Prostriedky, pozostávajúce z lipofilného extraktu Zingiber officinale a extraktu Cynara scolymus

Číslo patentu: E 15873

Dátum: 15.01.2010

Autor: Bombardelli Ezio

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predkladaný vynález sa týka prostriedkov, pozostávajúcich z kombinácie Iipoñlného extraktu Zingíber oñic/nale a extraktu Cynara scolymus, ktoré sú užitočné na zníženie postpradiálnej ospalosti.0002 Rakovina gastrointestinálneho traktu je druhou najčastejšou formou rakoviny a druhou najčastejšou príčinou úmrtia V prípade, že je postihnutá táto oblasť. Rakovina pažeráka a žalúdka nie sú príliš časté v priemyselne vyspelých krajinách, sú však extrémne smrtiace.0003 ldentiñkovalo sa množstvo príčin, prispievajúcich k týmto dvom nádorom, ako je napríklad nadmerné užívanie liehovln, často v kombinácii s fajčením, strava bohatá na dusičnany, a/alebo produkty, či návyky, ktoré prelomia hlienovú bariéru v žalúdku a pažeráku. Po preskúmaní stravovacích návykov a nedostatku niektorých stopových prvkov v populácíách z rôznych kontinentov (Plummer-Vinsonov a Paterson-Kellyho syndróm) sa urobili pokusy, aby sa zabránilo nástupu karcinómu žalúdka a pažeráka v dôsledku uvedených podieľajúcich sa príčin zmenou stravovacích návykov a životného štýlu a použitím liečivých alebo dietetických prípravkov. Hoci sa mnohé z uvedených prispievajúcich príčin eliminovali, globálny výskyt sa zvýšil z dôvodu nárastu počtu ľudí. ktorí trpia gastro-ezofageálnym refluxom, často spojeným so stravou a/alebo hiátovou herniou, čo je jednou z hlavných príčin nádorov pažeráka. Adenokarcinóm sa prejavuje dysplastickým cylindrickým epitelom v distálnej časti pažeráka, takmer vždy v prítomnosti chronického refluxu a gastrickej metaplázie epitelu (Barrettov pažerák), ktoré sú bežné u obéznych jedincov, a stáva sa malígnym vo viac ako 50 prípadov .0004 Preto je velmi dôležité znížit výskyt tohto ochorenia.0005 Preto sa výskum zameriava na lieky schopné znížit reflux, a to najmä tým, že sa zmení žalúdočné vyprázdňovanie. Výskumní pracovníci sa najmä snažia vytvoriť dobre znášané prírodné prokinetiká, kedže potenciálny liek sa bude musiet prijimat chronicky počas mnohých rokov na báze prevencie alebo prerušovane, v závislosti od zažívacích požiadaviek.0006 Avšak mnoho liekov, ktoré boli nedávno použité na úpravu žalúdočného vyprázdňovania,vykazujú závažné vedľajšie účinky postihujúce CNS alebo majú karcinogénny účinok, a teda sa buď stiahli ztrhu, alebo sa majú stiahnuť z trhu. Gastro-ezofageálny reflux sa v súčasnej dobe lieči zmesou liekov, ako sú napríklad inhibltory protónovej pumpy (ranitidln, -prazoly alebojednoduché antacidy), enzýmy, rôzne lieky na zažívacie ťažkosti a prokinetiká, ako je napríklad domperidón. Avšak dlhodobé užívanie inhibítorov protónovej pumpy často vedie k veľkým zažívaclm ťažkostiam. 0007 Výskum sa preto teraz orientuje na nové terapeutické prístupy.0008 Syndróm dráždivého čreva postihuje až 9 populácie v priemyselne vyspelých krajinách. Ide o psychosomatické ochorenie a lieči sa antidepresívami, protizápalovými látkami, probiotikami a inými liekov. v závislosti od jeho závažnosti a trvania. Syndróm dráždivého čreva zhoršuje predovšetkým stres. neadekvátna strava a zápalové stavy rôzneho pôvodu. Ovplyvňuje ho aj stav žalúdka. Prítomnosť ezofageálneho refluxu často zhoršuje zdravotné ťažkosti spojené so syndrómom dráždivého čreva.0009 W 0 2008/070783 A 2, D 2 DE 198 59 499 A 1 a W 0 2008/074080 A 1 opisujú