Hliníková aerosólová plechovka a hliníková fľaša a spôsob výroby z vinutého východiskového produktu

Číslo patentu: E 1376

Dátum: 27.06.2003

Autor: Thomas Chupak

Je ešte 22 strany.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

WO 2004/018121 03742275 PCT/US 2003/020363 Hliníková aerosólové plechovka a hliníková fľaša a spôsob výroby z vinutéhoOblast techniky vynález sa zameriava na hliníkovú plechovku z jedného kusa podľa úvodnej časti nároku 1 (pozri napríklad US-A-5718352) a na spôsob vytvorenia profiluzužujúcej sa časti takej plechovky, ako je definované v nároku 8.Tradične nápojové plechovky začínajú ako disky z hliníkového vinutého produktu, ktoré sa spracúvajú do tvaru nápojovej plechovky. Boky týchto plechoviek sú hrubé približne 0,13 mm. Vo všeobecnosti je teleso nápojovej plechovky, s výnimkou jej vrchu, z jedného kusa.Na rozdiel od toho sa aerosólové plechovky tradične vyrábajú jedným z dvoch spôsobov. Po prvé, môžu sa vyrobit z troch kusov ocele, horného kusa,spodného kusa a valcovej bočnej steny so zvarom, prebiehajúcim po dĺžke bočnej steny. Tieto tri kusy sa zložia, aby vytvorili plechovku. Aerosólové plechovky sa tiež môžu vyrábať spôsobom, známym ako spätné pretláčanie. V procese spätného pretláčania hydraulické baranidlo vyrazí hliníkový kus, aby sa začalo tvarovanie plechovky. Boky plechovky sa stenčia na približne 0,40 mm procesom hladenia lisovaním, ktorý predĺži steny plechovky. Hrubé okraje steny sa orežú a plechovka prejde radom zaškrcovacích lisovníc, aby sa vytvoril vrch plechovky.Hoci aerosólové plechovky, vyrobené z ocele, sú lacnejšie než aerosólové plechovky vyrobené procesom spätného pretláčania, oceľové plechovky sú esteticky menej žiadúce než aerosólové plechovky, vyrobené procesom spätného pretláčanía.Z rôznych dôvodov je výroba hliníkových aerosólových plechoviek podstatnedrahšia než výroba hliníkových nápojových plechoviek. Po prvé, u aerosólovej 1plechovky sa použije viac hliníka než u nápojovej plechovky. Po druhé, výroba hliníkových plechoviek spätným pretláčanim je obmedzená maximálnou rýchlosťou hydraulického baranídla lisu. Teoreticky je maximálna rýchlosť baranídla 200 úderov/minútu. Prakticky je táto rýchlosť 180 kovových kusov/minútu. Nápojové plechovky sa vyrábajú rýchlosťou 2400 plechoviek/minútu.Problémom, s ktorým sa stretáva priemysel aerosólových plechoviek, je výroba hliníkovej aerosólovej plechovky, ktorá by bola funkčne rovnako dobrá alebo lepšia než tradičné aerosólové plechovky, ale ekonomicky by bola konkurencieschopné s nákladmi na výrobu ocelových aerosólových plechoviek a hliníkových nápojových plechoviek. Ďalším problémom je výroba aerosólovej plechovky, ktorá má kvalitu potlače a dizajnu, ktorú požadujú dizajnéri hornej triedy výrobkov. Tradičné nápojové plechovky majú obmedzenú jasnosť potlače a dizajnu,ktoré sa dajú natlačiť na tieto plechovky. Nápojové plechovky majú tiež obmedzený počet farieb, ktoré sa dajú použiť pri dizajne plechovky. Teda existuje potreba hliníkovej aerosólovej plechovky, ktorá má atribúty pevnosti a kvality, pričom sa vyrába s nákladmi, ktoré sú konkurencieschopné ocelovým aerosólovým plechovkám.Výroba hliníkových plechoviek z vinutého východiskového produktu hliníkovej zliatiny radu 3000 rieši niektoré z týchto problémov. Východiskový produkt hliníkovej zliatiny radu 3000 sa dá tvarovat do plechovky s použitím procesu spätného ťahania a hladenia lisovaním, ktorý je významne rýchlejší a nákladovo efektivnejši než výroba hliníkovej plechovky spätným pretláčaním. Navyše, hliníková zliatina radu 3000 je lacnejšia, cenovo priaznivejšia a umožňuje lepšiu kvalitu potlače a grafiky než použitie čistého hliníka.Nanešťastie, určité prekážky vznikajú pri zaškrcovaní plechovky z hliníkovej zliatiny radu 3000. Hliníková zliatina radu 3000 je tvrdšim materiálom než čistý hliník. Preto plechovky, ktoré sú vyrobené z hliníkovej zliatiny radu 3000, sú tuhšie a majú väčšiu pamäť. To je výhodné, pretože plechovky sú odolnejšie proti priehybu, 2ale vyvoláva to problémy pri zaškrcovaní plechoviek tradičnými