Náhrada hornej tretiny stehennej kosti pri fixácii zliatinou s tvarovou pamäťou

Číslo patentu: U 341

Dátum: 02.02.1994

Autor: Kurčík Dušan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Náhrada hornej tretiny stehennej kostipri fixacíí zliatinou 5 tvarovou pamäťouÚžitkový vzor sa týka implantatov v oblastiNáhrada stehennej kosti sa toho časuuskutočňuje individuálnou totálnou protézou, kde sa súčasne musinahradiť aj acetabulum. Fixácia telesa protézy sa uskutočňuje cementovaním. Tento snôsob náhrady patologicky zmenenej kosti sa javí neadekvátny zvlášť u prestárlych pacientov. U prestárlych pacientov a pacientov s malígnym ochorením je operačný zákrok takéhoto rozsahu neúnosný a z hľadiska očakávanej doby prežitiaNáhrada hornej tretiny stehennej kosti pozostáva z telesa protézy. zhotoveného z chróm-nike-molybdénovej ocele. Na jednom konci je opatrené valcovou časťou s kónusom pre nasunutie a fixáciu hlavice. distančná časť 2 polyamidu pozostáva 2 konštantnej dĺžky a distančných krúžkov a je umiestnená na teleseprotězy, ktorá je ukončená drôtom s tvarovou pamäťou.-2 Ejiklad ggevedenig Teleso protéz (1). zhotovené 2 chróm-nikel-molybdénovejocele, má na jednom konci valcovú časť (2) ukončenú kónusom pre fixáciu hlavice (3) potrebného ro 2 meru.v rozsahu 0 42 až.0 52 mm.konštantnej dĺžky a niekoľko distančných krúžkov 5), dĺžky 1 cm,ktorých počet závisí na rozsahu nahradzovanej kosti. Do konca protézy (1) je vsunutý drôt (6) zo zliatiny nikel-titán, ktorý pri ohriatí na cca 37 °C zväčší objem a upevní sa v telese protézy. Súčasne vyčnievajúca časť rovného drôtu (6)zaujme tvar špirály pre intramedulárnu fixáciu. Zbytok kotviacej časti je pokrytý vrstvou hydroxilapatitu, čím sú podstatne zvýšené fixačné vlastnosti inplantátov.Navrhované riešenie sa dá výhodne využiť v klinickej praxi predovšetkým u prestárlych N pacientov s instabilnými pertrochanterickými až subtrochanterickými zlomeninami, u stavov po zlyhaní ostosyntéz. Ďalej u pacientov s primárnym malígnym ochorením v tejto oblasti, resp. s metastázami, v iných prípadoch, kde treba z iných dôvodov nahradiť hornú tretinuVýhody navrhovaného riešenia sú nasledovné.u nestabilných zlomenín prestárlych pacientov zabezpečí ihneď po operácii dokonalú stabilitu končatiny, čím sa umožní včasná vertikalizácia pacienta. Pri riešení proximálnych zlomenín v porovnaní s ostasyntézami navrhovanou metódou nemusí sa pacient a personál zaťažovať rtg žiarením. Dôjde k podstatnému zníženiu krvnej straty, ako aj zníženie možnosti kontaminácie operačnéhopoľa. Výhodná je možnosť voľby dĺžky funkčnej časti a priemeruhlavice nrža pcčas operácie. Takto nie je nutné protézu býcdnávať na požadované rozmery. čím saskráLi predoperačná Y|I ia. odnadá fiwácia ostným cenentom. č m sa skráti operačnýNáhrada hornej tretiny stehennej kosti. vyznačuiúca sa tým. že teleso protézy (1) zhotovené z chróm-nikel-molybdénovej ocele je na jednom konci opatrené valcovou časťou s kónusom (2) pre nasunutie a fixáciu hląvice-(3), distančná časť (4) 2 polyamidn pozostáva 2 konstantnej dĺžky a distančných krúžkov (5) a je umiestnená na Lelese protézy (1), ktoré je ukončené drôtom (6) sozliatiny s Lvarovou pamäťou pre intramedulárnu fixáciu.

MPK / Značky

MPK: A61F 2/28

Značky: stehennej, kosti, náhrada, pamäťou, hornej, tvarovou, tretiny, zliatinou, fixácii

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u341-nahrada-hornej-tretiny-stehennej-kosti-pri-fixacii-zliatinou-s-tvarovou-pamatou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náhrada hornej tretiny stehennej kosti pri fixácii zliatinou s tvarovou pamäťou</a>

Podobne patenty