prípravky z extraktu zázvoru. užitočné na liečenie dyspepsie, cestovnej nevoľnosti, nevoľnosti, zvracania a syndrómu dráždivého čreva. Extrakty sa získavajú pomocou extrakcie superkritickým oxidom uhličitým.0010 PHYTOTHERAPY RESEARCH PTR FEB 2001, zväzok 15, č. 1, február 2001 (2001-02),strany 58-61, W 0 2008/107183 A 1, W 0 2007/006391 A 2 a W 0 03/013562 A 1 opisujú prípravky obsahujúce Cynara scolymus hydroalkoholické extrakty čistené na stĺpci adsorpčnej živice a ich použitie na liečenie syndrómu dráždivého čreva a dyspepsie.0011 Brhat Nighantu Ratnakara - Compiled by Gangavisnu Srikrsna Dasa, preložený Sri Dattarama Srikrsnalala Mathura Zväzok 2 (Casť IV), vydanie 1995, Khemaraja Srikrsnadas Prakasana, Mumbai 4, strana 181, opisuje prípravok, obsahujúci Zingiber officinale Roscoe(záhradný zàzvor, zázvor) ako jedinú účinnú zložku užitočnú na liečenie dyspepsie/straty chuti do jedla.2 0012 Agasthiyar Agathiar vaithiam 600. Pub.Ed. Anonymous, strany 104, 2 opisuje prípravok obsahujúci Zingiber officinale Roscoe (záhradný zázvor, zázvor) ako jedinú účinnú zložku užitočnú na liečenie prekyslenia.0013 Smkaradajisastripade Aryabhisaka - Gujarati Edited (Hindustana No Vaidyaraja), preklad Harikrishna Bhagwan Lal Vyas Sastu Sahitya Vardhaka Karyalaya, Bhadra, Ahmedabad, 12. vydanie, 1957, strana 14, opisuje prípravok, obsahujúci Zingiber officínale Roscoe (záhradný zázvor, zázvor) súčasne s Thrichosanthes dioica Roxb. (špicatá tekvica), užitočný na liečbu prekyslenia a zvracania/dávenia.0014 Smkaradajisastripade Aryabhisaka - Gujarati Edited (Hindustana No Vaidyaraja), preklad Harikrishna Bhagwan LaI Vyas Sastu Sahitya Vardhaka Karyalaya, Bhadra, Ahmedabad, 12. vydanie, 1957, strana. 14, opisuje prípravok, obsahujúci Zingiber officinale Roscoe (záhradný zázvor, zázvor) súčasne s Coňandrum sativum Linn. (čínsky petržlen, čínsky-petržlen, koriander) užitočný na liečbu prekyslenia.0015 Madhavah Vrndamadhava Marathi preložený Datto vallala Borkar Yagyeswara Gopal Dixit,Booksellcr, Pune Vyd 1922, str. 519, opisuje prípravok, obsahujúci Zingiber officinale Roscoe(záhradný zázvor, zázvor) súčasne s Thrichosanthes dioica Roxb. (špicatá tekvica), užitoćný na liečbu prekyslenia.0016 Yogaratnakarah - Commentary by Laksmipatisastri, editované Brahmasankara Sastri,Chaukhamba Sanskrit Sansthan (Varanasi) 7. vydanie, 2002, strana 268, opisuje prípravok,obsahujúci Zingiber officinale Roscoe (záhradný zázvor, zázvor) súčasne s Coriandrum sativum Linn. (čínsky petržlen, čínsky-petržlen, koriander), užitočný na liečbu ospalosti.0017 Zistilo sa, že kombinácia obsahujúca lipoñlný extrakt z Zingiber officínale, pripraveného extrakciou s oxidom uhličitým za superkritických podmienok, a extrakt Cynara scolymus, vykazuje prekvapivý prokinetický a anti-dyspeptický účinok, zvyšujúci vyprázdňovanie žalúdka, odstraňujúci nadúvanie a zlepšujúci tráviacu funkciu.0018 Predkladaný vynález sa preto týka prostriedkov obsahujúcicha) Iipofilný extrakt zo Zingiber offícinale, a b) Cynara scolymus extrakt, na zvýšenie vyprázdňovanie žalúdka, na prevenciu a liečbu žalúdočného. Okrem toho schopnosť zvýšiť žalúdočné vyprázdňovanie výrazne znižuje postprandiálnu ospaIost, čím sa eliminujú s tým spojené problémy.0019 Presnejšie povedané, podľa predkladaného vynálezu sa Iipofilný extrakt zo Zingiber ofňcinale pripraví extrakciou z koreňov a rizómov rastliny s oxidom uhličitým za superkritických podmienok, prášok sa extrahuje z koreňa v extraktore