Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek

Číslo patentu: U 4962

Dátum: 07.01.2008

Autor: Kubička Peter

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie sa týka oblasti potápačského vybavenia, ktoré umožňuje jednoduché nasadenie rukavice a manžety rukáva do spoja s dvomi časťami, ktoré sa následne dajú jednoducho vodotesne uzavrieť nasunutím. Riešenie nemusí byť nutne využité len V oblasti potápania, ale môže nájsť uplatnenie aj v oblasti vodotesných ochranných odevov.V súčasnosti sa využívajú na účely vodotesného uzavretia spoja medzi rukavicou a rukávom na potápačskom výstroji príliš veľké a zložité, často krát aj nespoľahlivé systémy, ktoré znižujú jednak komfort potápača vo vode, ale aj obmedzujú jeho pohybové možnosti. Tiež jednou z nevýhod súčasného stavu techniky je fakt, že do súčasných zariadení nemožno nasunúť ľubovoľnú rukavicu či manžetu rukáva, ale tieto musia mať presnú hrúbku inak strácajú vodotesnosť.Technické riešenie - systém tesniacich krúžkov pozostáva zo štyroch krúžkov a sady 5 tesniacich gumených O - krúžkov. Systém je určený len pre suchý (nepremokavý) typ obleku (pri mokrom type by stratil opodstatnenie). Časť určená pre manžetu rukáva je na vonkajšej strane opatrená dvoma drážkami prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je prvá hlbšía a druhá drážka je plytšia a širšia. Časť určená pre rukavicu je na vonkajšej strane opatrená troma drážkami prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je prostredná drážka plytšia a užšia a ostatné drážky sú rovnako hlboké, avšak prvá drážka je užšia ako drážka posledná, ktorá je prekrytá rukavicou. Podstata nového technického riešenia tkvie jednak v zmenšení celého vodotesného spoja medzi rukavicou a rukávom obleku a jednak v inovativnom riešení nasunutia rukavice a manžety rukáva do tesniacich krúžkov a ich vodotesného uzamknutia nasunutím už spoj enej prvej a druhej časti nasunutých na rukáve obleku na už spojenú tretiu a štvrtú časť nasunutú na rukavicu. Nóvum je i v jeho flexibilite, značnej odolnosti a pomerne jednoduchej a rýchlej obslnhe. Systém je možné osadiť rukavicarni ľubovoľného typu, materiálu a hrúbky do 1,5 mm. Konštrukcia taktiež umožňuje nasadenie na ľubovoľnú manžetu rukáva obleku, a to či už neoprénovú alebo latexovú. Výhodou systému je teda možnosť jeho použitia na prakticky akomkoľvek obleku pri zachovaní jeho tesniacej funkcie. Systém tesniacich krúžkov tiež zabezpečuje menšie opotrebenie materiálu rukávov obleku a rukavíc, čo zabezpečujú časti prvá a tretia. Vodotesný spoj obleku, ktorý sa pomocou tesniacich krúžkov vytvorí je cca o 50 užši a je cca o 25 ľahší oproti bežne používaným súčasným systémom. Po vytvorení vodotesného spoja vznikne drážka na zachytávanie nečistôt, ktorá zabezpečuje systém proti zaseknutiu, resp. proti sťaženému vysúvaniu. Tesniace krúžky sa tiež môžu vyrábať aj v tvare oválu (k tomu pozri obr. 3), čo zabezpečí ešte markantnejšie zmenšenie celého spoja a jeho prispôsobenie anatómii ruky. Prvá a tretia časť tesniacich krúžkov môže byť tiež opatrená vysokosvietivou vodeodolnou diódou osvetľujúcou ruku potápača a priestor pred ňou, čo umožňuje potápačovi jednoduchšiu prácu pod vodou v sťaženej viditeľnosti bez potreby držania samostatnej osvetľovacej baterky alebo osvetlenia pripevneného na hlave potápača.Prehľad obrázkov na výkresochPriložený obrázok č. 1 znázorňuje rez jednotlivých súčastí technického riešenia s náčrtom vyhotovenia ich povrchu. Obrázok č. 2 znázorňuje rez A-A zloženýun setom technického riešenia. Obrazok č. 3 znázorňuje rez A-A zloženým setom technického riešenia s použitím oválneho tvaru krúžkov.Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek pozostávajú zo štyroch časti 1, 2, 3 a 4 kruhového alebo oválneho tvaru a sady 5 tesniacich gumených O - krúžkov. Časť 2 je na vonkajšej strane opatrená dvoma drážkami 2.1 a 2.2 prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je jedna plytšia 2.2 a druhá drážka 2.1 je hlbšía a širšia a časť 4 je na vonkajšej strane opatrená troma drážkami 4.1, 4.2 a 4.3 prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je stredná drážka 4.2 plytšia a užšia,drážky 4.3 a 4.1 sú rovnako hlboké avšak drážka 4.1 je užšia ako drážka 4.3. Časti 1 a 2 tesniacichkrúžkov sú určené pre nasunutie manžety rukáva na krúžky a jej Vodotesné uchytenie. To sa dosiahne tak, že do rukáva obleku prevráteného na rub sa vloží cez rukáv časť 2 tak, aby plytšia drážka 2.2 smerovala von z rukáva, na ktorý sa následne prevlečíe tesniaci O - krúžok, a to do hlbšej drážky krúžku 2.1Tým vznikne Vodotesné uchytenie časti 2 na manžetu rukáva. Potom sa celý rukáv prevlečie naspäť, pričom je potrebné začať od švu rukáva. Takto nasadený krúžok sa vyberie z rukáva a nasadí sa naň časť 1, a to tak, aby prekryla manžetu rukáva, Funkcia časti 1 spočíva v tom, že kryje manžetu rukáva pred poškodením, zabraňuje skĺznutiu manžety rukáva z častí 2 a znižuje zaťaženie manžety rukáva. Do plytšej drážky krúžku 2.2 sa nasunie tesniací O -krúžok, čím sa časť 1 prichytí napevno k časti 2. Tým vznikne plne funkčné Vodotesné uchytenie rukáva na tesniace krúžky - časti 1 a 2.Časti 3 a 4 slúžia k vodotesnému uchyteniu rukavice. Uchytenie sa vykonáva tak, že časť 4 sa vloží do zápästnej časti rukavice, a to drážkou 2.3 smerom dovnútra rukavice a navlečie sa na ňu tesniaci O - krúžok do drážky 2.3. Následne sa rukavica zahmie tak, aby sa odhalila zvyšná časť krúžku (čiže sa prevlečie cez už nasadený tesniaci O - krúžok) a nasunie sa časť 3, a to tak, aby táto časť kryla zápästnú časť rukavice natiahnutej na časť 4. Časť 3 sa prichyti napevno k časti 4 tým, že sa na časť 4 nasunie ďalší tesniaci O - krúžok do prostrednej plytšej drážky 4.2. Následne sa na krúžok 4 navlečie ešte jeden tesniaci O - krúžok (do poslednej drážky 4.1). Funkcia časti 3 spočíva v tom, že kryje zápästnú časť rukavice pred poškodením, zabraňuje sklznutiu rukavice z časti 4 a znižuje zaťaženie rukavice. V prípade, že je časť 3 alebo časť 1 opatrená osvetľovacou diódou je potrebné zaistiť ju v takej polohe, aby táto osvetľovala vnútro dlane, prípade inú žiaducu časť.Po tomto vodotesnom prichytení rukáva obleku a rukavice na tesniace krúžky sa spoj vytvorený časťami 1 a 2 nasunie na spoj vytvorený časťami 3 a 4, čím vznikne vodotesný spoj medzi rukávom obleku a rukavicou. Medzi takto Spojenými spojmi tvorenými časťami 1 a 2 a časťami 3 a 4 vznikne drážka na zachytávanie nečistôt.l. Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek na vytvorenie vodotesného spoja medzi rukavicou a rukávom potápačského obleku, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostávajú zo štyroch častí (l, 2, 3, 4) kruhového alebo oválneho tvaru a piatich tesniacich gumených O krúžkov, pričom časť (2) je na vonkajšej strane opatrená dvoma drážkami (2.1) a (2.2) prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých drážka (2.2) je plytšia a drážka (2.1) je hlbšia a širšia, časť (4) je na vonkajšej strane opatrená troma drážkami (4.1), (4.2) a (4.3) prebiehajúcimi po celom jej obvode, z ktorých je stredná drážka (4.2) plytšia a užšia, drážky (4.3) a (4.1) sú rovnako hlboké avšak drážka(4.1) je užšia ako drážka (4.3) a častí (l) a/alebo (3) môžu byť opatrené vysokosvietivou vodeodolnou diódou.2. Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek podľa nároku l, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že časti (1, 2) sú vodotesne uchytené na rukáv potápačského obleku pomocou O - krúžkov a časti (3, 4) sú vodotesne uchytené na rukavicu potápačského obleku pomocou O krúžkov, pričom vodotesný spoj medzi rukávom a rukavicou potápačského obleku je vytvorený nasunutím spoja tvoreného časťami (l, 2) uchytených na rukáve potápačského obleku na spoj tvorený časťami (3, 4) uchytených na rukavici potápačského obleku, pričom medzi spojom tvoreným časťami (l,2) a spojom tvoreným časťami (3, 4) sa nachádza drážka na zachytávanie nečistôt.

MPK / Značky

MPK: A41D 19/00, A41D 27/00

Značky: suchý, rukavice, suché, krúžky, tesniace, potápačský, oblek

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u4962-tesniace-kruzky-na-suche-rukavice-pre-suchy-potapacsky-oblek.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tesniace krúžky na suché rukavice pre suchý potápačský oblek</a>

Podobne patenty