Kŕmny tuk z mäkkých koželužných odpadov a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 227075

Dátum: 01.01.1985

Autori: Rosíval František, Barinka Josef, Hain Vojtěch

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Kŕmny tuk z mäkkých koželužských odpadov vyznačujúci sa tým, že obsahuje 96 až 98,5% hmotnostných tuku, 0,7 až 2,8 % hmotnostných vody, 0,3 až 0,6 % hmotnostných bielkovín a 0,2 až 0,4% hmotnostných nečistôt.

Text

Pozerať všetko

- 227 075 vynález sa týka kímneho tuku z mäkkých koželužských odpadov vhodného ako krmivo a tiež spôsobu jeho výroby.Prikoželužskej výrobevznikajú odpady, ktoré sú vhodnou druhotnou surovinou pre komplexné spracovanie na produkty,ktoré sú využívané v poľnohospodár stve. Mäkký koželužský d odpad zahrňuje ručnú, strojovú a štiepenkovú glejovku,ktorou sú zbytky koží, podkožného väziva, mäsité vlákna,tukové tkaniva, krvné a miazgové cievy, potné a tukové žľazy. Obsahuje tiež zbytky po lúžení koží.Mäkký koželužský odpad sa spracováva prevažne na kožný tuk, kožný glej a kožnú želatinu za účelom ich technického použitia, alebo proteínový hydrolyzét, ktorý sa po úprave môže použiť ako krmivo pre ošípané.Doposiaľ používané technologické postupy pre zúžitkovanie mäkkých koželužských odpadov, napríklad ako krmiva,uvažujú s hydrolýzou suroviny kyselinou soľnou a kyselinou sírovou v autoklávoch, s následným zahustením hydrolyzátuspravidla vo vákuu. Je známy tiež spôsob spracovania glejovky,na krmivo, ktorého podstata spočíva v tom, že glejovka sapo pzerezaní pcdrobuje pôsobeniu mínerálnych kyselín po dobunutnú pre jej sterilizáciu a prekyähnie na požadované pH a v konečnej fáze sa produkt suší.Z dalších spôsobov získavania tuku z koželužských odpadov sú známe spôsoby, podľa ktorých sa na glejovku pôsobí formaldehydom a okyslenie sa vykoná prídavkom anorganickej kyseliny alebo zmesou anorganických kyselín. Ďalší spôsob spracovaný spočíva v tom, že mäkké koželužské odpady sa po- 2 227075 izolovaní kožného tuku najprv rozvárajú pri pH 9 až 11 po dobu 12 až 18 hodín a potom sa podrobia tlakovej hydrolýze Týmto spôsobom sa získa proteínový konoentrát vhodný pre křmne účely. Je známy tiež spôsob spracovania glejovky pôsobením tetrachlőrmetánu alebo trichlőretylěnu pričom vzniklé zmes sa vari po dobu 16 až 18 hodín a po oddelení vrstiev sa organické rozpúštadlo oddestiluje a po usadeni sa oddelíMäkký koželužský odpad sa spracováva tiež pranim vodouza účelom odstránenia alkalických solí. Po vyprani ktorétrva 12 hodín, se odpad rozvára v mierne kyslom prostredí pH 6,5 až 7 čím dochádza k uvoľneniu kolagénových častíc a tuku. Získaný kolagén sa využíva na výrobu~g 1 eja a uvoľnený tuk sa dodatočne izoluje a rañuje.Nevýhodou doteraz používaných spôsobov získavania tuku je, že glejovka sa perie pri veľkej spotrebe vody. Vodou sú strhávané soli, častice tukové a kolagén čím sa znižuje výtažnost tuku a ostatných zložiek z mäkkých koželužských,odpadov. Takto znečistené vody sú vypúštané do tokov, čim sa znečistuje životné prostredie. Zároveň vývozom prebytočného odpadu mimo objekty závodov sa tieto stávajú živnou pôdou mikroorganizmov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú ovzdušie príslušnej oblasti. Ziskaný tuk ako samostatný produkt sa doposiaľ nevyužival ku křmnym účelom, ale používal sa hlavne na technické účely. Nevýhodou je tiež to, že z odpadu sa jednotlivé zložky tuk a glutin neziskavali samostatne a tiež výťažnosť tuku a jeho stráviteľnosť pre všetky druhy zvieratUvedené nevýhody odstraňuje křmny tuk a spôsob jeho výroby podľa vynálezu podstata ktorého spočíva v tom že obsahuje 96 až 98.5 hmot. tuku, 0,7 až 2,8 hmot. vody0,3 až 0,6 hmot.