděcí válečková trat g i zvedací plošina ł jsou v nejnižší poloze, v úrovni podlahy. Nízkozdvižný vozík s paletou ll zajede na rovinnou dráhu 3 tratě, paletu ll složí na válečky 3 a prázdný odjede. Zvedací plošina l potom zvedne trat 3 do nastavitelné nejvyšší polohy, tj. do takové výšky, aby válečky 1 byly ve stejné úrovni jako válečky navazující stabilní poháněné válečkové tratě lg. zapne se pohon válečkü najížděcí tratě g i navazující stabilní tratě lg a paleta ll přejede na trat lg aPracovní postup při skládäní palet z tratě Najížděcí válečková trat 3 je v nejvyšší poloze, tj. V úrovni navazující stabilní poháněné válečkové tratě lg. Paleta ll přejede z této tratě gg na válečky 5 najížděcí válečkové tratě 3 a zastaví se. zvedací plošina l sjede z najížděcí tratí 3 včetně palety łł svisle dolů do nejnižší polohy. Pod paletu ll na obě rovinné dráhy 3 najížděcí válečkové tratě g zajede nízkozdvižný vozík, nadzvedne paletu ll a odjede s ní.Najížděcí a zvedaví poháněnou válečkovou trat je možné využít například u stabilních poháněných válečkových tratí souborů příjmových a expedičních linek, používaných u skladü s reqálovými zakládači.Najížděcí a zvedaci poháněná válečková trač s vlastním pohonem, uchycená k nůžkové zvedaci plošině se samostatným pohonem pro výškové přestavování, například mezi nejnižší polohou v úfovni podlahy a nejvyšší nastavitelnou polohou, vyznačená tim. že každý její váleček má tři oddělené nosné válcové plochy (4) stejného průměru a mezi nimi dvě válcoyé plochy (10) stejného menšiho průměru, nad kterými jsou umistěny dvě pevná rovinné nosné dráhy (3).

MPK / Značky

MPK: B65G 47/54

Značky: trať, najížděcí, zvedací, poháněná, válečková

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-243603-najizdeci-a-zvedaci-pohanena-valeckova-trat.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Najížděcí a zvedací poháněná válečková trať</a>

Podobne patenty