Zmesová kvapalina pre termickú prípravu hmlových efektov

Číslo patentu: U 266

Dátum: 09.09.1993

Autor: Haruštiak Milan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

.. 1 I o N 1 o c 9 ° CD Ě u š c Š ,z g ľ CJ LD ZMESNÄ KVAPALINA PRE TERMICKÚ PRÍPRA âk/Y H EFEKTOVTechnické riešenie sa týka bezpečnej a netoxickej kvapalnej zmesi pre použitie v termických zahmlievacich prístrojoch na prípravu hmlových efektov pre použitie V interiéroch i exteriéroch najmä počas diskoték,koncertov, v divadlách a filmových ateliéroch, ako aj nakrycie hmlové efekty V armáde.V minulosti sa na dosahovanie dymovo-hmlových vizuálnych efektov používali pyrotechnické zmesi rôzneho zloženia. Ich spoločnou nevýhodou bola obtiažna regulácia horenia a vznik z toxikologicko-zdravotného hľadiska nevyhovujúcich splodín horenia. Ďalšou skupinou hmlotvorných prostriedkov sú ochladzovacie látky ako napr. kvapalný dusík,kvapalný vzduch, alebo tuhý C 02. Tieto látky prudko ochladzujú vzduch, čim dochádza ku kondenzácii vzdušnej vlhkosti a tvori sa hmla. Hlavným problémom je skladovanie takýchto látok, ktoré si vyžadujú veľmi izolované obaly. Dymovo-hmlové efekty vznikajú tiež chemickým postupom ako následok chemickej reakcie, napriklad odparených aminov a kyselín. Tvoriasa však často škodlivé, dráždivé látky.Preto sa V posledných rokoch vyvinuli bezpečnejšie a jednoduchšie manipulovatelné kvapaliny, ktoré sa v špeciálnych terníckých prístrojoch rýchlo odparia a následnou kondenzáciou vytvárajú hmlu. Sú to kvapalné zmesi rôznych viacsýtnych alkoholov a vody. V patentoch DE 3411533 A 1/1985 a DE 4100927 Al/1992 sú ako Viacsýtne alkoholy uvedené polyetylénglykoly s molekulovou hmotnosťou vyššou ako 200 g/mol. Pretože takéto polyetylénglykoly majú relatívne vysoké body varu, je nutné na ich odparenie dosiahnut vyššie teploty. Pri takých teplotách však dochádza aj k čiastočnej teplotnej deštrukcii polyetylénglykolov, vzniká zápach, ktorý môže pôsobiť rušivo. Patent DE 3906613 Al/1990 opisuje použitie vodného roztoku glycerinu, pričom vznikajúca hmla je menej sýta, transparentná, stabilná počas 45 minút. Podobný účinok majú aj vodné roztoky propylénglykolu, ako je to uvedené v pat.DD 226 281/1985 a DE 4031945 Al.Je známe aj použitie vonných látok ako prisad dohmlotvornej kvapaliny na aromatizáciu vytváranej hmly. Podstata technického riešeniaNevýhody doterajšieho stavu do značnej miery odstraňuje zmes pre prípravu hmly pomocou hmlotvorného termického prístroja, ktorej podstatou je to, že okrem vody a von ných látok obsahuje zmes glycerinu s dipropylénqlykolomalebo propylénglykolom. Hmlové efekty pri aplikácii takto vytvorenej zmesi majú vlastnosti iné, ktoré nie sú odvoditeľné z vlastnosti doteraz známych pri použití len jednotivých zložiek. Použitie vodného roztoku viacsýtnych alkoholov podľa technického riešenia V bežne používaných komerčne vyrábaných hmlotvorných termických prístrojoch s teplotou pracovnej časti 250-300 °C umožňuje tvorbu sýtej a vizuálne veľmi dobre pozorovateľnej hmly s predĺženou stabilitou, až na 70 minút. Takáto hmla je vhodná na zvýraznenie všetkých doteraz známych svetelných zábavných efektov počas zábavných akcií. Všetky použité zložky t.j. voda, glycerin a dipropylénglykol resp. propylénglykol sú pri aplikácii zdravotne neškodné, netvori sa zápach.Na zlepšenie vlastnosti je možné pridat do hmlotvornejkvapaliny rôzne Vonné látky, vznikajúca hmla je potomZmes, obsahujúca 20 hm. glycerínu, 40 hm. destilovanej vody a 40 hm. dipropylénglykolu sa použije ako hmlotvorná kvapalina v termickom hmlotvornom prístroji s teplotou pracovného priestoru 275 °C. Vzniká sýta hmla,stabilná, dobre viditeľná aj po 70 minútach v uzavretej miestnosti, dosahovala sa dobrá vizualizácia svetelnýchPríklad 3. Zmes, obsahujúca 25 hm. glycerínu, 40 hm. destilovanej vody a 35 hm. propylénglykolu sa použije ako hmlotvornákvapalina V termickom hmlotvornom prístroji s teplotoupracovného priestoru 275 °C. Vzniká sýta hmla, stabilná,dobre viditeľná aj po 60 minútach v uzavretej miestnosti, dosahovala sa dobrá vizualizácia svetelných a lase rových zábavných efektov.Zmes, obsahujúca 25 hm. glycerínu, 40 hm. destilovanej vody, 15 hm. propylénglykolu a 20 hm. dipropylénglykolu sa použije ako hmlotvorná kvapalina V termickom hmlotvornom prístroji s teplotou pracovného priestoru 275 °C. Vzniká sýta hmla, stabilná, dobre viditeľná aj po 60 minútach v uzavretej miestnosti, dosahovala sa dobráUvedené príklady sú len ilustračné a nevyćerpávajúvšetky varianty možností zloženia kvapaliny.

MPK / Značky

MPK: C06D 3/00

Značky: kvapalina, zmesová, hmlových, přípravu, termickú, efektov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u266-zmesova-kvapalina-pre-termicku-pripravu-hmlovych-efektov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zmesová kvapalina pre termickú prípravu hmlových efektov</a>

Podobne patenty