Športový odev na ochranu hornej časti stehnovej kosti

Číslo patentu: E 10834

Dátum: 29.01.2008

Autor: Cavalieri Enrico

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Športový odev na ochranu hornej časti stehnovej kosti001 Voblasti športových činností sa používajú ochrany tak aby sa vyhlo prudkým nárazom alebo telesným odreninám. Známe ochrany pozostávajú z častí zmäkčených materiálov s cieľom absorbovať a stlmiť náraz. Je známe napríklad zariadenie, ktoré je opísané vdokumente WO 98/44817, ale to nerieši problém distribúcie nárazu v častiach ďalej od hornej časti stehnovej kosti, k súčasnej burzitíde vzhľadom na opakované údery. Tieto ochrany však nedovoľujú cvičiť majúc časť tela pomliaždeného, nakoľko materiály počas tlaku a po stlačení sa stávajú stuhnuté (neohybné) ato prenáša údery na časť tela skontúziou. Tieto ochrany tak je nemožné používať pri športových cvičeniach počas vyliečenía, nakoľko nasledujúce údery na poškodené časti tela spomaľujú a zhoršujú vyliečenie. Okrem toho, tiež máme bolestivú časť tela a musíme urobiť činnosť, ktorá môže určiť ďalšie údery na poškodené časti a vyvoláva zábranu pohybu. Pri športovej činnosti váhanie alebo spomalenie pohybu, tiež únava v určitom čase, spôsobuje uvedené zábrany, môže zapríčiniť chyby alebo urobiť pohyb v nesprávny čas. Predložený vynález sa týka nových ochranných odevov vhodných na vyhnutie sa patológii známej ako burzitída hornej časti stehnovej kosti. Uvedená patológia sa rozvíja s údermi a prudkýmí kontaktmi vždy na rovnakú časť tela. Obzvlášť tieto patológie sa vyvíjajú všeobecne pri futbalových hrách kde brankári pri skokoch alebo šmykových činnostiach majú prudký kontakt s hornou časťou stehennej kosti alebo pri fauloch hráčov, kde dobrovoľné alebo neúmyselné fauly zahrňujú napadnutie z boku a teda hornú časť stehnovej kosti. Okrem toho vynájdená ochrana umožňuje vyhnúť sa treniu odrenín s ihriskom počas faulu. Cieľom vynálezu je mať odev na ochranu hornej časti stehnovej kosti a bedrového kĺbu tak aby sa mohla vykonávať športová činnosť teda majúc časť tela poškodenú nakoľko ďalší prijatý úder neudiera hornú časť stehnovej kosti a nevyvíja sa burzitída. S vynájdenou ochranou, v skutočnosti, ochranná fáza proti prijatým úderom sa dosiahne a zotavenie sa môže rýchlo dosiahnuť keďže horná časť stehnovej kosti nie je podrobená ďalším úderom. Predložený ochranný odev na ochranu hornej časti stehnovej kosti sa môže používať u všetkých športoch kde prudké a opakované dotyky s ihriskom sú možné, ako je napríklad rugby,korčuľovanie, americký futbal, bojové umenia alebo lyžovanie, snowboardové alebo Skateboardové činnosti alebo podobné činnosti. Predložený odev podľa vynálezu je znázornený len oznamovacím spôsobom a nie je limitujúci spôsob u listov výkresov 1 a 2. Na obrázku 1 je pohľad spredu na kusy ktoré v uskutočnení sú prvkami odevu podľa predloženého vynálezu. Obrázok 3 je pohľad v reze na kusy zhromaždené na obrázku 1. Obrázok 4 je pohľad na časť odevov podľa vynálezu nepodrobená tlačeniu alebo zrážkam. Obrázok 6 je pohľad na časť odevu podľa vynálezu narazeného úderom. Na liste 2 obrázku 6 je bočný pohľad na opotrebovaný odev podľa vynálezu pod spoločnými krátkymi nohavicami. Obrázok 7 je pohľad spredu. Vo výhodnom ale neobmedzujúcom uskutočnení ochrannýodev podľa vynálezu hornej časti stehnovej kosti pri športových činnostiach je vyrobený 2 páru-2 tvarovaných kusov 1 v absorbujúcom materiáli proti nárazom, ako je neoprén a podobne. Uvedený pár tvarovaných kusov môže byť tiež realizovaný zmateriálov 1 A, 1 B a 1 C sodlišnými nárazy absorbujúcimi schopnosťami danými spolu s Iepením alebo rovnakým spôsobom, z materiálov s odlišnými nárazy absorbujúcimi schopnosťami uskutočnenými jedinou fúziou. U vhodnej výšky je prítomná kónický dutinový (priehlbínový) otvor 2 tvorený vuskutočnení určených na uloženie viacerých kusov na otvory pri rastúcej veľkosti Za, ZB a 2 C, axiálne superponovaný s otvormi menšej veľkostí umiestnenými pri vonkajšej vrstve. Pár tvarovaných kusov 1 je použitých» na krátke nohavice 3 zelastického materiálu priľnavého ktelu užívateľa t.j. krátke nohavice známe ako cyklistické nohavice. Priloženie na priľnavé krátke nohavice 3 sa uskutoční prostriedkami vrecka 4 s horným uzáverom 5. Rovnakým spôsobom pár tvarovaných kusov 1 môže byt spojená sna priľnavé krátke nohavice 3 Iepením alebo zošitím. Priľnavé krátke nohavice 3 svjej vnútri páru tvarovaných kusov 1 je umiestnená takým spôsobom, aby mala kónický dutinový otvor 2 vzhode shornou časťou stehnovej kosti 6 a s väčšou veľkosťou dutiny (priehlbeniny) priľnutej k hornej časti stehnovej kosti. Následne na krátke nohavice 3 sú oblečené krátke nohavice 7, normálne používané na športovú činnosť. Ochrana podľa vynálezu, umiestnená sotvormi 2 sústredne vporovnaní s hornou časťou stehnovej kosti 6, v prípade faulovania alebo nárazu na kruhovú stenu blízko hornej časti stehnovej kosti a takto tiež na maximálny tlak nie kompletne znížený jej hrúbkou, na hornú časť stehnovej kostinárazy alebo tlak nie je možný.Ochranný odev hornej časti stehnovej kosti počas športovej činnosti, vyznačujúci sa tým,že ochrana pozostáva zpáru tvarovaných kusov (1) nárazy absorbujúceho materiálu skónickým dutinovým otvorom (2) kde tvarované kusy (1) pozostávajú zo spojených materiálov s rôznymi schopnosťami pre absorbovanie nárazov (1 A, 1 B, 1 C) a kde kónický dutinový otvor (2) sa získa superponovaním kusov (1 A, 1 B, 1 C) majúcích rastúcu veľkosť otvorov (ZA, ZB, 2 C) axiálne superponovaných, s otvormi menšej veľkosti umiestnenými zvonka a otvor väčšej veľkosti umiestnený vnútri v kontakte s hornou časťou stehnovej kosti.Ochranný odev hornej častí stehnovej kosti počas športovej činnosti, podľa nároku 1,vyznačujúci sa tým, že kónický dutinový otvor (2) má rôzny tvar asčasťou otvoru umiestnenou blízko hornej časti stehnovej kosti (6) s priemerom väčším než horná časť

MPK / Značky

MPK: A41D 13/05

Značky: kosti, športový, hornej, částí, ochranu, stehnovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-e10834-sportovy-odev-na-ochranu-hornej-casti-stehnovej-kosti.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Športový odev na ochranu hornej časti stehnovej kosti</a>

Podobne patenty