Pouzdro pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky

Číslo patentu: 235748

Dátum: 01.12.1986

Autor: Valenta Zbyněk

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Vynález se týká elektrotechnického oboru. Pouzdro pro přístroje je tvořeno tělem pouzdra z taženého dutého profilu, jehož vnitřní prostor ohraničují stěny profilu a víka, přičemž k hornímu víku je upevněna křížová`hlavice a k dolnímu víku, které je rozebíratelně upevněno šroubovým uzávěrem, je pomocí tohoto uzávěru připevněn držák pomocného zařízení. Na rovné stěně těla pouzdra je ovládací panel s ovládacími prvky a ve vnitřním prostoru jsou uspořádány desky plošných spojů a součástky pro požadované funkce.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká pouzdra pro přístroją u něhož se řeší nutnost technicky stabilního venkovniho provozu v snehu, v dešti,při otřesech a po nárazech, a dále, dobré a stejné ovládací podmínkypř 1 držení přístroje v kterékoliv ruce obsluhy, možnost zajištění elektrického stínění a změny velikosti dutiny pro spoje a součástky bez mechanických změn dílů pouzdra. nPro tyto přístroje jsoú známy pouzdra z ohýbaného plechuia výlisků. Tato však nesplňují důležité a potřebné parametry při využívání provozu, protože nemají možnost jednoduchého zajištěníí vodotěsnosti, nejsou nárazuvzdornáa tvarově vhodná pro držení v kterékoliv ruce za stejných podmínek pro ovládání obsluhya mají obtíže se zajištěním elektrického stínění a s požadavkem změny velikosti prostorů pro plošné spoje a součástky bez změnyVýše uvedené nedostatky jsou odstraněny pouzdrem pro přís troje zejména pro plošné spoje a součástky podle vynálezu, jehožpodstatou je, že je tvořeno tělem pouzdra s dutinou, která je uzavřena připevněným horním víkem spojeným s křížovou hlavíci a dolním víkem rozebíratelně připevněným šroubovým uzávěremPouzdrem pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky se docílí, že velikost pouzdra se řeší jen změnou délky taženého dutého profilú pro tělo pouzdra bei jakýchkoliv změn všech ostatních mechanických dílů, že tělo pouzdra má průřez vhodný pro snadné držení V ruce, že spojení a isolàce mezi tělem pouzdra,víky, křížovou hlavicí a ovládácím panelem zajištuje vnikání vody dzo vnitřních prostorů a že elektrické stínění plošných spojů a součástek se podle potřeby dosáhne pouze volbou druhu materiálůpro výrobu mechanických dílů. Dále je dosaženo, že tělo pouzdra,křížová hlavice ovládací panel a držák pomocných zařízení jsou symetrického tvaru vhodného pro přenášení i obsluhu V kterékoliv jedné ruce, že se lehce zajištuje snadné nevypadnutí z ruky, že celé pouzdro je odolné proti otřesům a různým nepředvídaným nárazům, že plošné spoje a součástky nebo pomocné zařízení se ve vnit-ňA řním prostoru a na pouzdru rozmístují podle individuální potřebypřístroje a že do pouzdra je jednoduchý a rychlý přístup pomocí šroubového uzávěru. Pouzdro pro přístroje má svými vlastnostmi pmo použití daleko vyšší účinek a věestranost než dříve používanáNa připojených výkresech jsou schematicky znázorněny prove ldení pouzdra pro přístroje podle vynálezu, kde na obr. 1 je zná zorněno celkové uspořádání pouzdra a na obr. 2 je nakreslena křížová hlavice ve spojení s panelem ovládání a deskou plošných spo-Vj Pouzdro pro přístroje podle obr. 1 a 2 je tvořeno tělem . pouzdra 1 z dutého profilu, které je rozebíratelně uzavřeno hornim víkem g, spojeným s křížovou hlavicí Ž ve tvaru osového průniku dvou k sobě kolmých válců sloužících pro umístění feritové antény Q a dolním víkem 3, připevněným šroubovým uzávěrem 2 spojeným s držákem pomocného zařízení Q. Tělo pouzdra 1 z dutého profilu má na rovné stěně ovládací panel 2 s ovládacími prvky a ve vnitřním prostoru uspořádané desky plošných spojů Z a součastky podle funkčních potřeb pouzdra.Pouzdro pro přístrojejgejména pro plošné spoje a součástky umožňuje podle množství a druhu součástek zabudovaného zařízení,volit velikost pouzdra jen změnou délky těla pouzdra 1, protože tělo je částí taženého dutého profilu. Tvar i svmetričnost profilu a všech ostatních dílů pouzdra udávají stejné držení a technické podmínky pro ovládání v kterékoliv jedné ruce. Těsnění proti vodě mezi tělem pouzdra 1 a horním víkem g, dolním víkem 5,křížovou hlavicí Q, ovládacím panelem g, šroubovým uzávěrem 2 V zamezují vnikání vody do vnitřních prostorů celého pouzdra, takže pouzdro zajišťuje předepsané technické parametry zabudovaného zařízení při používání při používání v děštivých klimatickýchrozebíratelného uzavření pouzdra a upevnění držáku pomocnéhozařízení Q, do kterého se vkládá přístroj, který ukazuje směr vzdáleného signálu pro zabudované zařízení. Velmi účelné a výhodné použití tohoto pouzdra je pro přijímač i vysílač - pro zaří~ zení občanských radiostanic a radioamatérského sportu, kde sePoužití vynálezu je mnohoznačné V celé šíři ručního ovládání přístrojů a zařízení elektroniky, regulační techniky, pro dálkově ovládání radiovým přenosem, a všude tam, kde je potřeba kvalitní,pevná, vodotěsné a při tom jednoduchá přístrojová skřiňka s možností ovládání se stejnými ovládacímí technickými způsoby z kterekoliv ruky. Konstrukce podle tohoto vvnálezu zajištuje optimální technické vlastnosti elektroniky.k mm Pouzdro pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky, vyznačujíci se tim, že je tvořeno tělem pouzdra /1/Q které je rozebíratelně uzavřeno horním víkem /2/ spojeným s křížovou hlavici /3/ a dolním víkem /4/ připevněným šrou.bovým uzávěrem /5/, se kterým je spojen držák pomocnéhoPouzdro pro přístroje podle bodu 1, vyznačeno tim, že tělo pouzdrà /1/ z dutého profilu má na rovné stěně ovládácí panel /9/, že křižovou hlavici /3/ tvoří osový průnik dvou k sobě kolmých válců a že v dutině těla pouzdra /1/ akřížové hlavice /3/ jsou uspořádány deska plošných spojů /7/,feritové anténa /8/ a součástky.

MPK / Značky

MPK: H05K 5/02

Značky: pouzdro, spoje, součástky, prístroje, zejména, plošné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-235748-pouzdro-pro-pristroje-zejmena-pro-plosne-spoje-a-soucastky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pouzdro pro přístroje zejména pro plošné spoje a součástky</a>

Podobne patenty