Interiérové dekoratívne obklady

Číslo patentu: U 477

Dátum: 08.06.1994

Autor: Surmánek Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Interiérové dekoratívne obklady spadajú do oblasti výrobkov pre použitie najmä v stavebníctve, v drevárskom a chemickom prie mysle.V súčasnosti sa ako interiérové obklady používajú najmä keramické obkladačky, drevene obklady, alebo obklady z organických materiálov, napríklad rôzne druhy kobercových výrobkov z prírodných alebo umelých materiálov.Keramické obklady je vhodné používať najmä v sanitačných,kuchynských a iných prevádzkových miestnostiach, ale napriek ich dekoratívnej povrchovej úprave nie sú vhodné na použitie napríklad v interiéroch reštaurácií, kaviarní, klubových miestností a podobných priestorov, pre ktoré je optimálnejšie používať najmä drevené obklady stien a stropov a obklady z rôznych druhov kobercových výrobkov z prírodných alebo umelých materiálov.Uvedené nedostatky najmä v univerzálnosti použitia doteraz užívaných interiérových obkladov odstraňuje nový výrobok - interiérové dekoratívne obklady. Tvorí ho doskovitý podklad v tvare n-uholníka alebo iného geometrického tvaru v rôznej veľkosti a farbe, na ktorom sú v různom usporiadaní upevnené dekoratívne telieska.Interiérový obklad je vhodné použiť v interiéroch obytných budov, verejných zariadení, napr. klubových miestností, reštaurácii, kaviarní a pod. Okrem uvedeného je vhodný na povrchovú úpravu kuchynských a bytových jadier.Variabilnosť tvaru povrchu vytvoreného z dekoratívneho interiérového obkladu má významné zvokovoizolačné a tepelnoizolačné účinky, pri použití vhodnej farebnej konfigurácie pôsobí esteticky a vyznačuje sa jednoduchou údržbou.Na obr. l je znázornený interiérový obklad pozostávajúci 2 podkladu doskovitého tvaru, na ktorom sú v pravidelnom usporiadaní uchytené plastové kolieska.Na obr. 2 je znázornený pohľad v reze na interiérový dekoratívny obklad podľa obr. l.Príklady uskutočnenia technického riešeniaPríklad l. Interiérový dekoratívny obklad je vyrobený z húževnatého polystyrénu - doska HPS v rôznej farbe, ktorý tvorí doskovitýpodklad l v tvare obdĺžnika rôznej hrúbky, na ktorom sú v pra videlnom usporiadaní nalepené dekoratívne telieska 2 z fareb ných plastových krúžkov.Príklad 2. Interiérový dekoratívny obklad je vyrobený 2 doskovitéhopodkladu l zo sololitu v tvare obdĺžnika v rôznej hrúbke a far be, na ktorom sú v pravidelnom usporiadaní nalepené farebné plastové kolieska ako dekoratívne telieska 2.Interiérový dekoratívny obklad je vyrobený z doskovitého podkladu ln-uholníka, na ktorom sú lepením alebo skrutkami do dreva upevnené dekoratívne telieska 2 z dreva v tvare štvorcov, ihlanov, koliesok alebo iných útvarov.Interiérový dekoratívny obklad je vyrobený z doskovitéhopodkladu l 2 dreveného materiálu, na ktorom sú lepením upevnenéUniverzálne interiérové dekoratívne obklady je možne priemyselne vyrábať a využívať ich najmä v stavebníctve a drevár skom priemysle.Interiérové dekoratívna obklady vyznačujúce sa tým, že pozostávajú z doskovitého podkladu (l), na ktorom sú pevne uchytené dekoratívna telieska (2).

MPK / Značky

MPK: E04F 13/08, E04F 13/16, E04F 19/02, E04F 13/10

Značky: interiérové, obklady, dekoratívne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u477-interierove-dekorativne-obklady.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Interiérové dekoratívne obklady</a>

Podobne patenty