Mriežka na usmernenie vzduchu

Číslo patentu: U 776

Dátum: 12.04.1995

Autor: Kuráň Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mriežka na usmernenie vzduchu.Technické riešenie sa týka mriežky na usmernenie prívodu a odvodu vzduchu V klimatizovaných a vetraných priestoroch, najme na pevné nastavenie usmerňovacích lamiel s nasledným zabezpečenímSú známe rôzne prevedenia mriežok pre usmernenie prietoku vzduchu. U jedného zo známych prevedení nastavovanie usmerñovacích lamiel pre požadovaný rozostup, sa vykonáva vkladaním usmerňovacích lamiel opatrených výstupkami do predom vytvorených otvorov na vnútornej stene vonkajšieho rámćeka s nasledným istením proti pohybu pomocou oceľového pružného drôtu, ktorý je prepletený cez ćapy otoćných usmerňovacich lamiel a ukotvený vo výstupkoch k vonkajšej stene rámćeka. U iného prevedenia zase istenie usmerňovacich lamiel opatrené priebežným otvorom, je zabezpečené pomocou nalisovaných ćapov spájajúce vonkajší rámček opatrený predom pripravenými otvormi s usmerňovacou lamelou. Nevýhodou prvého prevedenia je nebezpečie pracovného poranenia, najmä pri kotveni oceľového pružného drôtu,u druhého prevedenia, pri ručnom osadzovaní ćapov je montáž mriežky zdlhavá a V prípade osadzovania ćapov strojným automatomVyššie uvedené nevýhody existujúcich riešení sú do značnejmiery odstránené mriežkou na usmernenie. Podľa tohoto technickéhoriešenia podstata spočíva v tom, že usmerňovacia lamela opatrená otvormi, do ktorých je vsunutá spojovacia rúrka, sú v mieste dotyku spojené prelisom, pričom do otvoru spojovacej rurky je aspoň z jednej strany vsunutý ćap spájajúci vonkajsi rámček s rúrkou, čo zasa zabezpečí polohovanie vnútornej výplne vo vztahu k vonkajšiemu rámčeku. Prelis vyvíja na rúrku tlak,V dôsledku čoho vznikne medzi spojovacou rúrkou a usmerňovacou lamelou pevné spojenie, ktoré udrží usmerňovaciu lamelu v nastavenej polohe.Mriežka podľa tohoto technického riešenia umožňuje ľubovoľné vzájomné nastavenie rozostupov usmerňovacich lamiel.Pre správnu aerodynamiku prúdenia vzduchu je potrebné, aby medzi vnútornou rovinnou plochou a pohľadovou rovinnou plochou bola vytvorená tretia rovinná plocha. Pre jednoduchšiu montáž mriežky a vylućenie operácie zvárania sú na vnútornej časti pohľadovej plochy vytvorené asymetrické plošné výstupky, medziktoré je vložený rohovník opatrený vybraniami.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.l mriežku na usmernenie vzduchu, z ktorého je zrejme uloženie usmerňovacích lamiel a ich upevnenie pomocou prelisu s vyznačením vnútornej rovinnej plochy, pohľadovej rovinnej plochy a asymetrické výstupky s uložením rohovnika,obr.2 v ktorom je vyznačený rohovník opatrený po stranách vybraniami, obr.3 V ktorom je V pohľade znázornená rovinná plochaMriežka podľa obr.1, pozostáva z obvodového rámćeka 1, opatreného vnútornou rovinnou stenou 3, pohladovou rovinnoustenou 4, ktoré sú navzájom prepojené rovinnou stenou 5.Pohľadová rovinná stena 4 má na opačnej strane vytvorenéasymetrick plošné výstupky Q a 7, medzi ktoré je vloženýé rohovnik g. Dve protiľahle vnútorné rovinné steny 3 majú8, umožňujúce upevnit vnútornú výplň lg9 usmerňovacej lamely lg jeprestrčená spojovacia rúrka ll a istená proti vzájomnémuposunutiu prelisom lg. Takto vytvorená výplň lg pozostávajúca z usmerňovacich lamiel lg a spojovacich rúrok ll je pomocou ćapou2 s asymetrickými vybraniami lg po stranách. Na obr.3 je znázornená ćast obvodového rámćeka l, kde na jednej z vnútornej rovinnej stene Q je vytvorený minimálne jeden otvor g, pritom ich rozostup je zhodný s rozostupom otvorov g usmerňovacej lamely lg.Mriežka podľa technického riešenia je využiteľná ako distribučný prvok na prívod respektive na odvod vzduchuV klimatizovaných alebo vetraných miestnostiach.Mriežka na usmernenie vzduchu, ktorá je tvorená vonkajšímtým, že otvořm (9), je v mieste dotyku navzájom spojená prelisom (12).je vsunutá spojovacia rúrka (11)Mriežka podľa nároku 1, vyznaćujúca sa tým, že medzi vnútornou rovinnou plochou (3) a pohľadovou rovinnou plochou (4) vonkajšieho obvodového rámćeka (1) jevvytvorená tretia rovinná plocha (5).Mriežka podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúca sa tým, že napohľadovej vnútornej rovinnej stene (4) sú vytvorené asymetrické plošné výstupky (6,7).Mriežka podľa nároku 1 až 3, vyznaćujúca sa tým, že rohovnik (2) opatrený po stranách vybraniami (15), jevložený medzi plošné výstupky (6,7)vonkajšieho obvodového rámćeka (1).že na je vložený ćap (14)Mriežka podľa nároku 1 až 4, vyznačujúca sa tým,ploche (3) obvodovéhospájajúci spojovaciu rúrku (ll).vnútornej rovinnej rámćeka (1)aspoň jeden otvor ktorého je

MPK / Značky

MPK: F24F 13/075

Značky: mriežka, vzduchu, usmernenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u776-mriezka-na-usmernenie-vzduchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mriežka na usmernenie vzduchu</a>

Podobne patenty