Bezpečnostný zamykací systém

Číslo patentu: U 998

Dátum: 08.11.1995

Autor: Fedík František

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka bezpečnostného zamykacieho systému vhodného najmä pre zamykanie bezpečnostných dveriV súčasnosti sa v praxi a na trhu popri úprave dverného krídla a zárubní používajú rôzne bezpečnostné zámky a závory avšak nie sú známe uzamykacie systémy, ktoré by komplexne riešili otázku bezpečnosti dverného krídla po celom obvode bez narušenia celistvosti dverného korpusu.Nedostatky súčasného stavu do značnej miery odstraňuje šesťbodový bezpečnostný zamykací systém na báze priečnej závory, ktorého podstata spočíva v tom, že západky závory sú na oboch jej stranáchvybavené dvojicou vodiacich drážok, ktoré sa smerom od vonkajšieho okraja západky navzájom vzďaľujú. Vo vodiacich drážkach sú pohyblivo osadené vodiace koliky, -na ktoré sú upevnené tiahla pohyblivo uložené vo vodiacich rúr~ kach osadených vertikálne po oboch stranách dverného korpusu. západky závory a tiahla sú pri zamknutom stave ukotvené V kotviacich domčekoch upevnených po stranách a V hornej časti zárubne dverí, v podlahe sú na príslušných miestach vytvorenéZasunutim a otočenim kľúča dôjde k vysunutiu a ukotveniu západky na oboch stranách dverného korpusu a súčasne k pohybu vodiacich kolikov v drážkach a k vysunutiu a ukotveniu tiahel do kotviacich domčekov V hornej zárubni dverí a v podlahe.odomykanie sa uskutočňuje opačným pohybom kľúčal Technické riesenie predstavuje bezpečný.šesťbodový zamy 4 kací. systém pre chránené bytové aj nebytové priestory a je možné prispôsobiť ho pre akýkoľvek typ a Veľkosť dverí.Brehľad obrázkov na yýkresochTechnické riešenie bude- bližšie opísané pomocou výkresov na ktorých je na obr. 1 - schematicky znázornená usporiadaniešesťbodového zamykacieho systému V zamknutom stave a na obr.2 - detail úpravy západky závory s vodiacimi drážkami vodiaci mi kolíkmi a tiahlami vo vodiacich rúrkach.Bezpečnostný zamykací systém pozostáva so závory , západky ll ktorej sú po oboch stranách závory l vybavené dvojicou vodiacichdrážok lll, ktoré sa smerom od vonkajšieho okraja západky-ll navzájom vzďaľujú. Vo vodiacich drážkach lll sú pohyblivo osadené vodiace kolíky g, na ktoré sú upevnené tiahla 3 pohyblivo uložené vo vodiacich rúrkach 3. Vodiace rürky Q sú vertikálne osadené po oboch stranách dverného korpusu.Na zárubni dverí sú po oboch stranách a na vrchnej strane kotviace domčeky §,§ pre západky L a tiahla Q V podlahe sú na príslušných miestach vytvorené kotviace otvory pre zapadnutie vysunutých tiahel g.Zasunutím a otočením kľúča dôjde k vysunutiu západiek ll a tiahel 3 do kotviacich domčekov 5 5 resp. do kotviacich ot .Iĺvorov Q v podlahe a bezpečnému uzamknutiu dveri alebo naopakBezpečnostný zamykací systém je určený pre ochranu bytových i nebytových priestorov pred vniknutim nežiadücej osoby.Bzpečnostný zamykaci systém na báze priečnej závory, vhodný najmäpre zamykanie bezpečnostných dverí chránených bytových a nebytových priestorov, V y z n a č e n ý t ý m, že západky(11) závory (1) sú na oboch jej stranách vybavené dvojicou vodiacich drážok (lll), ktoré sa smerom od vonkajšieho okraja západky (11) navzájom vzďaľujú a vo vodiacich drážkach (lll) sú pohyblivo osadené vodiace kolíky (2), na ktoré sú upevnené tiahla (3) pohyblivo uložené vo vodiacich rúrkach (4), vertikálne osadených po oboch stranách dverného korpusu, pričom zárubňa dverí je vybavená kotviacimi domčekmi (5,5) a podlaha kotviacimi otvormi (6) pre zasunutie západiek (ll) a tiahel (3).

MPK / Značky

MPK: E05B 65/06, E05C 9/14, E05C 9/02

Značky: zamykací, systém, bezpečnostný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u998-bezpecnostny-zamykaci-system.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostný zamykací systém</a>

Podobne patenty