Lyžiarska palica

Číslo patentu: U 2943

Dátum: 06.08.2001

Autor: Babor Bystrík

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka športovej potreby a to konštrukcie lyžiarskej palice najmä pre bežecké disciplíny. Technické riešenie spadá do oblasti športových potriebkzimným športom na snehu.V súčasnosti sa na snehu prevádzkujú zimné športy prevažne na lyžiach a snowboardoch. Lyže patria medzi najstaršie športové pomôcky využívané na snehu. Od svojho vzniku až po súčasnosť prešli podstatným vývojom. Srozvojom rôznych lyžiarskych disciplín boli adekvátne vyvíjané aj rôzne druhy lyží na dosahovanie väčších- Neoddeliteľnou súčasťou lyží sú pritom lyžiarske palice. Lyžiar- ske palice majú tvar rovného prúta namáhaného na tlak. Bežné lyžiarske palice sa vyrábajú svonkajším priemerom 16,2 mma hrúbkou steny 1 mm alebo svonkajším priemerom 18 mm a hrúbkou steny 0,9 mm. Pritom najmä bežecké palice sú namáhané vďaka svojej dĺžke na vzper. Kým pevnosť bežných duralových bežeckých palíc vtahu je cca 20000 N, pevnosť vtlaku je iba cca 600 N. Pri zvýšenom zaťažení bežných bežeckých palíc na tlak sa palice ohnú a zlomia. Bežné duralové bežecké palice majú hmotnost cca 235 g.Najlahšie bežecké palice vyrába firma Swix. Sú vyrobené z grafitového kompozitu predstavovaného uhlíkovým vláknom spojeným živicou. lch hmotnost je síce cca 135 g, čo je o 100 g menej ako uduralových lyžiarskych palíc acena je cca 10 krát vyššia oproti klasickým Iyžiarskym paliciam.Pretrvávajúce nedostatky lyžiarskych palíc viedli ksnahe o vytvorenie novej konštrukcie lyžiarskej palice, ktorá by zabezpečilaodstránenie namáhanía na vzper. Výsledkom tohto úsilia bolo vytvorenie lyžiarskej palice nového priekopníckeho typu podľa ďalejUvedené nedostatky odstraňuje lyžiarska palica predpätá plynom podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že dutina trubkového telesa lyžiarskej palice obsahuje plyn alebo zmes plynov otlaku väčšom ako 0,2 Mpa.Z konštrukčného hľadiska a taktiež aj z hľadiska bezpečnostného je optimálne ak tlak plynu alebo zmesi plynov vdutine trubkového telesa je 1 až 10 Mpa.Na zabezpečenie dosiahnutia najnižšej hmotnosti plynovej náplne pre špičkové lyžiarske palice je. optimálne použiť plyn s nízkou mernou hmotnosťou. Do úvahy potom prichádza hélium, čo je taktiež podstatou technického riešenia.Pre menej náročné konštrukčné riešenie je prípustné, ak plynovou zmesou uzavretou vdutine trubkového telesa je vzduch ako najviac dostupná plynová zmes.Na dosiahnutie potrebného tlaku plynu v dutine trubkového telesa je potrebné, aby lyžiarska palica obsahovala aspoň jeden plynový ventil, čo je tiež podstatou riešenia.Výhody lyžiarskej palice podľa technického riešenia spočívajú najmä vtom, že konštrukciou palice sa dosiahne podstatného zníženia hmotnosti, pretože hrúbku steny palice je možné znížiť na cca 0,5 mm. Znížením hrúbky steny palice sa dosiahne aj sekundárnehopozitívneho účinku spočivajúceho v znížení výrobných nákladov, ov ao or (tr-r rnižšia spotreba materiálu. Taktiež predpätie plynu natlakovaného do dutiny lyžiarskej palice odstraňuje pruženie lyžiarskych palíc najmä pri behu lyžiara do svahu. Na tomto konštrukčnom princípe je možné vyrábať ľubovoľne dlhé palice, napríklad pre korčuliarsku techniku lyžovania. Taktiež sa ponúka zmenšovat priemer trubky palice na maximálnu možnú mieru atak je možné vytvárať novédizajnérske návrhy pri zachovaní funkčnosti palice.Príklad 1 Vtomto príklade je opisovaná konštrukcia bežeckej lyžiarskej palice podľa technického riešenia. Teleso bežeckej lyžiarskej palice je vyrobené zduralovej trubky opriemere 16,2 mm shrúbkou steny 0,5 mm. Táto trubka je na oboch koncoch plynotesne uzavretá-zavarením alebo zlisovaním. Už pri výrobe lyžiarskej palice sapred uzavretím druhého konca trubky dutina trubkového telesa bežeckej lyžiarskej palice natlakuje Héliom otlaku 3 Mpa. Ťakto sa vytvorí uzavretý trubkový útvar predpätý plynom, ktorý je vpodstate naťahovaný odpovedajúcou silou cca 600 N. Hmotnost samotnej lyžiarskej palice dosahuje cca 100 g. Hmotnost natlakovaného plynu je predstavené konštrukčné usporiadanie je cca 9 gramov. Takto vytvorené základné teleso lyžiarskej palice sauž len opatrí špičkou a rukovätou.Príklad 2 Vtomto príklade je opisovaná prvá variantná konštrukcia bežeckej lyžiarskej palice podľa technického riešenia. Teleso bežeckej lyžiarskej palice je vyrobené zduralovej trubky opriemere 16,2 mm s hrúbkou steny 0,5 mm. Táto trubka je na jednom konci plynotesne uzavretá zavarením. Druhý koniec trubky sa v oblasti rukoväte opatrí plynovým ventilom. Následne sa dutina trubkového telesabežeckej lyžiarskej palice natlakuje vzduchom o tlaku 5 Mpa. Taktosa vytvorí uzavretý trubkový útvar predpätý vzduchom, ktorý jevpodstate naťahovaný odpovedajúcou silou cca 700 N. Hmotnosť.samotnej Iyžiarskej palice dosahuje cca 100 g. Hmotnost natiakovaného plynu je predstavené konštrukčné usporiadanie je cca -11 telesoVýhodou možnost dotlakovania dutiny palice bežnými kompresormi.gramov. Takto vytvorené základné Iyžiarskej palice sa užlen opatri špičkou arukovätou. tejto konštrukcie jeLyžiarska palica podľa technického riešenia má využitie uširokej športovej rekreačnej verejnosti ale aj profesionálnych

MPK / Značky

MPK: A63C 11/22

Značky: lyžiarska, palica

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2943-lyziarska-palica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lyžiarska palica</a>

Podobne patenty