Zapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu

Číslo patentu: U 3029

Dátum: 06.11.2001

Autor: Smrek Ladislav

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-1 Zapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu.Doterajší stav techniky. Technické riešenie sa týka zapojenia kontrolného modulu funkčnosti smerovýchsvetiel prívesu, ktoré je určené najmä pri inštalovaní tažného zariadenia všetkých typovDoteraiší stav techniky. Do dnešného dňa je známe zapojenie, týkajúce sa kontroly funkčnosti smerovýchsvetiel prívesu, kde ďalšia žiarovka na palubnej doske signalizuje prostrednictvom nového prepojeného prerušovača smerových svetiel vodičovi motorového vozidla ich funkčnosť. Nevýhodou tohto riešenia je skutočnosť, že hoci signalizačná Žiarovkasignalizuje vodičovi motorového vozidla vzniknutú poruchu jedného alebo obochsmerových svetiel, vodič musí venovat vizuálnu pozornost ďalšiemu kontrolnému prvku .aje nutná výmena prerušovača, ktorý musí byt unifikovaný pre príslušné motorové vozidlo pričom snima zvýšený odberový prúd pre prives. Ďalšou nevýhodou je aj veľká poruchovost predmetného technického riešenia.Ďalším -známym technickým riešením je zapojenie sinštaláciou kontrolného modulu, ktoré využíva funkčnosť najmenej jednej žiarovky smerového svetla v prívese motorového vozidla, ktorý však nevyhodnocuje súčasnú poruchu oboch smerovýchUvedené nedostatky odstraňuje zapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu, ktoré je tvorené 12 Velektrickým zdrojom, využívajúci na informáciu o pripojení prívesu motorového vozidla smerové a brzdové svetla prívesu,podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že elektrický zdroj je prepojený cez snímací odpor a prívesový spínač na ľavé prívesové smerové svetlo a na pravé prívesové smerové svetlo, ďalej na snímací odpor je prepojený vyhodnocovaci obvod a hlavný kontrolný obvod, ktorý je zároveň prepojený so spinacím obvodom,ktorý je prepojený na jednej strane so spinačom s ľavým zadným smerovým automobilovým svetlom a pravým zadným smerovým automobilovým svetlom a z druhej strany s vedľajším kontrolným obvodom, ktorý je prepojený s ľavýmprívesovým smerovým svetlom a pravým prívesovým smerovým svetlom a oddeľovacím obvodom, ktorý oddeľuje napájanie brzdového prívesového svetla odbrzdového automobilového svetla, ktoré je prepojené s elektrickým zdrojom.Je výhodné, že vyhodnocovací obvod je prepojený s hlavným kontrolným obvodom a privesový spínač je prepojený s ľavým zadným smerovým automobilovým svetlom a pravým zadným smerovým automobilovým svetlom, ktoré súcez spínač a smerovosvetlový prerušovač prepojené s elektrickým zdrojom.Prehľad obrázkov na výkrese. Technické riešenie bude bližšie vysvetlený pomocou výkresu, kde na obr. 1 jeschematicky znázornená bloková schéma zapojenia kontrolného modulu funkčnostiPríklady uskutočnenia technického riešenia. Príklad č.1Technické riešenie, podľa obr.1, je tvorené elektrickým zdrojom g, ktorým je 12 Voltová batéria. Elektrický zdroj 9 je prepojený cez snímací odpor I na privesový spínač 2. Prívesový spínač g je prepojený na ľavé prívesové smerové svetlo 21 a na pravé prívesové smerové svetlo Q. Na snímací odpor 1 je pripojený vyhodnocovací obvod g, pričom spracuje úbytok napätia. Za snímací odpor .1 je pripojený hlavný kontrolný obvod g, ktorý je pripojený na ovládajúci spínací obvod á. Hlavný kontrolný obvod tl zabezpečuje blokovanie spínacieho obvodu Q, pričom prechádzajúci elektrický prúd prechádza cez funkčné ľavé prívesové smerové svetlo gl a/alebo pravé prívesové smerové svetlo 22. Spínaci obvod g je prepojený so spínačom Z. Spinač