Solárny kolektor

Číslo patentu: U 2840

Dátum: 10.05.2001

Autor: Menich Oskar

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Užitkový vzor rieši jeden zo spôsobov využitia obnoviteľných zdroje energie.Ide o zariadenia na absorbciu tepla zo solárnej energie.. Zariadenia tohoto druhu tkolektory-sa vyrábali- a vyrábajú.i vmateriálov, odolných voči nepriaznivým chemickým vplyvu. Naviac sa vyrábajú náročnými technologickými postupmi,čím ich cena je veľmi vysoká.V dôsledku toho sa doba návratnosti vložených investícií stávaekonomicky neeíektívnou a ich aplikácia v praxi je veľmi obmedzená.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhované zariadenie tým,že kolektor využíva priaznivé vlastnosti plastov,h 1 avne ich nízku hmotnosť,odolnosť voči chemickým vplyvom,nenáročnú spracovateľnosťa nízku cenu. Sedemnásť plastových trubiek DN 20 polyfúzne zvarenýchvzájomne zvarené,tvoriac takto zbernú a odvádzaciu časť absorbéra.0 be časti sú na opačných koncoch opatrená plastovými äroubeniami DN 20. Takto vyrobený absorbér je pripevnený na dosku z polystyrěnu.Hedzi roätom a doskou je vložená hliníková íólia,pripevnená k polystyrénu po obvode rámom z plastových rohových líšt.PREHĽAD onnázxov NA výxnnsn.Technické riešenie bude výsvetlené pomocou výkresov,kde na obr. 1 je celková zostava zariadenia,obr .2 znázorňuje v reze skladbu jednotlivých koponentov a obr.3, kde je znázornená riešenie pripojenia potrubia na prívod a odvod média.koncoch spojených polyfúznym zvarom s plastovými tvarovkami Tg,.Tvarovkyg s trubkamił, sú navzájo zvarené /obr.1/ tak, že tvoria absorbčnú časť ,kde na spodnej i vrchnej časti, na opačných koncoch sú navarené plastové äroubenia§, DN 20. /obr.3/Absorbčná časť je pripevnená na polystyrénovú dosku 4 .Medzidosku i a absorbčnú časť je vložená hliníková .fólia 5 . pripevnená k doske g rámom z plastových rohových líšt § 4 /obr.2/Slnečné žiarenie odovzdáva teplo ploche absorbára a tento ho odovzdáva vode v trubkách,z ktorých je vytvorený.Studená voda sa privádza cez äroubenie v dolnej časti absorbéra a po jej ohriati sa v dôsledku zmeny hotnosti zhromažďuje v jeho hornej časti.Po odbere ohriatej vody sa jeho vodný obsah autmaticky doplní studenou vodou.Zariadenie je výužiteľné v energetike,ako jedno 2 riešení využívania netradičných zdrojv energií.1. Solárny kolektor vyznačujúcí sa tým,že -absorbčná časť je vytvorená z plastových trubiek DN 20 /1/ zvarených polyfúznym2. Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým,že abaorbčná časť je pripevnená na polystyrénovú dosku / 4 /obalenú v styčnej častihliníkovou Ió 1 iou./ 5 Z 3. Zariadenie podľa nároku 1 vyznačujúce sa tým, že hliníková

MPK / Značky

MPK: F24J 2/24, F24J 2/04

Značky: kolektor, solárny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2840-solarny-kolektor.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Solárny kolektor</a>

Podobne patenty