Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu

Číslo patentu: E 1023

Dátum: 13.11.2003

Autori: Ichihashi Akira, Shinada Satoshi, Miyazawa Hisashi

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

001 Predkladaný vynález sa týka atramentovej náplne na dodávanie atramentu počas riadneho podtlaku v zapisovacej hlave, ktorá vypudzuje atramentové kvapôčky v závislosti na tlačových signáloch.002 Tento vynález taktiež zahŕňa spôsob regulácie prúdu tekutiny z atramentovej náplne k hlave atramentovej tlačiarne. 003 Zapisovaci aparát atramentovej tlačiarne je obvykle prispôsobený tak, že zapisovacia hlava atramentovej tlačiarne na vypudzovarie atramentových kvapöčok je v závislosti na tlačových signáloch pripevnená na jazdci vratnom v smere šírky papiera cez časť zapisovaného papiera, a atrament je dodávaný z vonkajšieho atramentoveho zásobníka v zapisovacej hlave. V prípade malého zapisovacieho aparátu je atramentový zásobný kontajner tak ako atramentový zásobník usporiadaný tak, aby bol vyberateľný z jazdca s ohladoni na pohodlie pri zaobchádzani a na uľahčenie výmeny vyčerpaneho atramentoveho zásobníka za čerstvý atramentový zásobník obsahujúci novú dodávku atramentu (alebo atramentov, ak je zásobník viacfarebným zásobníkom).004 S cielom zabránenia úniku atramentu zo zapisovacej hlavy takýto atramentový zásobný kontajner V sebe obvykle zahŕňa porezny člen impregnovaný atramentom tak, že kapilárna sila porezneho člena drží atrament.005 Okrem toho je tu tendencia na zvyšovanie množstva spotrebovávaných atramentov v čase, pretože pokračujúci vývoj vylepšovaných tlačiarní vedie k zvýšenému počtu otvorov dýz s cieľom udržania tempa s požadovaným vylepšenim kvality a rýchlosti tlače.006 S cielom zahrnutia týchto vývojov do designu atramentových tlačiarni je výhodne zvýšiť množstvo atramentu,ktore može byt skladovane v atramentovom, zásobnom kontajnere,toto ale vedie k nárastu objemu porézneho člena. Avšak v pripade, kde porezny člen, ktorý drží atrament, zamestnávakapilárnu silu, výška, t.j. vodná hlava porezneho člena jeobmedzená a preto spodná plocha atramentového zásobného kontajnera musi byt zvačšená s cielom zvýšenia objemu kontajnera, čo spôsobuje problém, v ktorom musí byť zväčsená velkosť jazdca a teda celá velkosť zapisovacieho aparátu.007 Na riešenie tohto problému navrhuje Japonská patentova Kokai publikácia Č. Hei. 8-174860, v odsekoch 0041-0043, a obr. l 0, atramentovú náplň, v ktorej je membránový člen deformovatelný tlakom atramentu vytvorený v jej strede s priechodným otvorom na vyhotovenie membránového ventilového sedla, a ventilový člen je vyhotovený v Inieste oproti membránovému ventilovému sedlu.008 Taktiež na riešenie tohto problému Medzinárodná patentová publikácia Č. PCT 00/03877 navrhuje atramentovú náplň, v ktorej je ventilový člen vytvorený vstrekovacím formovaním polymérneho materiálu majúceho elastické vlastnosti, priechodný otvor je vytvorený v strede ventilového člena, zadná plocha ventilového člena je naliehavo spojená s tesniacim členom pružinou, a ventilový člen sa pohybuje pod tlakom pôsobiacim na zadnú plochu ventilového člena tak, že atrament prúdi von iba cez priechodný otvor k otvoru dodávajúcemu atrament.009 Zatial je atramentová náplň majúca vysoký výkon v dodávaní atramentu a ktorá môže dodať veľké množstvo atramentu zapisovacej hlave, potrebná s cielom uspokojenia potreby práve takých náplní používaných pri vysokorýchlostnej tlači. Najdôležitejšim. faktorom postihujucim výkon pri dodávaní atramentu zapisovacej hlave je odpor prietokovej pasáže vnútri náplne.0010 US patent Č. 4 602 662 opisuje zvonku kontrolovaný ventil na použitie v kvapalných značkovacích systémoch. Tento odkaz ucí, že prívod a vývod sú umiestnene na jednej strane pohyblivého člena a pružina a vonkajší zdroj vákua sú umiestnené na inej strane pohybliveho člena. Patent špeciálne uvádza, žepružina nie je použitá na tesnenie ventilu, ale skor jevyhotovená iba na zabránenie odtoku, vonkajsi zdroj