pri tlakoch menej 230 a 260 barov, výhodne 235 barov, a teplote medzi 40 a 60 °C, výhodne 50 °C, po dobu v rozmedzí medzi 1 hodiny a 10 hodin, výhodne sedem hodín extrakt sa zhromažďuje v kondenzátora a dehydratuje sa v inertnom plyne rozpustenom v n-hexáne alebo heptáne, a koncentruje sa vo vákuu pri teplote nepresahujúcej 40 °C. Uvedený extrakt obsahuje približne 30 gingerolov, a môže sa použit priamo vo formuláciách podla vynálezu. Cynara scolymus extrakt sa pripraví bežnými metódami, napríklad extrakciou z nadzemných častí rastliny alkoholovým alebo vodno-alkoholovým rozpúšťadlom a voliteľnou frakcionáciou na živici.0020 Korene a rizómy zázvoru (Zingiber officinale), upravené rôznymi spôsobmi, sa používajú,najmä v Ázii a na Strednom východe ako korenie a v tradičnej medicíne na liečbu pokazeného žalúdka, nadúvania, hnačky, kašla a v menšom rozsahu na ochranu mukóznych membrán, proti zápalu, na liečbu močovej inkontinencie, atď.0021 Učinné zložky prítomné v lipofilnom extrakte Zingiber officinale pozostávajú predovšetkým z gingerolov (vo všeobecnosti prítomné v koncentráciàch z rozsahu medzi 10 a 15 ), ktoré majú anti-dyspeptický účinok, účinok proti nevornosti a proti zvracaniu, a sú užitočné na liečbu kinetózy,grgania, pokazeného žalúdka, koliky, zvracania, dyspepsie a bolesti žalúdka a hrubého čreva. Avšak nedávne klinické štúdie preukázali, že lipoñlný extrakt Zingiber offccina/e, pripravený podľa tradičných spôsobov, vykazuje nízku aktivitu vzhladom na dobre známu chemickú nestálosť gingerolov US liekopis preto odporúča úplný prehľad vlastností prisúdených rastline kvôli nedostatku presvedčivých dôkazov. Gingeroly obsiahnuté v lipofilnom extrakte Zingiber offícínale,pripravené tradičnými spôsobmi, sa rýchlo rozkladajú, čo vedie k sérii zlúčenín, ako je napríklad-3 shogaol a ďalšie produkty oxidácie, ktoré nemajú účinnosť. Tieto protichodné údaje sú čiastočne spôsobené nestabilitou účinných zložiek v extraktoch, ktoré sa bežne používajú. Avšak extrakt,použitý v predkladanom vynáleze, je lipofilný extrakt, stabilizovaný a pripravený s oxidom uhličitým za správne definovaných superkritických podmienok. Extrakt Zingiber officinale urýchľuje vyprázdñovania žalúdka, čo eliminuje postprandiálnu nevoľnosť vyvážením skoršie uvedených nepriaznivých vplyvov a dokončením liečebného účinku.0022 Artičokové (Cynara scolymus) extrakty sú dobre známe pre ich choleretický, cholagogický a anti~dyspeptícký účinok, ale často sa nemôžu použiť u pacientov, ktorí trpia syndrómom dráždivého čreva, pretože zhoršujú striedanie zápchy a hnačky v dôsledku choleretického účinku, ale tiež spomalujú žalúdočné vyprázclňovanie a tráviacu funkciu.0023 Cynara scolymus extrakty, ktoré môžu byt výhodne použité podľa tohto vynálezu, majú obsah troch tried látok vo vopred stanovenom pomere kyseliny chlorogénové, flavonoidy odvodené od luteolínu a cynaropikrín. Kyseliny chlorogénové vyvíjajú choleretický a pečeň ochraňujúci účinok,flavonoidy majú účinok na znižovanie krvných Iipidov spojený so syntézy cholesterolu, a cynaropikrín má protizápalový účinok vdaka interakcii s nukleárnym faktorom NFkB a TNF-a.0024 Artičokový extrakt výhodne obsahuje nie menej ako 20 chlorogénových kyselín, nie menej ako 5 flavonoidov, a nie menej ako 5 cynaropikrinu.0025 Predkladaná kombinácia prekvapujúco zlepšuje žalúdočné vyprázdňovanie a tráviacu funkciu, vykazuje antidyspeptický účinok.0026 Podla výhodného uskutočnenia budú prostriedky podľa vynálezu