Pracka na zaistenie tovarov

Číslo patentu: E 8747

Dátum: 07.04.2008

Autor: Bouwmans Johannes Henricus Godefridus

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka pracky na zaistenie popruhu pre tovar, ktorá zahŕňa telo, ktoré má dve bočné steny a tyčky siahajúce medzi tieto bočné steny, kde tyčky sú po obvode vybavené zdrsnením, pričom najmenej na jednej napinacej strane tela tyčka je alebo tyčky sú vybavenéTakáto pracka, ktorá sa dá použiť v praxi ovíjania tovaru popruhmi kvôli preprave, jeZ amerického patentu US-A-5,933,923 je známa pracka na zaistenie popruhu pre tovar,ktorá má telo s dvomi bočnými stenami a tyčkami, ktoré sa nachádzajú medzi týmito bočnýmiZ amerického patentu US-A-3,967,347 je známa pracka na zaistenie popruhu pre tovar,kde telo pracky obsahuje tyčky, ktoré sú po obvode vybavené zdrsnenim s cieľom zlepšiťPracky podľa doterajšieho stavu techniky nie sú vhodné hlavne pri preprave tovaru, priktorej sa vyvíja na popruh dynamické zaťaženie.Popruh zvyčajne vyrobený z PET alebo PP je pri pracke podľa doterajšieho stavu techniky pri statickej preprave schopný spoľahlivo zaistiť tovar avšak nie je možné spoľahlivo zaistiť dynamické zaťaženie, čiže takpovediac náklad ako sú pružné predmety alebo predmety napneumatikách, ktoré sa počas prepravy stále môžu do určitého rozsahu pohybovať.Počas prepravy dynamického nákladu sa mení namáhanie vyvíjané na popruh, čo spôsobuje, že popruh sa preklzava cez pracku podľa doterajšieho stavu techniky, čo vedie kzlyhaniu zabezpečenia nákladu. Cieľom vynálezu je poskytnúť riešenie tohto problému.Pre tento účel sa pracka podľa vynálezu charakterizovaná jedným alebo viacerými závislými nárokmi alebo vyhotovenim pracky ako je zobrazená na pripojenom výkrese resp. popise výkresu.Požadovaná funkčnosť a účinnosť pracky podľa vynálezu je zvlášť uľahčená skutočnosťou, že na napinacej strane profil tyčky alebo tyčiek obsahuje zúbkovanie akonkrétne zúbkovanie, ktoré je orientované proti smeru namáhania popruhu.2 Výhodne preto profil obsahuje zúbkovanie siahajúce v podstate cez celú dĺžku tyčky alebo tyčiek.Treba ďalej poznamenať, že kvôli dvom bočným stenám tela pracky je popruhu bránenévytiahnuť sa z uloženia, čo môže taktiež brániť preklzávaniu.V ďalšom bude vynález ďalej objasnený prikladným uskutočnením vynálezu a s odkazom na výkres, pričom dané objasnenie netvorí obmedzenie vzhľadom na pripojené patentovéObrázok l pohľad zvrchu na pracku podľa vynálezuObrázok 2 rez prackou zobrazenou na obrázku 1Obrázok 3 pohľad na prvú tyčku pracky podľa vynálezu Obrázok 4 rez tyčkou zobrazenou na obrázku 3Obrázok 5 pohľad na druhú tyčku pracky podľa vynálezu a Obrázok 6 detail povrchu tyčky zobrazenej na obrázku 5. Podobné komponenty na obrázkoch majú totožné referenčné čísla.Odkazuje sa najprv na obrázok 1, kde je zobrazená pracka na zaistenie popruhu pre tovar. Spôsob, ktorým popruh prechádza cez pracku, je osobe kvaliñkovanej v technike celkomznámy tak, že nie je nevyhnutne vysvetľovať alebo na obrázkoch zobrazovať, ako popruhprechádza cez pracku. Napínacia strana pracky je označená šípkou A.Pracka zobrazená na obrázku 1 obsahuje telo, ktoré má dve bočné steny 1 a tyčky 2, 3siahajúce medzi tieto bočné steny 1, pričom tyčky sú po obvode vybavené zdrsnením.V podstate je vynález stelesnený tyčkou alebo tyčkami 2 vybavených takým profilom, aby umožňoval popruhu prechádzať, a konkrétne tak, že najmenšie namáhanie popruhu spôsobuje, že profil týchto tyčiek 2 sa zahryzne do popruhu.Obrázky, a hlavne obrázky 3 a 5 alebo 4 a 6, jasne ukazujú, že tyčky 2, 3 sú po obvode vybavené zdrsnením. Toto platí pre tyčky 2 ako aj pre tyčky 3. Avšak zdrsnenie na tyčkách 2na napinacej strane pracky má charakteristický znak, ktorý robí vynález odlišným.Zdrsnenie na tyčkách 2 je absolútne zdrsnenie vzhľadom na zdrsneníe, ktoré je (alebo môže byť) na tyčkách 3, čo znamená, že proñl obsahuje ozubenie 5, ktoré je orientované protiAko je jasne zobrazené na obrázku 6, profil tyčiek 3 nadobúda tvar mriežky, kde táto je vybavená množstvom jednotlivých kontaktných povrchov 4, pričom počas používania každýkontaktný povrch vyvíja na popruh bodové zaťaženie.Ozubenie 5 na tyčkách 2 a, ako je vysvetlené vyššie, v podstate na celej dĺžke tyčky alebo tyčiek 2, dosahuje, že najmenšie namáhanie popruhu spôsobuje, že ozubenie 5 sa pritlačí na materiál popruhu, čo bráni tomu, aby sa popruh prekĺzol späť, keď nastane okamih uvoľnenia, ako je možné počas prepravy dynamického nákladu.Zároveň má ozubenie 5 taký charakter, že popruh sa upevňuje jednoducho a prechádza ľahko cez pracku podľa vynálezu avšak bez straty charakterístického znaku tohto ozubenia 5, ktoré počas prepravy nákladu pri najmenšom namáhaní zaberie do popruhu.Pracka na zaistenie popruhu pre tovar zahŕňajúca telo, s dvomi bočnými stenami (l) a tyčky (2, 3) siahajúce medzi tieto bočné steny (l) kde tyčky sú po obvode vybavené zdrsnenim, pričom najmenej na napinacej strane tela tyčka je alebo tyčky sú vybavené profilom, ktorý dovoľuje, aby popruh prechádzal, vyznačujúca sa tým, že proñlobsahuje ozubenie (5), ktoré je orientované proti smeru namáhania popruhu.Pracka podľa nároku l, vyznačujúca sa tým, že profil obsahuje ozubenie (5) siahajúce vpodstate cez celú dĺžku tyčky alebo tyčiek (2).

MPK / Značky

MPK: A44B 11/02, B60P 7/08

Značky: zaistenie, tovarov, pračka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e8747-pracka-na-zaistenie-tovarov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pracka na zaistenie tovarov</a>

Podobne patenty