Oceľ s vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou

Číslo patentu: U 2501

Dátum: 12.06.2000

Autor: Tabas Leszek

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

sa týka ocele s vysokou pevnosťou ahreblových dopravníkov, ćlankových dopravníkov alebo obdobných dopravníkov V rôznych odvetviach priemyslu na povrchu, napríklad podávačov.Ako súčasti banských dopravníkov s nekonečným dopravným prostriedkom sa používajú prevažne ocele legované mangánom a zirkóniom, vo väčšine V prírodnom stave, vanádom, prípadnezirkoniom sa využíva postup riadeneho valcovania a riadeneho baitnitickáochladzoyania, čím sa získa alebobeiniticko-feritická matrica. V prípade, že je vyšší obsahuhlíka výsledkom je martenziticko-bainiticko-feretická matrica. Uvedené ocele majú malý rozdiel medzi medzou klzua medzou pevnosti, sú však mimoriadne citlivá na vznik kreh kých lomov. V důsledkubvedeného je vznik porúchna banských. zariadeniach s následnými ekonomickými stratami.Ak sú ocele legovane len mangámom, vanadom a chrómom prinízkom obsahu uhlíka, nedosahujú požadovanú pevnosť a tým ajUvedené nedostatky doteraz pouzívaných ocelí s vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou pre súčasti dopravníkov, najmä banských odstraňuje nové technické riešenie ocele s vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou. Podstatou riešenia je, že ocel je legovaná titanom v rozmedzí 0,03 až 0,05 Z hmotnosti bóru V rozmedzí 0,001 až 0,006 Z hmotnosti a V závislosti na J požadovanej pevnosti a hrúbke materiálu obsahuje prísady ďalších prvkov tak, že jej uhlíkový ekvivalent je v rozmedzí 0,5 až 0,82 Z, pričom je pre použitie tepelne spracovaná naVýhodou predloženého technického riešenia je, že predmetna ocel má zaručenú, prípadne podmienenú zvariteľnosť pri predhreve najviac na 1500 C. Ďalšou výhodou je zvýšená oteruvztdornosť V šmyku a zvýšená pevnosť, ktoré umožňuje dosiahnúť nižšiu hmotnosť dopravníkov, čo má mimoriadný výz nam najmä pri manipulacií v baniach a ma vlyv na predlženieV závislosti od hrúbky materialu a od jeho požadovanej pevnosti po tepelnom spracovaní je výhodné použiť nasledujúce druhy ocelí podľa technického riešenia, uvedenéDceľ podľa príkladu 1 je vhodná pre použitie na súčasti s hrúbkou do 25 mm a s požadovanou pevnosťou po tepelnomDceľ podľa príkladu 2 je vhodná na použitie pre súčasti s hrúbkou do 35 mm a s požadovanou pevnosťou po tepelnomDceľ podľa príkladu 3 je vhodna na použitie pre súčasti s hrúbkou do 40 mm a s požadovanou pevnosťou po tepelnomProfily, vyrobene vyvalcovaním alebo odliatím 2 oceli podľa technického riešenia, uvedenom v príklade 1, príklade 2 a príklade 3, sú po ich úprave na požadovaný rozmer tepelne spracované. Teplene spracovanie sa skladá z kalenia a nízkoteplotného popúšťania. Kalenie pozostáva 2 ohrevu na990 at 910 D C, 2 udržania na tejto teplote V závislosti odhrúbka materiálu a z ochladenia do vodného kúpeľa. Podľa požiadavky na mechanické vlastnosti sa matertiál popúšťa pri teplote 250 0 C alebo V rozmedzí teplôt 400 až 650 D C . Te pelné spracovanie je možne vykonať pred a aj po privareniDcel podľa technického riešenia má zvýšenú oteruvzdornosť v šmyku a zvýšenú pevnosť. S prihliadnutím k týmto vlastnostiam je výhodne jej použitie na súčasti dopravníkov, najmä v baniach. Následne sa zvyšujeprevádzková spoľahlivosť a znižujú sa náklady na prestoje

MPK / Značky

MPK: E21F 13/00, C22C 38/00

Značky: pevnosťou, oceľ, oteruvzdornosťou, vysokou

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u2501-ocel-s-vysokou-pevnostou-a-oteruvzdornostou.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Oceľ s vysokou pevnosťou a oteruvzdornosťou</a>

Podobne patenty