Predpestovaná vegetačná rohož

Číslo patentu: U 483

Dátum: 08.06.1994

Autor: Janiš Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka predpestovanej vegetaćnej rohože sendvićovej konštrukcie určenej najmä k inštalácii na ploché alebo sikmé strechy.Doteraz známe úpravy strešných konštrukcií s vegetáciou sú riešené ako intezívne vegetaćné strechy, ktorých zakladanie sa uskutočňuje priamo na mieste.Zakladanie takýchto striech je relativne zdĺhavé z vysokými nárokmi na dodržiavanie technologických postupov a materiálovéUvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje predpestovaná vegetaćná rohož sendvićovej konštrukcie, určená najmä k inštalácii na ploché alebo šikmé strechy podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spoćíva v tom, že hydroakumulaćná geotextilia je pevne spojená s fixaćnoarmovaciou podložkou opatrenou extenzívnym substrátom so zakorenenými xerofytickými rastlinami.Predpestovaná vegetaćná rohož umožňuje predovšetkým rýchlu a jednoduchú inštaláciu a ľahkú demontáž z možnosťou viacnásobného použitia. K výhodám patrí popri nízkej hmotnosti tiež mechanická odolnost a dlhodobá účinnost. Výhodou sú tiež malé nárok naDruhotné účinky sú spojené s predĺžením životnosti.ýdroizolácie, s dcdatočncu tepelnou strašnou izoláciou stavbv,s znížením odtoku vody zo strechy a rozšírením plôch zelene so zPrehlad obrázkov na vvkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou výkresu, naktorom znázorňuje obr. 1 predpestcvanú vegetaćnú ohož v horizontálnom reze, obr. 2 inštalovanú predpestovanú vegetaćnú rohož na streche s použitím podkladu keramzit - geotextilia agrobán - zenný substrát, obr. 3 predpestovanú vegetaćnú rohož napodklade bez agrobánu a obr. 4 predpestovanú vegetaćnú rohožinstalovanú na jednovrstvovom zemnom substráte.Predpestovaná vegetačná rohož pozostáva z hydroakumulačnej., ktorá je prešitím pevne spojená s fixaćnoarmovaciou podložkou g opatrenou extenzivnym substrátom 3 so zakorenenými xerofytickými rastlinami APredpestovanie Vegetaćnej rohože sa uskutoční tak, že fixaćnoarmovacia podložka g napr. z materiálu VHVD podšitá hydroakumulaćnou geotextilou l sa uloží na rovnú a pevnú plochu podloženú čiernou fóliou, ktorá zabraňuje prerastaniu buriny do vegetaćnej rohože 2 podkladu. Do vlákien VHVD sa nasype cca 8 mm hrubá vrstva extenzivneho substrátu Q, do ktorého sa rozložía odrezky suchomilných rastlín. Tieto sa zasypú ďalšou, cca 10 nm vrstvou extenzívneho substrátu g, ktorá sa zavalcuje a zavlaži.Po zakoreneni odrezkov a ich zrasteni do zápoja sa predpestované vegetaćné rohože môžu expedovat na stavbu, buď zvinute v pásoch alebo narezané do tvárnic.Predpestované vegetaćne rohože sa inštalujú na vopred upravenú strechu. Strecha musi byt vodotesne izolovaná materiálom atestovanom voći prerastaniu koreňov a s vykonanou zátopovou skúškou. Na hydroizoláciu sa rozložĺ drenážna a filtraćná vrstva. Hydroakumulaćná -vrstva sa môže aj nemusi použit. Na filtraćnú vrstvu alebohydroakumulaćnú vrstvu sa navezie 50-100 mmextenzivneho substrátu, ktorý sa urovná a zavlaži.Na tento substrat sa rozvinú pásy alebo ulozia tvárnice predpestovaných vegetačnýc rohoži, ktoré sa môžu fixovat do podkladu drôtenými háćikmi. Takto inštalované vegetaćne rohože sa v prvých dňoch zavlažujú, aby koreñová sústava vegetácie prerástla do spodnej vrtvy zeminy. Inštalácia a zloženie súvrstvi môže byt aj jednoduchšie. Ide o tzv. jednovrstvove konštrukcie,pri ktorých sa výpust drenážna, filtračné aj hydroakumulačná vrstva. Zriadenie takejto strechy je technologicky a materiálovo úplne jednoduché a nenáročné. Avšak zemný substrát musi mat takézloženie, aby nahrádzal funkcie všetkých absentujúcich vrstiev.Predpestovane vegetaćné rohože sa môžu použit s okamžitým a estetickým účinkom tak na ploché strechy a terasy ako i na strechy šikmé S protišmykovým latenim. Pri prípadných opravách umožňujú rýchlu demontáž z následnou inštaláciou bez velkých časových a finančných strát. Predpestované vegetačné rohože súvhodne tiež na úpravy svahov a plôch bez vegetácie.Predpestovaná vegetaćná rohož sendvićovej konštrukcie určená najmä k inštalácii na ploché alebo šikmé strechy, v y 2 n a ć u ~ j ú c a s a t ý m, že hydroakumulaćná geotextilia (1) je pevne spojená s fixaćnoarmovaciou podložkou (2) opatrenou extenzivnymsubstrátom (3) so zakorenenými xerofytickými rastlinami (4).

MPK / Značky

MPK: E04D 11/02

Značky: predpestovaná, rohož, vegetačná

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u483-predpestovana-vegetacna-rohoz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predpestovaná vegetačná rohož</a>

Podobne patenty