obsahovat dve zložky v rámci nasledovných hmotnostných intervalova) lipofilný extrakt zo Zingiber officinale od 1 do 25 mg a b) extrakt Cynara scolymus od 50 do 200 mg.0027 Podľa obzvlášť výhodného aspektu budú prostriedky obsahovať dve zložky v nasledovných hmotnostných množstvácha) lipofilný extrakt Zingiber officinale 12,5 mg a b) extrakt Cynara scolymus 100 mg.0028 Podľa výhodného aspektu bude lipofilný extrakt zo Zingiber officinale a Cynara scolymus extrakt formulovaný v rastlinných olejoch bohatých na w 3/w 6 polynenasýtené mastné kyseliny,akým je napriklad pupalkový olej.0029 Podľa ďalšieho aspektu prostriedky podľa predkladaného vynálezu sa môžu podávať spoločne s inými látkami, ktoré majú užitočnú alebo doplnkovú aktivitu.0030 Dávky, ktoré sa potvrdili ako účinné pre človeka, sú 1 až 25 mg lipoñlného extraktu zo Zingiber officinale a 50 až 200 mg Cynara scolymus extraktu ešte výhodnejšie, 100 mg Cynara scolymus extraktu a 12,5 mg Zingiber offccinale extraktu na dávku, na podanie s každým hlavným jedlom alebo inak prispôsobené ochoreniu, ktoré sa má liečiť.0031 Prostriedky podla vynálezu budú formulované podľa konvenčných spôsobov, akými sú napriklad tie, ktoré sú opísané v Remingtons Pharmaceutical Handbook, Mack Publishing Co.,N.Y., USA. Obzvlášť prostriedky podľa vynálezu budú formulované podľa konvenčných formulačných technik pre Iipofílné zložky zamerané na orálne podávanie, najmä vo forme sublinguálnych tabliet alebo mäkkých želatínovýcb alebo celulózových kapsúl, alebo olejov,navrhnutýoh tak, aby sa rýchlo dispergovali v žalúdku. Lipoñlná forma používa oleje bohaté na w-3 mastné kyseliny, ktoré podporujú rýchle vstrebávanie účinnej zložky, na rozptýlenie účinnej zložky. Príkladmi orálnych formulácií sú tablety, dražé, mäkké alebo tvrdé želatinové kapsuly a celulózové kapsuly.0032 Príklady uvedené nižšie dalej ilustrujú vynález.0033 Naplňte 1 000 g vysušených, zomletých artičkových listov do perkolátora opatreného vyhrievacím plášťom, a extrahujte 5-krát 4 L 70 EtOH pri teplote 70 °C.0034 Spojte prefiltrované perkoláty a skoncentrujte pod vákuom na suchý zvyšok približne 15 . Nechajte ochladit pri okolitej teplote, potom odstreďte..4 0035 Naplňle roztok supernatantu do stĺpca naplneného 1,5 L AMBERLITETM XADTM 7 HP živice(Rohm a Haas) vopred suspendovanej vo vode. 0036 Premyte stĺpec 1,5 L vody, potom eluujte 3,75 L 90 EtOH. Skoncentrujte vodno alkoholový eluát do mäkka, a potom ho sušte pri teplote 50 °C pod vákuom v priebehu 24 hodín získa sa 82,4 g čisteného extraktu z artičokových listov.0037 HPLC titre celkové chlorogénové kyseliny 31,76 , celkové flavonoidy 14,31 , cynaropikrín 17,51 .0038 Extrakl z Cynara scoíymus 150 mg Lipofllný extrakt zo Zingíber offícinale 12,5 mg Glyceryl monoslearát 30 mg Sójový lecitín 10 mg Pupalkový olej množstvá na 700 mgExtrakl z Cynara scolymus 100 mg Lipofllný extrakt zo Zingíber offícinale 12,5 mg Mikrokryštalická celulóza 300 mg Laktóza 170 mg Oxid kremičitý 5 mg

MPK / Značky

MPK: A61P 1/00, A61K 36/28, A61K 36/9068, A61P 1/04

Značky: zingiber, lipofilného, officinale, prostriedky, extraktu, cynara, scolymus, pozostávajúce

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e15873-prostriedky-pozostavajuce-z-lipofilneho-extraktu-zingiber-officinale-a-extraktu-cynara-scolymus.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Prostriedky, pozostávajúce z lipofilného extraktu Zingiber officinale a extraktu Cynara scolymus</a>

Podobne patenty