vákua slúži na udržanie zatvoreneho ventilu.0011 US patent č. 4 971 527 zahŕňa regulačný ventil pre atramentový značkovaci systém. Membrána je stlačená medzi dvomi pružinami a tak slúži na tlmenie tlakových pulzov pri prudení atramentu medzi privodom a vývodom umiestneným na jednej strane membrány.0012 US patent č. 5 653 251 sa týka vákuom poháňaného kryteho ventilu. Ked sú prívod a vývod umiestnené na rovnakej strane ventilovej membrány, môže sa sama membrána perforovať a umožniť tak priechod kvapaliny na inú stranu membrány. Okreni toho je membrána natiahnutá cez guľatý výstupok a nie je použitá žiadna pružina na reguláciu nárazoveho tlaku. Konkretnejšie, US patent č. 5 653 251 opisuje konštrukciu ventilu majúceho ventilový člen vyrobený z pružne deformovatelnej membrány,konvexný diel s ktorým je spojiteľný ventilový člen a prietokový kanál vytvorený v konvexnom diele a uzatvárateľný ventilovým členom. V štruktúre ventilu je na požadovanej strane aplikovaný podtlak na jednu plochu ventiloveho člena, aby oddelil ventilový člen od prietokového kanálu, aby týmto riadil dodávanie a prerušovanie kvapaliny. Avšak v stave otvoreneho ventilu je plocha ventilového člena prijimajúceho tlak kvapaliny (tlak prijimajúca plocha) extremne malá, a to znamená, že rozdiel v ploche medzi prednými a zadnými plochami ventiloveho člena je veľký. Z tohto dôvodu nemôže byť stav otvoreného ventilu udržiavaný malými zmenami tlaku, čo vyplýva zo spotreby atramentu zapisovacou hlavou. Keď je konštrukcia ventilu daná do stavu uzatvoreneho ventilu, tlak prijimajuca plocha je extremne velká tak, že konštrukcia ventilu je navrátena do stavu otvoreneho ventilu. Teda problém je v tom, že táto akcia neprijatelne opakovane spôsobuje kolisanie počas dodávky atramentu, čo, po zhodnoteni, môže nepriaznivo ovplyvniť tlač. 0013 V atramentovej náplni opisanej v Medzinárodnej patentovejprietoku atramentu cez membranový člen, spôsobuje fluidikový odpor a dalej obojstranná vôľa priechodneho otvoru s ohľadom na ventilový člen spolupracujúci s priechodným otvorom taktiež spôsobuje velky prietokový odpor. Teda je obtiažne dodať velke množstvo atramentu zapisovacej hlave, ktore je v poslednej dobe vyžadované kvôli vysokej rýchlosti tlače.0014 Európska patentová prihláška Č. 1 199 178 opisuje atramentovú náplň majúcu rozdielový tlakovy ventilový mechanizmus (US patentová prihláška publikovaná pod Č. 2002/0109760 je analogicka). Tento odkaz opisuje ventily, V ktorých je perforácia v pohyblivej membráne tlačená pružinou,aby priliehala k pevnemu výstupku.0015 Na zníženie prietokoveho odporu spôsobovaneho priechodným odporom membránoveho člena je možne urobiť priemer priechodneho otvoru vaćší, ale vzhladom na to, že Kembranový člen musi byť vytvorený z pružneho polymerneho Hateriálu, zväčšenie veľkosti priechodneho otvoru zníži dávku na jednotku plochy, spôsobujúcpokles v tesniacom tlaku a teda degradáciu tesniacej schopnosti0016 Predkladaný vynález bol vytvorený, čiastočne, s cieľom riešenia tychto problemov.0017 Predmetom predkladaneho vynalezu je poskytnúť atramentovú náplň, ktorá môže znížiť odpor prietokovej pasáže pôsobiacej na atrament v konštrukcii vyrabajúcej podtlak bez deqradacie tesniacej schopnosti, aby tymto umožnila vysoke tempo spotreby0018 Iným predmetom predkladaneho vynálezu je poskytnúť atramentovú náplň, ktora môže byť vyrobená s vynikajúcim výtažkom.0019 Ešte iným predmetom predkladaneho vynálezu je poskytnúťkontrolér prúdenia tekutiny pre zapisovaciu hlavu, ktory môžeorietokovej pasaže pôsobiaci na atrament v

MPK / Značky

MPK: B41J 2/175

Značky: spôsob, prietoku, kvapaliny, riadenia, náplň, atramentu, kontrolér, prúdenia, atramentová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/64-e1023-atramentova-napln-kontroler-prudenia-kvapaliny-a-sposob-riadenia-prietoku-atramentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Atramentová náplň, kontrolér prúdenia kvapaliny a spôsob riadenia prietoku atramentu</a>

Podobne patenty