Z napája ľavé zadné smerové automobilové svetlo ü a pravé zadné smerové automobilové svetlo Z 2. Spínaci obvod § je prepojený s ovládajúcim vedľajším kontrolným obvodom Q. Kontrolný obvod § je prepojený s oddeľovacím obvodom §. vedľajší kontrolný obvod § je prepojený s ľavým prívesovým smerovým svetlom a a pravým prívesovým smerovým svetlom 22, pričom vyhodnocuje stav na ich výstupoch. Oddelovací obvod § oddeľuje napájanie brzdového prívesového svetla 81 od brzdového automobilovéhosvetla Q, ktoré je prepojené so zdrojom g.Technické riešenie, podľa obr.1, je tvorené elektrickým zdrojom 9, ktorým je 12 Voltová batéria. Elektrický zdroj 9 je prepojený cez snímací odpor 1 na prívesový spínač g. Prívesový spínač g je prepojený na ľavé prívesové smerové svetlo 21 ana pravé prívesové smerové svetlo 22. Na snímací odpor 1 je pripojený vyhodnocovaci obvod 3, pričom spracuje úbytok napätia. Za snímací odpor 1 je pripojený hlavný kontrolný obvod 51, ktorý je pripojený na ovládajúci spínací obvod Q. Spinací obvod §je prepojený s ovládacím vedľajším kontrolným obvodom Q, pričom spínací obvod 5 zopne spínač Z. Spínač Z je prepojený na ľavé zadné smerové automobilové svetlo 71 a pravé zadné smerové automobilové svetlo Z 2. vedľajší kontrolný obvod § je prepojený na ľavé prívesové smerové svetlo 21 a pravé prívesové smerové svetlo g. vedľajší kontrolný obvod § je prepojený cez oddeľovací obvod § na brzdové prívesové svetlo 82. Zdroj g je prepojený cez smerovosvetlový prerušovać a na ľavé zadné automobilové smerové svetlo Z 1 a pravé zadné automobilové smerové svetlo 72, cezspínač 7, pričom svetlosmeroý prerušovač § 1 zvýši frekvenciu prerušovania.Priemyselná využiteľnosť. Zapojenie, podľa technického riešenia, je možné využít pre kontrolu smerovýchsvetiel prívesu a to známou frekvenciou hlásenia poruchy žiarovky - zvýšenie frekvencie blikania smerového svetla. Zapojenie, podľa technického riešenia, je možné využít pre všetky typy zariadení v osobnej a nákladnej automobilovej doprave s 12 VZapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu, ktoré je tvorené 12 V elektrickým zdrojom prepojeným so smerovosvetlovým prerušovačom, vyznačujúce sa tým, že elektrický zdroj (9) je prepojený cez snímací odpor (1) a prívesový spínač (2) na ľavé prívesové smerové svetlo (21) a na pravé prívesové smerové svetlo (22), ďalej na snímací odpor (1) je prepojený vyhodnocovací obvod (3) a hlavný kontrolný obvod (4), ktorý je prepojený so spínacím obvodom (5), ktorý je prepojený na jednej strane so spínačom (7) s ľavým zadným smerovým automobilovým svetlom (71) a pravým zadným smerovým automobilovým svetlom (72) azdruhej strany s vedľajším kontrolným obvodom (6), ktorý je prepojený s ľavým prívesovým smerovým svetlom (21) a pravým prívesovým smerovým svetlom (22) a oddeľovacím obvodom (8), ktorý oddeľuje napájanie brzdového prívesového svetla (82) od brzdového automobilového svetla (81), ktoré je prepojené s. Zapojenie, podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že vyhodnocovací obvod (3) jeprepojený s hlavným kontrolným obvodom (4) a prívesový spínač (2) je prepojený s ľavým zadným smerovým automobilovým svetlom (71) a -pravým zadným smerovým automobilovým svetlom (72), ktoré sú cez spínač (7)

MPK / Značky

MPK: B60Q 1/34, B60Q 9/00

Značky: přívěsů, zapojenie, směrových, modulu, funkčnosti, svetiel, kontrolného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u3029-zapojenie-kontrolneho-modulu-funkcnosti-smerovych-svetiel-privesu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie kontrolného modulu funkčnosti smerových svetiel prívesu</a>

Podobne patenty