Klec valivého vedení lisovacích nástrojů z plastické hmoty

Číslo patentu: 224676

Dátum: 01.10.1984

Autor: Michel Vladimír

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Klec valivého vedení lisovacích nástrojů z plastické hmoty s otvory pro kuličky s ohebnými vyústěními vyznačená tím, že ohebná vyústění otvorů (9) pro kuličky (10) jsou alespoň na jedné ze stěn klece (7) opatřena alespoň jedním výstupkem (l2).

Text

Pozerať všetko

vynález se týká klece valivého vedení vodících stojánků lisovacích nástrojů zhotovené z plastické hmoty. Stojánek s valivým vedením pro lisovací nástroje obsahuje vodící sloupky,klece s kuličkami a vodící pouzdro. Klec je nhotovena buď zkovu o dobrých kluzných vlastnoetech nebo z plastické hmoty. Má tvar dutého válce, v jehož stěně jsou zhotoveny otvory, do nichž jsou vložený kulíčky. Kuličky nesmí z otvorů vypadávat,musí být lehce otočné a musí z klece vyčnívat. Toho se u kovové klece dosahuje tím, že do stěn dutého válce se vyvrtají otvory o průměru menším než je průměr kuliček a tyto otvory se převrtají vrtákem o průměru nepatrně větším než je průměr kuliček. Převrtání se provede tak, že vývrt není průchozí, nýbrž při vyústění otvoru se ponechá slabá vrstva materiálu s otvorem,který byl proveden při prvotním vývrtu vrtákem menším než je průměr kuliček. Do takto provedenýchvotvorů se dvěma průměry se vloží kuličky, které proti vypadnutí se zajistí netlnňením materiálu z okolí výústění otvorů na vnějěím povrchu klece, např. zhotoh vením důlku pomocí důlčiku v místě blízkém vyústění otvoru na vnější stěně klece.Tato výroba kovových klecí je velmi pracná a nákladná. otvory pro kuličky v kleci je nutné vrtat i převrtávat jednotlivě a jednotlivé je nutné provádět i zajištění kuliček v otvo rech. . Méně pracné a nákladné jsou klece zhotovené z płastickýchhmot např. z plastických hmot ze skupiny polyamidů. U těchto klecí totiž odpadá pracné zhotovování otvorů pro kuličky, poněvadž tyto jsou zhotoveny současně s klecí při jejím odstříknutí ve formě. Vyústění otvorů pro kuličky je kruhové a přes pružný okraj vyústění jsou kuličky zatlačovány do otvorů v kleci.Nevýhodou těchto klecí je, že kruhový okraj vyústění je poměrně tuhý a operace vkládání kuliček do otvorů v kleci je časově náročná a mnohdy i namáhavá.Vynález si klade za úkol usnadnit operací vkládání kuliček do otvorů v kleci snížit její pracnost a namáhavost.Výše zmíněné nevýhody do značné míry odstraňuje vynález klece valivého vedení lisovacích nástrojů z plastické hmoty s otvory pro kuličky s ohebnými vyústěními mající ohebná vyústění otvorů pro kuličky alespoň na jedné ze stěn klece opatřena ales poň jedním výstupkem.Příkled provedení vynálezu je znázorněn na přiložených výkresech, kde obr. 1 představuje dílčí sestavu valivého vedení lisovacího nástroje v řezu obr. 2 klec podle vynálezu V nárysu a to v pravé části v pohledu s kuličkami a v levé části v podélném řezu bez kuliček obr. 3 příčný řez otvorem s dvěma výstupkyobr. 4 vyústění otvoru pro kuličku podle vynálezu na vnější straně klece a obr. 5 vyústění téhožV otvoru na vnitřní stěně klece.Valivé vedení lisovecích nástrojů obvykle obsahuje čtyři vodíćí sloupky l upevněné v pouzdře g v základní desce 3 např. pomocí šroubů 3. V horní desce 5 je upevněno vodící pouzdro § a mezi vodícím pouzdaem § a vodícím sloupkem l je vložena klec 1, která při pohybu horní desky Q k dolní úvrati dosedne na doraz § . Klec 1 ve tvaru dutého válce je zhotovena ze syntetické plastické hmoty např. silonu nebo polyamídu a to zastříknutím nebo odlitím ve formě. Vyústění otvorů 2 pro kuličky lg na vnitřní a vnější stěně klece 1 průřez menší než průřez otvorů 2 v jejich střední části. Výhodné je řešení, kde při vyústění otvorů 2 na vnitřní stěně klece 1 je ponechána manžeta ll a při vyústění otvorů 2 na vnější stěně klece 1 jsou zhotoveny dva ohebné výstupky lg. Manžeta ll i výstupky lg tvoří jeden celek s kleçí 1 s níž byly odlity nebo odstříknuty v jedné operací. Kuličky lg jsou do otvorů Q klece 1 vkládány tzv. navalováním, t.j. odvalováním klece 1 po vrstvě kuliček lg. Při odvalování klece 1 , zatížené mírným tlakem, po vrstvě kuliček íg dochází k chybu výstupku 2, který umožní vniknutí kuliček lg do otvorů 2. Po vniknutí kuliček lg do otvorů 2 klece 1 pružnost plastické hmoty, z níž jsou klec 1 a výstupky lg zhotoveny, způsobí narovnání výstupků lg, ktoré pak zabrání vypadnutí kuliček lg z otvorů Q.Jsou možnéi různé modífikace vynálezu. Tak např. vyústěniotvorů pro kuličky může být opatřeno pouze jedním výstupkem nebo vice než dvěma výstupky. Výstupky mohou mít též různý tvarKlec valivého vedení lisovacich nástrojů z plastické hmoty s otvory pro kuličky s ohebnými vyústěními vyznačená tim, že ohebná vyústěni otvorů (9) pro kulíčky (10) jsoualespoň na jedné ze stěn klece (7) opatřena alespoň jedním výstupkem (11).

MPK / Značky

Značky: vedení, lisovacích, nástrojů, hmoty, plastické, valivého

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/7-224676-klec-valiveho-vedeni-lisovacich-nastroju-z-plasticke-hmoty.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Klec valivého vedení lisovacích nástrojů z plastické hmoty</a>

Podobne patenty