-bielkovín a 0,2 až 0,4 hmot. nečistôt. Podstata výroby křmneho tuku spočíva v tom, že odpad satvari za pridania anorganickej kyseliny, najmä kyseliny sirovej, pripadne kyseliny chlorovodikovej v množstve upravujú 3 227 075 com pH na 4 až 6,5 pri teplote 100 až 120 °C po dobu 12 až1 Á hodín, potom sa tuk s vodou nechá sedimentovať pri pH 4až 6,5 pri teplote 55 až 65 °C po dobu 5 až 12 hodín a prebytočná.voda sa odstráni.Technický účinok vynálezu spočíva v tom, že sa získa produkt vysokej energetickej hodnoty, vhodný ako krmivo vysokej nutričnej hodnoty a stráviteľnýpre všetky druhy zvierat. Výhodou uvedeného spôsobu je dalej to, že sa odstráni pranie glejovky. Pri uvedenom spôsobe dochádza k úspore pracovných síl a získaný křmny tuk možno použiť ako náhradu za dovážané tuky. Tým, že sa pri uvedenom spôsobe tuky neodbúravajú, dochádza k značnému zvýšeniu výtažnosti.Spôsob výroby křmneho tuku podľa vynálezu bližšie ozrejmujú nasledovné príklady.Do varnej nádoby o objeme 3 m 3 sa nadávkovalo 2000 kg nepravej glejovky. Potom sa pridala kyselina sírová o koncentrácii 96 v množstve upravujúcom pH na 4. Prúdom pary sa obsah nádoby zohrieval na samovoľne premiešaval. Ďalej sa obsah nádoby veril pri teplote 100 °C po-dobu 14 hodinaž do úplného spevnenie. Cez sito varnej nádoby postupnepretiekol tuk a voda. Potom sa tuk zlial do sedimentačnej nádoby, kde sa zohrial na teplotu 65 °C a nechal sa sedimentovat pri hodnote pH 4 po dobu 10 hodín. Prebytočná vody sa odčerpala a tuk sa neplnil do expedičných nádob.Vápenaté soli sa vyzrážali na povrchu vo forme peny,ktorá sa zabhytila na site varnej nádoby spolu s glutínom.Získal sa tuk, ktorý bol analyzovaný fyzikálne-chemickými metődami a boli zistené nasledovné hodnotyobsah bielkovín 0,3 hmotnostných obsah nečistôt 0,2 hmotnostnýchbod topenia 37,2 °c číslo kyslosti 38,71 mg KOH na 1 g tuku- 4 227 ľW 5 Křmny tuk bol podrobený aj bakteriologicüej skúške,ktorej výsledok bol negatívny.Do varnej nádoby o objeme 3 m 3 sa nadávkovalo 2000 kg nepranej glejovky. ąotom sa pridala kyselina chlorovodíková o koncentrácii 96 množstve upravujúcbm pH na 5. Prúdom pary sa obsah nádoby zohrieval a samovoľne premiešaval. / Ďaiej sa obsah nádoby veril pri teplote 110 °C po dobu 13 hodín až do úplného spenenia. Cez sito varnej nádoby postupne pretiekol tuk a voda. Potom sa tuk zlial do sedimentečnej nádoby, kde sa zahrial na teplotu 60 °C a nechal sa sedimentovat pri pH 5 po dobu 8 hodín. Prebytočná voda sa odčerpala a tuk sa naplnil do expedičných nádob.Vápenaté soli sa vyzráža 11 na povrchu vo forme peny,ktorá sa zachytila na site varnej nádoby spolu e glutínom.Získal sa tuk, ktorý boi analyzovaný fyzikálne-chemickými metődami a boli zistené nasledovné hodnotyčíslo kyslosti 34,59 mg KOH na 1 g tukuKímny tuk bol podrobený bakteriologickej skúške, ktorej výsledok bol negatívny.Do varnej nádoby o objeme 3 m 3 nadávkovalo 2 000 kg nepranej glejovky. Potom sa pridala kyselina sírová o koncentrácií 96 v množstve upravujúcom pH na 6,5. Prúdom pary sa obsah nádoby zahrieval a samovoľne premiešaval. Ďalej sa obsah nádoby varil pri teplote 115 °C po dobu 12 hodín až do úplného spenenia. Ce sito varnej nádoby postupne pretiekol tuk a voda.

MPK / Značky

Značky: spôsob, odpadov, koželužných, krmný, mäkkých, výroby

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-227075-krmny-tuk-z-makkych-kozeluznych-odpadov-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Kŕmny tuk z mäkkých koželužných odpadov a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty