Mechanizmus troch vyťahovacích roliet na krytie hlavne spodného priehľadu balkónov

Číslo patentu: U 265

Dátum: 09.09.1993

Autor: Zavacký Jozef

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Mechanismus tří výtaäných rolet ke krytí zejména spodního průhledu balkonů ...Ě.ľcvr . 1Zařízení týkající se výsuvných rolet určených zejména ke krytí spodních Průhledů balkonů.V praxi se běžně používají různedruhy výsuvných rolet a markýz. Tyto jsou většinou používany jako přídavné stříšky hránící výlohy či dveře proti slunečním paprskům či dešti. Tyto rolety většinou nekryjí boční pohled a v klidove poloze nejsou opatřeny ochrannými kryty. Nejsou znamy výsuvné rolety, které by hranily průhledu do balkonu, přičemž by nestínily dopadajícím slunečním Paprskům.uvedene nedostatky do značné míry odstraňuje mechanismus tří výtaäných rolet ke krytí zejména spodního průhledu balkonů, který prostřednictvím Pohybliveho rámu a ramene boční rolety zajistí-současné vytaäení-krycí rolety a bočních trojúhe 1 níkovýchroletwz Qtak, že dojde k zakrytí průhledu, avšak není abranéno dopaduzároveň umožňuje zataäení rolet do krytů V jejich klidove poloze.Zařízení ke krytí zejména spodního průhledu balkonü se skládá pohybliveho ramene 1, ktere je upevnäno prostřednictvím úchytky čepem 2 napr. k vrchnímu rámu zábradlí. Pohyblive rameno L je üjeno 5 ramenem boční rolety prostřednictvím čepu boční roletyJeden konec ramene boční rolety 5 je upevněn v jezdci Z na vodící lište S, která je zároveň součástí krytu boční rolety LQ. H druhemu konci ramene boční rolety 5 je připevněn cíp trojúhelníkove boční rolety .. Spodní roleta 3 je umísténa V eklonem krytu Spodní rolety 2, boční roleta je umístěna V krytu boční rolety lQ.l. Námłzxunzhnąnu ť (geomäzuv/łłls 77 a ufmímcv/ M 457 ,1. ke krytí zejména spodního průhledu balkonů vyz-načující se tím. že k. Pohyblivému rameni (1) je připevněna krycí roleta (TE-f) a prostřednictvím čepu boční rolety (ó) rameno-.-.|,.ľ-2.~J-.bDČnĺ rolety (5) s jezdcem (7) na vodící lište (B) a s- boční roletou (4). Lzarízení dle bodu 1. vyznačující se tím. že krycí roleta(T 5) je umístěna V sklopné-m krytu spoclní rolety (10) a boční roleta(4) je umístěna V krytu boční rolety (11). -I ~,. . l nadpohyblivé rameno úchytka 5-ćepem spodní rnletarameno boční rolety cep boční rolety jezdeckryt sodní rolety kryt boční rolety

MPK / Značky

MPK: E06B 9/24

Značky: priehľadu, troch, balkónov, krytie, roliet, spodného, vyťahovacích, hlavne, mechanizmus

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u265-mechanizmus-troch-vytahovacich-roliet-na-krytie-hlavne-spodneho-priehladu-balkonov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mechanizmus troch vyťahovacích roliet na krytie hlavne spodného priehľadu balkónov</a>

Podobne patenty