Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate

Číslo patentu: U 2976

Dátum: 08.10.2001

Autori: Smoleň Ján, Geffert Ján, Oravec Marek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZARIADENIE BEZPEČNOSTNÉHO OVLÁDANIA VAKOVEJ HATETechnické riešenie sa týka zariadenia bezpečnostného ovládania vakovej hate uRiešenie bezpečnostného ovládania napúšťania a vyprázdňovania vakovej hate pri zvýšení prevádzkovej hladiny pred malou vodnou elektrárňou pozostáva z ovládania otváracíeho a uzatváracieho elementu na prepojovacom vedení medzi vnútomou komorou vakovej hate, ktorá je plynule spojená s hladinou nad haťou a priestorom vypúšťacej šachty. Ovládanie je prostrednictvom obsluhy , alebo ovládacímí indikátormi. Ovládacie indikátory sú prepojené selektrickým, prípadne hydraulickým ovládaním otváracíeho a uzatváracieho elementu. iNevýhodou týchto riešení je možnosť oneskoreného reagovania vpripadeľudskej obsluhy, pričom ovládanie elektrické, prípadne hydraulické je zložités možnosťou porúch hlavne pri výpadku elektrickej energie.Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate spočíva v tom, že pozostáva zmanipulačného piliera vktorom je plniaca komora so vstupným otvorom a výstupným potrubím do ktorého vývodu je umiestnená presuvná nádoba s vyprázdňovacími otvormi, ktoré majú menší priemer než vývod vstupného potrubia a presuvná nádoba je gravitačne pohyblivá prostredníctvom ohybného elementu spojeným svojím druhým koncom sklapkou otváracíeho a zatváracieho elementu.spájajúceho vnútorný priestor vakovej hate s vonkajším priestorom pod haťou.Výhodou technického riešenia je jeho jednoduché riešenie pričom mechanické časti vylučujú technické zlyhanie. Uvedené mechanické riešenie podstatne zvyšujebezpečnosť havarijné ovládania výšky hladiny nad haťou.Prehlliad obrázkov na výkresochNa pripojenom vyobrazení obr.1 znázorňuje umiestnenie komôr v ovládacom pilieri a obr.2 navrhované technicke riešenie v reze vypúšťacej šachty v pohľade naovládanie presuvnej nádoby 3.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate je umiestnené v manipulačnom pilieri 1 vktorom je plniaca komora z so vstupným otvorom Q. Pod úrovňou vstupného otvoru 21 je umiestnené výstupné potrubie 2.í 2 do ktorého priestoru vývodu vo vypúšťacej šachte 3 je umiestnená presuvná nádoba 3 s vyprázdňovacími otvormi 34. Presuvná nádoba g je upevnená na ohybnom elemente 1.2, ktorým je oceľové lanko prípadne reťaz a prechádza cez kladku il v hornej časti a je svojim druhým koncom spojený s klapkou otváracieho a zatváracieho elementu á spájajúcehovnútomý priestor vakovej hate s vonkajším priestorom pod haťou.Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate,v y z n a č u j ú c e s a t ý m ,že pozostáva z manipulačného pilieru (l) V ktorom je plniaca komora (2) so vstupným otvorom (2.1) a výstupným potmbím (2.2) do ktorého pracovného priestoru vývodu je umiestnená presuvná nádoba (3) s vyprázdňovacími otvormi(3. l), ktoré majú menší priemer než vývod výstupného potrubia (2.2) a presuvná nádoba (3) je gravitačne pohyblivá prostredníctvom ohybného elementu (3.2) spojeným svojím druhým koncom s klapkou otváracieho a zatváracieho e 1 ementu.(5) spájajúceho vnútorný priestor vakovej hate s vonkajším priestorom

MPK / Značky

MPK: E02B 7/00, E02B 8/00

Značky: zariadenie, bezpečnostného, vakovej, ovládania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2976-zariadenie-bezpecnostneho-ovladania-vakovej-hate.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie bezpečnostného ovládania vakovej hate</a>

Podobne patenty