Zaisťovač polohy dverí

Číslo patentu: U 1753

Dátum: 04.02.1998

Autor: Savčák Michal

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zaisťovač polohy dveríTechnické riešenie sa týka zaisťovača polohy dverí, ktorý je použiteľný V šatníkových skriniach s posuvnými dverami na aretáciu dveri V požadovanej polohe.Uvažované šatnikové skrine majú posuvné dvere vsadené medzi homú vodiacu koľajnicu a dohiú valivú koľajnicu. Pohyb dverí zabezpečuje kolieskový dolný vodiaci mechanizmus a horný vodiaci mechanizmus, ktorý je kolies kový alebo klzný. Na aretáciu dverí v požadovanej polohe sa v súčasnosti pou- žíva oceľové pero vyhotovené z kalenej ocele, ktoré sa zasúva do drážky dolnej koľajnice. Nakoľko šamíkové skrine s posuvnými dverami používajú dolné koľajnice rôz.nych profilov, značnou nevýhodou tohoto zaisťovača polohy dverí je, že nemá univerzálne uplatnenie a používa sa iba u niektorých verzií šatnikov vo vyššej cenovej relácii. Ďalšou nevýhodou je, že pri jeho demontáži je nevyhnutná demontáž dolnej koľajnice.Vyššie uvedené nedostatky odstraňuje technické riešenie, ktorého podstata spočíva v tom, že zaisťovač polohy dverí, ktorý pozostáva z dvoch dielov so šíkmou hornou plochou a aretačnou drážkou v strednej časti, sa upevňuje do homej vodiacej koľajnice. Šikmá homá plocha zaisťovača polohy dverí množňuje plynulý pohyb dven a aretačná drážka zabezpečuje polohu dverí tým, že do nej zapadne koliesko alebo šmýkadlo homého vodiaceho mechanizmu. Pôsobenim určitej sily na dvere v smere žíadaného pohybu koliesko alebo šmýkadlo homého vodiaceho mechanizmu sa z aretačnej drážky vysunie a dvere sa môžu voľne pohybovať. Zaisťovač polohy dverí sa upevňuje do hornej vodiacej koľajnice pomocou obojstrannej lepiacej pásky.V homom vodiacom mechanizme sa používajú kolieska alebo šmýkadlá rôznych rozmerov, preto zaísťovač polohy dven je zostavený z dvoch dielov,aby zmenou vzdialenosti medzi nimi bolo možné prispôsobiť aretačnú drážku rozmeru použitého kolieska alebo šmýkadlá homého vodiaceho mechanizmu. Ak sa zaisťovač polohy dverí bude vyrábať iba pre jeden rozmer kolieska alebo šmýkadlá, oba diely môžu byť vyhotovené ako jeden kus.Používané profily homej vodiacej koľajnice, spôsob upevnenia a vyhotovenie zaisťovača polohy dverí z dvoch dielov tunožňujú jeho univerzálne použitie pre rôzne typy šatníkových skríň s posuvnými dverami. Ďalšími výhodami sú konštrukčná jednoduchosť, ľahká montáž, možnosť montáže do hotových- 2 šatníkov a výmena zaisťovača polohy dverí bez potreby demontáže šatníka.Technické riešenie je bližšie vysvetlene pomocou obrázkov, kde na obr. 1 je znázornený zaisťovač polohy dverí, na obr. 2 je pohľad na zaisťovač polohy dverí upevnený V hornej vodiacej koľajnicí šatníkovej skrine s posuvnýrni dverami.Zaisťovač polohy dveri pozostáva z dvoch dielov l so šikmou hornou plochou LJ. a aretačnou drážkou L 2. Prostredníctvom obojstrannej lepiacej pásky sa zaisťovač polohy dverí l upevní do hornej vodiacej koľajnice 31. Aretácia posuvných dverí A sa zabezpečí tým, že do aretačnej drážky LZ zapadne koliesko alebo šmýkadlo homćho vodiaceho mechanizmu 2.Technické riešenie je možné využiť v systémoch s posuvnými dverami alebo oknami.3 ~ NÁROKY NA OCHRANU l. .Zaisťovač polohy dverí pre šatnjkové skrine s posuvnými dverami,v.y z n a č u j ú ç i s a tý m, že pozostáva z dvoch dielov (l) so šikrnou2. Zaisťovač polohy dven podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c i s a tým, že oba diely (l) môžu byť vyhotovené ako jeden kus.

MPK / Značky

MPK: E05C 17/22, E05C 17/60, E05C 21/00

Značky: polohy, dveří, zaisťovač

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-u1753-zaistovac-polohy-dveri.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zaisťovač polohy dverí</a>

Podobne patenty