Ukončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy

Číslo patentu: U 6162

Dátum: 04.06.2012

Autori: Vobořil Jiří, Haase Pavel

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia slúžiaceho na ukončenie a odvetranie suchej skladby. Jeho konštrukcia umožňuje bezproblémový odvod vody mimo čela balkónu, terasy alebo pochôdzne strechy.V súčasnosti sa pri uskutočňovaní suchých skladieb určených na vytvorenie pochôdznej podlahy na balkónoch alebo strechách uskutočňuje ukončenie klasickými klampiarskymi postupmi, ktoré sú materiálovo a časovo značne náročné.V súčasnosti sú známe systémy balkónových odkvapových profilov prevažne určených na využitie v systéme lepenej dlažby do tenkovrstvových lepiacich hydroizolačných hmôt. Tu sa používajú špeciálne balkónové odkvapové profily určené na odvod vody mimo čela balkónu alebo terasy. Tieto systémy sú však využiteľné iba pre technológiu tenkovrstvových lepiacich hydroizolačných hmôt.Pokiaľ však chceme použiť technológiu suchej skladby s pokládkou betónovej dlažby do triedenej drviny,ktorá má výšku 70 - 100 mm, tak sú tieto odkvapové profily nepoužiteľné, pretože slúžia iba na odvod vody,nie však na ukončenie a odvetranie suchej skladby.V dôsledku to znamená, že pokiaľ chceme na balkón, terasu alebo pochôdznu strechu využiť suchú skladbu s pokládkou betónovej dlažby do triedenej drviny, tak musíme uskutočniť veľmi komplikovaná ukončenie klasickými klampiarskymi postupmi, ktoré sú náročné technologicky, materiálovo a časovo.Uvedené nedostatky sú odstránené použitím systému ukončovacích drenážnych profilov pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy podľa technického riešenia.Tento systém je tvorený odkvapnicou ukotvenou do podkladu, t. j. spádového betónového klinu, a perforovaným drenážnym profilom, ktorý je privarený k tejto odkvapnici.Hlavnou výhodou tohto technického riešenia je to, že pri použití tohto systému ukončovacích drenážnych profilov pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy, vyriešíme zároveň zakončenie,odvetraníe a drenáž suchej skladby s pokládkou betónovej dlažby do triedenej drviny.Prehľad obrázkov na výkresochPredložené technické riešenie je ďalej podrobnejšie opisané a vysvetlené pomocou priložených výkresov. Na obr. l je celkový pohľad na Ukončovaci drenážny profilNa obr. 2 je nákres Ukončovacieho drenážneho profiluUkončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy, ako je zobrazený na obr. l - 2, je tvorený odkvapnicou i ukotvenou do podkladu 5, t. j. spádového betónového klinu, a perforovaným drenážnym profilom g, ktorý je privarený k tejto odkvapnici l. Odkvapnica l je vyrobená z plechu, ktorý má dĺžku vodorovnej kotevnej plochy 350 - 200 mm. Táto odkvapnica l je vodorovnou kotevnou plochou g pevným nerozoberateľným spoj om ukotvená k podkladu. Perforovaný drenážny profil g je vyrobený z perforovaného plechu a Vodorovná kotevná plocha 5 má dĺžku 50 - 200 mm. Na jeho konci je ohýbanim vytvorený pravouhlý trojuholník, ktorého kolmá odvesna, pozri obr. 3, tvori opomú plochu na zakončenie suchej skladby pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy. Vodorovná kotevná plocha A perforovaného drenážneho profilu je spojená zvarom s vodorovnou kotevnou plochou 3 odkvapnice l.1. Ukončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že je tvorený odkvapnicou (l) a perforovaným drenážnym profilom ç 2), ktorý je prívarený k tejto odkvapnici (l), odkvapnica (l) je vyrobená z plechu s hrúbkou 0,5 až 3 mm, dlžka vo l 0dorovnej kotevnej plochy (3) odkvapnice (l) je 50 až 200 mm, pričom vodorovná kotemá plocha (3) je pevným nerozobemteľným spojom ukotvená k podkladu, a perforovaný drenážny proñl (2), na ktorého konci je ohýbaním vytvorený pravouhlý trojuholník, ktorého kolmá odvesna tvorí opomú plochu na zakončenie suchej skladby, je vyrobený z perforovaného plechu, vodorovná kotevná plocha (4) tohto perforovaného drenážneho profilu (2) je dlhá 50 až 200 mm, pričom táto vodorovná kotevná plocha (4) perforovaného drenážneho proñlu (2) je spojená nerozoberateľným spojom s kotevnou plochou (3) odkvapnice (l).2. Ukončovací drenážny proñl pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že odkvapnica (1) a perforovaný drenážny proñl (2) sú vyrobené z nehrdzavejúceho plechu.

MPK / Značky

MPK: E04B 1/70, E04F 13/072, E04F 19/02, E04F 15/00

Značky: drenážny, najmä, balkóny, terasy, profil, skladbu, suchú, střechy, pochôdzne, ukončovací

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u6162-ukoncovaci-drenazny-profil-pre-suchu-skladbu-najma-pre-balkony-terasy-a-pochodzne-strechy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Ukončovací drenážny profil pre suchú skladbu, najmä pre balkóny, terasy a pochôdzne strechy</a>

Podobne patenty