Rehabilitačný posteľový posilňovač

Číslo patentu: U 1758

Dátum: 04.02.1998

Autor: Čajkovičová Gabriela

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Riešenie patrí do oblasti zdravotníctva a týka sa rehabilitačnej pomôcky naV súčasnosti v rehabilitačných a nemocníčných zariadeniach neexistujú takmer žiadne možnosti využitia rehabilitačných pomôcok na mobilizáciu pacientov po úrazoch a operáciách, ochoreniach horných a dolných končatín. Dostupné sú hlavne pomôcky na posilovanie, čo sa v zdravotníctve dá vy. žiť len minimálne a už vôbec nie u Iežiacich pacientov a pacientov po operáciách. V týchto prípadoch savyužíva len fyzická zdatnost a schopnost rehabílitaćnej sestry, čo je zas značneUvedenú problematiku rieši a nedostatky súčasného stavu zdravotníctva odstraňuje rehabílitačný posteľový posilovač podľa tohto úžitkového vzoru, ktorý využíva princíp ťahu s predlžovacími šnúrami a ktorého podstatou je, že pozostáva zo stojanu, na ktorom je upevnený spojovací diel s možnosťou horizontáineho aj vertíkálneho nastavenia, a na spojovacom dieli je umiestnená pracovná časť tvorená otočnými dielcami s pružinami. Pružiny sú na koncoch opatrené držadlami a proti vyvlečeniu z kladky sú zabezpečené dorazovými prvka. ni, ktorými môžu byť napríklad loptičky. Pružiny môžu byť aj z viacdielne, sú vedené v kladkách na horneja dolnej časti pracovnej častí a ich dĺžka sa dá nastavovat.Výhodou predloženého úžitkového vzoru je, že pacientom pripútaným na nemocničné lôžko poskytuje možnosť mobilizácie a aktivizáciu. Pacientom poskytuje možnost vykonávať cieľavedomé a hlavne aktívne zaťažovanie horných aj dolnýchkončatín. Odporúča sa používať pri poškodení chrbtice, plíec, bederných kostí aVeľkou výhodou je jednoduchá montáž, priamo na nemocničné lôžko,nenáročná obsluha, údržba, možnost použitia a tam, kde nie je možné použit niektoré iné formy mechanoterapie. Ďalšou výhodou je, že pri nepoužívaní sa dá ľahko zložit tak, že nezaberá miesto ani nijako inak neprekáža. Záťaž sa dáRiešenie podľa predloženého úžitkového vzoru je na výkrese zobrazené vV konkrétnom pripade, ktorý je zobrazený na výkrese, rehabilitačný posilovačpozostáva zo stojanu 1, ktorý sa upevni na rám postel. v príslušnej polohe, napríklad hákom so skrutkami.Na stojane 1 je upevnený spojovací diel g s možnosťou horizontálneho aj vertikálneho nastavenia podľa konkrétnej situácie a požiadaviek pacienta, na čo slúžia nastavovacie prvky g Do spojovacieho dielu g je zasunutá pracovná časť g,hore aj dole vybavená kladkami § na prevlečenie pružin A. Spravidla sa používajú dve pracovné časti g a dve pružiny A, jedna pre ľavú končatinu a druhá pre pravú končatinu. Horné kladky § sú uložené v držiakoch g kladiek, ktoré sú vytvorené s možnosťou otáčania okolo zvislej osi, aby sledovali orientáciu pružin A priPružiny A majú na koncoch držadlá g. Proti vyvlečeniu sú zabezpečené dorazovými prvkami Q, napríklad Ioptičkami. Pružiny môžu pozostávat aj z viacerých časti, konkrétne medzi držadlami 54 a dorazovými prvkami § sa môžu použiť ďalšie pružiny Aj, ktorých dĺžka sa dá nastaviť prvkami u podľa požiadaviek pacienta aktoré sú nadpojené na dorazové prvky § napríklad retiazkou 12 s háčikom na konci.Predpätie pružin A sa vytvára napnutím každej z pružin. Na tento účel sú na konci každej z pružin A upevnené háčiky 1 Q, ktoré sa zaháknu v požadovanommieste do otvorov vytvorených na tento účel v zvislom telese pracovnej časti 2(vyššie alebo nižšie) a podľa toho sú tieto pružiny viac alebo menej napnuté.Predpätie je možné vytvorit pre každú z pružín A rozdielne.Vo vyhotovení zobrazenom na výkrese je na zadnej z Jane pracovnej časti 2napnutá reťaz, ktorá slúži na nastavenie predpätia pružín f tak, že háčiky 19 sajednoducho zaháknu do jej ôk v potrebnom mieste a tým sa nastaví požadovanéPo skončení cvičenia alebo rehabilitácie možno celé zariadenie zložit bezdemontáže do odkladcej polohy.. osilovać podla predloženého úžitkového vzoru možno využít v nemocničných zariadeniach na fyziatricko-rehabilitačnych oddeleniach, kúpeľných a rehabilitaćných zariadeniach a pod., najmä na oddeleniach poúrazovej rehabilitácie, a to v rôznych1. Rehabilitačný posteľový posilovač, vyznačujúci sa tým, že pozostáva zo stojanu (1), na ktorom je upevnený spojovací diel (3) s možnosťou horizontálneho aj vertikálneho nastavenia, na spojovacom dieli (3) je umiestrvnná pracovná čast (2), ktorá je tvorená sústavou kladiek (8) a pružinami (A).2. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že spojovací diel (3) je horizontálne aj vertikálne nastaviteľný prostredníctvom nastavovaclch prvkov (6,7).3. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 1, vyznačujúci saže pružiny (A) sú opatrené držadlami (4), dorazovými prvkami (5) a upevňovacím prvkom (10), s4. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že dorazovým5. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že pružiny (A)6. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 5, vyznačujúci sa tým, že horné kladky(8) sú uložené v držiakoch (9) kladiek (8) otočných okolo zvislej osi.7. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 1 a 3, vyznačujúci sa tým, že v zvislej časti pracovnej časti (2) sú vytvorené otvory na zaháknutie upevňovacieho prvku(10) na vytvorenie predpätia pružin (A).8. Rehabilitačný posilovač podľa niektorého z nárokov 1, 3, 7, vyznačujúci sa tým, že pracovná čast (2) je opatrená reťazou s okami na zaháknutieupevňovacieho prvku (10) na vytvorenie predpätia pružin (A).9. Rehabilitačný posilovač podľa nároku 3, vyznačujúci sa tým, že dlžka pružinje nastaviteľná prvkom (11).

MPK / Značky

MPK: A63B 21/055, A63B 21/06

Značky: posilňovač, rehabilitačný, posteľový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1758-rehabilitacny-postelovy-posilnovac.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Rehabilitačný posteľový posilňovač</a>

Podobne patenty