Zariadenie na voskovanie plechov

Číslo patentu: U 334

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gúčik Ján, Synak Fedor

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na voskovanie plechov Q.t.11 a§tĺ t.ech.t.1.í.łsyTechnické riešenie sa týka zariadenia na voskovanieplechov, vhodných na výrobu jemných plechových obalov.Pri výrobe plechových obalov a tzv. THIST-OFF uzáverov je nutné povrch plechu mastit alebo voskovat, aby nedochádzalo K oteru lakov a zároveň aby sa zlepšili jeho tažné vlastnosti.Na nanášanie mastiaceho oleja na plech sa používa zaria~ denie pozostávajúce z dvoch valcov, opatrených vhodným povlakom na nanesenie mastiaceho oleja. Pri prechode plechu medzi valcami sa olej z valca nanáša na jeho povrch.Ďalším zariadením na nanášanie mastiaceho oleja na plech je striekacie zariadenie.Nevýhodou týchto systémov je, že výrobky zostávajú mastné a pri striekacom zariadení sa, naviac, olej rozprašuje do okolia a sťažuje tak prostredie.Na nanášanie vosku na plechy sa používajú vhodné striekacie zariadenia na nástrek voskových drení alebo roztaveného vosku. Voskové nástrekové drene sa riedia vodou, čo má nepriaznivý účinok na rysovacie nástroje a tiež na rovnomernost nánosu. Najlepšie výsledky sa dosahujú zariadením na nástrekroztaveného vosku, toto zariadenie je však priloš nákladné. E 2.ç.§.íta.t.ą .Leg.ha.i.çłs.él 19.riąěgniąUvedené nedostatky odstraňuje predložené technické riešenie, ktore predstavuje zariadenie na voskovanie plechov, pozostávajúce zo sústavy valcov, valca nanášacieho a hnacieho,otoćne umiestnených vo vlastnom telese zariadenia. Podstata technického riešenia spočíva v tom, že zariadenie je okrem toho opatrene valcom z tuhého vosku, ktorý je pritláćacim elementom (tažné pružiny, guma) pritláčaný na nanášací valec.Nanášaci a hnaci valec môžu byt plstené alebo kovové, opatrene textilným savým povlakom.Výhoda predmetného zariadenia na voskovanie plechov spoćiva predovšetkým v tom, že zariadenie umožňuje nanášanie vosku v dostatočne jemnej vrstve, čim sa vyrovná zariadeniu na nástrek roztaveneho vosku, je však podstatne jednoduchšieTechnické riešenie je bližšie vysvetlené pomocou priloženého výkresu, kde na obr.l je znázornený priečny rez zariade nim a na obr.2 je zariadenie v pozdĺžnom reze. E.Á.ĽLELQJLLSJŠJLĚQŠDQUÁÉZariadenie na obr.1 a 2 pozostáva z valca A z tuhého vosku, nanášacieho valca g a hnacieho valca . Nanášaci valec g a hnaci valec § sú otočne upevnené V telese 5 zariadenia,pričom nanášací valec g je opatrený pružinami §. Valec L z tuhého vosku je otočne upevnený na ramene Q a pritláčacim elementom 1 (v tomto prípade ťažnými pružinami) je pritláčaný na nanášací valec g.otáčaním hriadeľa hnacieho valca § sa valec A z tuhého vosku odvaľuje po nanášacom valci Ä z plsti, čím sa naň nanáša vosk. Vsunutim plechu medzi nanášaci valec g a hnací valec 3 a jeho prechodom medzi nimi sa navaľovanim na plech nanášaZariadenie na voskovanie plechov, vhodných najmä na výrobu jemných plechových obalov, pozostávajúce z nanášacieho a hnacieho valca, ótočne umiestnených v telese zariadenia a odpružených pružinami, v y 2 n a č u j ú c e s a t ý m , že je opatrené valcom (1) 2 tuhého vosku, ktorý je prítláčacimelementom (7) pritláčaný na nanášaci valec (2).

MPK / Značky

MPK: B05C 1/08

Značky: plechov, zariadenie, voskovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u334-zariadenie-na-voskovanie-plechov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na voskovanie plechov</a>

Podobne patenty