prostriedkami, lebo plechovky zostávajú uviaznuté v tradičných zaškrcovacích lisovniciach a blokujú tradičné zaškrcovacie stroje. Riešenie týchto prekážok je súčasťou spôsobu podľaVynález sa týka spôsobu výroby a zaškrcovania hlinikovej aerosólovej plechovky z disku z vinutého východiskového produktu hlinikovej zliatiny, kde tento spôsob je navrhnutý na to, aby okrem iného zabránil plechovke uviaznut v zaškrcovacích lisovniciach. Navyše sa tento vynález týka hlinikovej aerosólovej plechovky samotnej, ktorá má jedinečne tvarovaný protil a je vyrobená z hlinikovej zliatiny radu 3000.Hliníková plechovka v jednom kuse podľa tohto vynálezu je definovaná v nároku 1. Spodná časť, vychádzajúca zo spodného konca plechovky, má profil tvaru U po jeho obvode a profil tvaru kupoIy pozdĺž zvyšku spodnej časti. Výhodne je vo všeobecnosti zvislá stenová časť hrubá približne 0,20 mm a spodná časť je hrubá približne 0,51 mm v oblasti profilu tvaru U.Tento vynález sa tiež zameriava na spôsob tvarovania proñlu zužujúcej sa časti hlinikovej plechovky, vyrobenej z hlinikovej zliatiny radu 3000, ako je definovaný v nároku 8. Tento vynález rieši problém vytvárania hrdla plechovky z hlinikovej zliatiny radu 3000 zvýšením počtu zaškrcovacích Iisovníc a znížením stupňa deformácie, ktorú spôsobí každá lisovnica. Tradičná aerosólová plechovka,vyrobená z čistého hliníka, ktorá má priemer 45 mm až 66 mm, vyžaduje použitie 17 alebo menej zaškrcovacích Iisovníc. Plechovka, vyrobená podľa tohto vynálezu s podobnými priemermi, vyrobená z hlinikovej zliatiny radu 3000, vyžaduje použitie napriklad tridsiatich alebo viac Iisovníc. Vo všeobecnosti počet Iisovníc, ktorý je potrebný na vytvorenie hrdla plechovky podľa tohto vynálezu, závisí od profilu plechovky. Tento vynález spracúva hliníkovú plechovku postupne cez dostatočnýpočet zaškrcovacích lisovníc tak, aby sa vyvolala maximálna prírastková radiálna deformácie plechovky v každej zaškrcovacej lisovnicí, pričom sa zaručí, že plechovka sa bude dať ľahko odstrániť z každej zaškrcovacej lisovnice.Existuje niekoľko výhod plechovky a spôsobu podľa tohto vynálezu. Celkove je tento spôsob rýchlejší, lacnejší a je efektívnejší než tradičný spôsob výroby aerosólovej plechovky spätným pretláčaním. Opísaný spôsob výroby používa lacnejšiu recyklovateľnú hliníkovú zliatinu namiesto čistého hliníka. Opísaná plechovka je žiaducejšia než oceľová plechovka z radu dôvodov. Hliník je odolný voči vlhkosti a nekoroduje alebo nehrdzavie. Navyše, kvôli konfigurácii zužujúcej sa časti oceľovej plechovky je konfigurácia uzáveru vždy tá istá a nedá sa meniť, aby poskytla zákazníkom individualizovaný vzhľad. Tomu tak nie je u tohto vynálezu, v ktorom sa zúženie plechovky dá prispôsobiť. Nakoniec, hliníkové plechovky sú esteticky žiaducejšie. Napríklad tieto plechovky sa môžu brúsit a/alebo sa vo vrchu plechovky dá vytvorit závitové hrdlo. Tieto výhody a úžitok a iné budú zrejmé zAby sa tento vynález ľahko pochopil a ľahko realizoval, tento vynález teraz opíšeme na účely ilustrácie bez obmedzenia v spojeni s nasledujúcimi obrázkami,na ktorýchObr. 1 je pohľad na jeden príklad hliníkovej plechovky, vytvorenej spôsobom podľa tohto vynálezu, čiastočne v rezeObr. 2 je pohľad v reze na spodnú čast hliníkovej plechovky z obr. 1Obr. 3 je jeden príklad kotúča východiskového produktu hliníkovej zliatiny,použitého pre tento vynálezObr. 4 je jeden príklad kotúča východiskového produktu hliníkovej zliatiny z obr. 3, znázorňujúci z neho vyrazené kovové diskyObr. 5 je jediný kovový disk z obr. 4, vyrobený z hliníkovej zliatiny radu 3000

MPK / Značky

MPK: B21D 51/26, B65D 83/14

Značky: produktů, spôsob, fľaša, vinutého, hliníková, plechovka, výroby, aerosolová, východiskového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/61-e1376-hlinikova-aerosolova-plechovka-a-hlinikova-flasa-a-sposob-vyroby-z-vinuteho-vychodiskoveho-produktu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hliníková aerosólová plechovka a hliníková fľaša a spôsob výroby z vinutého východiskového produktu</a>

Podobne patenty