Náhrada hornej tretiny stehennej kosti

Číslo patentu: U 340

Dátum: 02.02.1994

Autori: Kurčík Dušan, Chromčík Miloš

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

úžitkový vzor sa týka imp 1 aLátov V oblastiNáhrada hornej tretiny stehennej kosti sa toho času uskutočňuje individuálnou Lotálnou protézo kde sa súčasne usi nahradiť aj acetabulum. Tento spôsob náhrad) pato 1 og 1 cy zmereoekosti sa javí neadekvátny zvlášť u prestáryc pacientov. U prestárlych pacieLov a pacientov s malígnym ochoraní je operačný zákrok takéhoto rozsahu neúnosný a 2 hľadiska ačakávaneí doby prežitia neekoomický.umožní nasunut 1 f 1 Láciu hlavaoe (33 potrebného r 92 meu U rrzmedzí 0 42 - 0 52 mn Hlavice (33 sú ehotovene 2 Peramicľého ňeterzšlu pežedcvei velztr rcvrchu Distančá časť 4) we napríklad 2 poydu skladá sa 2 kcnštañtnej dĺžky a ekeľŕCh qzstančných úžkcv (5) dľžky 1 cm. ktorých počet w 1 eí na rozsahu nahradzovane kostl Teleso protézy je ukončené strňo ľñi. ktorý sa fixuje do kostí kostným cementonPri náhrade patologicky zmenen i bez zásahu na acetabulum, pričom do pôvodnej klbovej jamkysteenej časti sa prispôsohuve od a rozsahu resekovanej časti femoru polyamidovými krúžamiHavrh 9 vaé riešenie sa dá výhodne využil V kliickej rraxl predoVšetPý u prestárlych pacxentov S ihstabilnýml perbroch .Lerícŕmi až sLbtrochanLren 1 cPý 1 21 omein i. u stavovpodstatné skrátenia operačného zákroku a zníženie možnostiNie zanedbateľná je možnosť voľby dĺžky funkčnej častí ą vice priamo počas operácie. Takto nie je nutné nNáhrada hornej tretiny stehennej kosti. vyznačuiúca saže teleso protézy (1) zhotovené 2 chróm-nikel-molybdénovej ocelŤe U hornej časti ukončené valcovou časťcu S kónusgm (2) p fixáciu hlavice (3) à keramického materiálu. na Ląe 59 prgtéj(1) je nasunutá distančná časť (4) po 2 ostávajuc 2 Jcnštanine dĺžky a niekoľkých distančných krúžkov (5). teleso protézy (13 i ukončená stržňom (6) pre fixovanie do kosti kostným cementom. I

MPK / Značky

MPK: A61F 2/28

Značky: náhrada, stehennej, kosti, hornej, tretiny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u340-nahrada-hornej-tretiny-stehennej-kosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Náhrada hornej tretiny stehennej kosti</a>

Podobne patenty