Závesný prvok do steny

Číslo patentu: U 5008

Dátum: 05.02.2008

Autor: Turzo Ján

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka prvku na zavesenie predmetov na stenu, fungujúcom na princípe excentricity. Závesný prvok do steny sa skladá z časti, ktorá sa roztiahne v stene a z excentrickej časti s háčikom - hlavičky, ktorá ostáva von a slúži na zavesenie predmetov a zároveň na upevnenie závesnćho prvku do steny.Doterajšie závesné prvky sa upevnili do steny tak, že po vložení do vyvŕtaného otvoru sa museli dotiahnuť pomocou závitu rrmohonásobným otáčaním kolo osi. Takáto inštalácia je zložitá a tieto výrobky sa bud nedajú odstrániť zo steny, alebo sa odstraňujú veľmi ťažko a pri odstraňovaní sa zničia - nedajú sa použiť viac krát.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje závesný prvok do steny.Závesný prvok podľa tohto technického riešenia umožňuje rýchle upevnenie háčiku na stenu a najmä celý závesný prvok sa dá použit opakovane.Podstata závesnćho prvku spočíva v tom, že na oske zariadenia je na jednom konci pevná podložka a na druhom konci excentrická časť s háčkom, ktorý ostane von z otvoru - medzi nimi je pružná časť. Na ukotvenie závesného prvku stačí len jednoduché pootočenie excentrickej časti s háčikom. Tým sa stlači pružná časť medzi excentrickou časťou a pevnou podložkou a zároveň sa pružná časť roztiahne smerom od osky a oprie sa o stenu otvoru, čím sa závesný prvok V otvore ukotví. Na odstránenie závesného prvku z otvoru stačí vrátiť excentrickú časť do pôvodnej polohy, pružná časť sa vráti do pôvodného tvaru a celý závesný prvok sa dá ľahko vytíahnuť a ihned použiť na inom mieste.Pre vyššiu nosnosť je výhodné skrátiť pružnú časť (čim sa aj viac roztiahne) a medzi pružnú časť a excentrickú časť vložiť hrubú pozdĺž osi pohyblivú podložku s menším priemerom ako je otvor v stene (aby sa závesný prvok dal do otvoru vložiť). Takú istú podložku je potrebne pripevniť k oske na druhý koniec pružnej časti. Keď závesný prvok s touto úpravou zaťažíme na strih, hrubé podložky sa oprú o steny otvoru a ñxujú závesný prvok. Bez širokých podložiek by sa guma v otvore zdeformovala a závesný prvok by stratil nosnosť. Touto úpravou sa zvýši nosnosť a životnost závesného prvku do steny.Takýto závesný prvok sa dá použiť viacnásobne a nezanecháva zbytočný materiál V stene, čím oproti klasickým riešeniam šetrí materiálové aj energetické zdroje - jedná sa teda o ekologicky prínosný produkt.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou obrázkov obr. 1, 2 a 3, kde na obr. 1. je rozobratý závesný prvok zobrazený V čiastočnom reze, na obr. 2. je závesný prvok zobrazený posldadaný v čiastočnom reze a na obr. 3. je hlavička 1 zobrazená vo všetkých pohľadoch. Obrázky obr. 4. až obr. 7 znázorňujú postup pri manipulácii so závesným prvkom.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZávesný prvok podľa obr. 1 pozostáva z hlavičky 1, do ktorej sa vloží oska 8, na ktorú sú nastoknuté predná podložka 11, pružná časť 12 tak, aby sa mohli voľne pohybovať pozdĺž osky 8 a na koniec osky je pevne pripevnená zadná podložka 13.Na obr. 2 je závesný prvok z obr. 1 poskladaný. Jeho rozťahujúca sa časť 10 má prednú podložku 11 a zadnú podložku 13, slúžiacu na zapretie o stenu otvoru 14, pri zaťažení háčika 2, oproti bežným podložkám viacnásobne hrubšiu. Hrubšie podložky sú použité kvôli tomu, aby sa o stenu otvoru 14 opierali pevné podložky 11, 13 miesto mäkkej pružnej časti 12, ktorá by sa dlhodobým zaťažením zdeformovala.Na obr. 2 je poskladaný závesný prvok, ktorý má V hlavičke 1 pohyblivo uložený klb 9 spojený s oskou 8,pričom oska 8 prechádza cez drážku 6 v hlavičke 1, čím je drážkou 6 vymedzený pohyb hlavičky 1 vzhľadom na osku 8 tak, aby pri pootočení hlavičky 1 jej excentrická časť S posunula prednú podložku 11 na pružnú časť 12, čim by sa pružná časť 12 zovrela medzi prednou podložkou 1 a zadnou podložkou 13.Manipulácia so závesným prvkom je zrejmá z obr. 4 až obr. 7. Na obr. 4 sa do otvoru 14 v stene zasunie rozťahujúca časť 10. Po pootočení hlavičky 1 na obr. 5 sa závesný prvok ñxuje do otvoru 14 v stene. Takto nainštalovaný závesný prvok je pripravený na zavesenie predmetu. Pri potrebe odstránenia sa podľa obr. 6 hlavička 1 pootočí do pôvodnej polohy a celý výrobok sa bez problémov vytiahne z otvoru 14 podľa obr. 7. Potom sa dá závesný prvok rovnakým spôsobom použiť znovu.l. Závesný prvok do steny pozostávajúci z V stene sa rozťahujúcej časti (10), z háčika (2) na zavesenie predmetov a otvoru (4) pre imbusový kľúč na lepšie sklopenie hlavičky (l), vyznačujúci sa tým, že hlavička(1) je pomocou lôžka (7) a klbu (9) pohyblivo spojená s oskou (8), ktorá je vložená cez montážny otvor (3),pričom pohyb hlavičky (l) je vymedzený drážkou (6) a oska (8) má na opačnej strane ako kĺb (9) pevne pripevnenú zadnú podložku (13), za ktorou je pružná časť (12), na ktorú je cez pohyblivú prednú podložku (l l) prenášaný tlak z excentrickej časti (5).

MPK / Značky

MPK: F16B 17/00, F16B 45/00, A47G 1/16

Značky: závěsný, stěny, prvok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u5008-zavesny-prvok-do-steny.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Závesný prvok do steny</a>

Podobne patenty