Vežový komplet

Číslo patentu: U 5799

Dátum: 04.08.2011

Autor: Kristín Ľubomír

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka vežového kompletu určeného na armádne využitie, ktoré sa používa pri spôsobe vytvorenia kompatibilnej veže bojového vozidla určenej na zástavbu do stávajúcich alebo nových typov bojových vozidiel.Doteraj ší stav technikyDoposiaľ známe vežové úpravy pre bojové vozidlá sa vyznačovali vždy len čiastočnými úpravami niektorých komponentov, pričom nemožno hovoriť o kompatibilnosti. Je zrejmé, že konštrukčné úpravy riešia vznesené požiadavky len vo vzťahu k určitej konkrétnej zbraní. Preto známe úpravy nevykazujú požiadavku dokonalej otáčavosti a hlavne požiadavky používateľov danej techniky. V danom prípade je veľmi obtiažne zistiť konkrétne konštrukčné úpravy vzhľadom k značnému utaj eniu konštrukcie konečných výrobkov.Uvádzané nedostatky a nevýhody sú z konštrukčného hľadiska odstránené a eliminované technickým riešením podľa úžitkového vzoru, ktorého podstatou je, že pozostáva z ovládacieho panelu a zásobníka munície,nad ktorými je umiestnená otočná veža opatrená systémom zadymovačov a periskopom, pričom horná časť otočnej veže je opatrená kanónom a guľometom.Výhodou vežového kompletu je, že integruje do pôvodného zvarenca veže nový 30 mm kanón. Toto umožňuje armádam prestavať ich súčasné bojové vozidlá pechoty vyzbrojené kanónom kalibru 73 mm na BVP s 30 mm kanónom finančne efektívnym spôsobom Vďaka vysokej účinnosti, dobrej balistickej ochrane, modulárnej koncepcii a nízkej hmotnosti predstavuje optimálne riešenie náročných požiadaviek súčasných ozbrojených síl.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojených výkresoch je schematicky znázornený vežový komplet, kde na obr. 1 je schematicky znázomený bočný pohľad, na obr. 2 je znázomený čelný pohľad a na obr. 3 pohľad zhora.Príklad uskutočnenia technického riešeniaVežový komplet podľa obr. l, 2 a 3 pozostáva z ovládacieho panelu Q a zásobníka Q munície, nad ktorými je umiestnená otočná veža 20 opatrená vežičkou 21 zameriavača, systémom zadymovačov ZQ aperiskopom E. Pod otočnou vežou 29 je umiestnená sedačka strelca. Horná časť otočnej veže E je opatrená jednak kanónom 39, ktorý pozostáva z krytu 31, kolísky 37 a hlavne 33 ako aj guľometom Q tvoreného krytom Li a hlavňou iz.Vežový komplet uvádza do činnosti strelec umiestnený na sedačke , ktorý cez ovládací panel Q a zásobník Q munície uvádza do činnosti kanón E, systém zadymovačov E, prípadne guľomet Q umiestnené v hornej časti otočnej veže E. Presnosť činnosti sa kontroluje cez vežičku Ä zameriavača a periskop E, pričom rozsah pohybu otočnej veže Q je v rozsahu 0 - 360 °.Vežový komplet je konštruovaný pre modernizáciu bojového vozidla pechoty (ďalej BVP) a podobné pásové alebo kolesové bojové vozidlá. Je určený pre palebnú podporu a ochranu roja prevážáného v obrnenom transportéry. Je vybavený prostriedkami odpovedajúcinli požiadavkám súčasného boja pre ochranu výsadku a posádky, pre spoľahlivé a presné navedenie zbraní za každých poveternostných podmienok v rozsahu teplôt-30 °C do 50 °C, vo dne i v noci, za pohybu vozidla s možnosťou streľby zo zbraní lafetovaných na vežičke v rozsahu odmeru 360 ° a v námere od - 4 ° do 50 ° v režime AUTOMATIC a od - 4 ° do 58 ° v režime MANUAL. Samotný vežový komplet je modulárna jednomiestna veža, ktorú tvorí zvarenec s externe lafetovanými zbraňami. V bojovom priestore veže je umiestnene kompletné elektrické vybavenie pre navádzanie a riadenie zbraní, zásobníky streliva a sedačka strelca - operátora. Navádzanie veže a zbraní je vykonávané servopohomni s možnosťou rnanuálneho navádzania.Technické riešenie podľa úžitkového vzoru je určené na zástavbu do pásových a kolesových podvozkov pre annádne využitie. NÁROKY NA OCHRANU1. Vežový komplet určený na zástavbu pásových a kolesových bojových vozidiel, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z ovládacieho panelu (10) a zásobníka (60) munície, nad ktorými je umiestnenáotočná veža (20) opatrená systémom zadymovačov (70) a periskopom (50), pričom horná časť otočnej veže(20) je opatrená kanónom (30) a guľometom (40).

MPK / Značky

MPK: F41H 7/02, F41H 5/20, F41A 27/18

Značky: komplet, věžový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5799-vezovy-komplet.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vežový komplet</a>

Podobne patenty