Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému je ukončené pozdĺžno-priečnym kĺbom (42) s upínacím rámom (421) spojeným cez dve okná (422) s radiálnym ložiskom a cez dve vidlice (424) na uloženie valcových čapov s pozdĺžne výkyvným rámom (423). Pozdĺžne výkyvný rám (423) je pevne spojený cez rameno (427) s rámom (426) priečneho výkyvu s uložením pre valcový čap (429) priečneho výkyvu a je upevnený k rámu (41).

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka frézovacieho aktivačného zariadenia odmínovacieho systému, ktoré slúži na preverenie a odstránenie mín z nebezpečných oblastí V mierových podmienkach. Okrem účinnej likvidácie protipechotných a protitankových mín spoľahlivo likviduje buriny, krovie á porast.V súčasnej dobe sú známe odmínovacie stroje pásové alebo kolesové a sú v prednej časti vybavené aktivačným zariadením. Toto aktivačné zariadenie môže byt cepák, fréza alebo kombinácia obidvoch zariadení.Odmínovacia fréza pozostáva z bubna, na ktorom sú upevnené nástroje. Tieto nástroje počas jazdy vozidla, keď je fréza v činnosti, v dolnej pracovnej polohe prerežú pôdu a jednotlivé míny aktivujú alebo zničia. Odmínovací bubon je uložený v ráme aktivačného zariadenia a to je pripojené k odmínovaciemu stroju. Známe frézovacie aktivačné zariadenia sú pripojené k odmínovacíemu stroju pomocou pevného upínacieho mechanizmu, ktorý umožňuje pohyb celého aktivačného zariadenia iba horizontálne okolo priečnej osi odmínovacieho stroja. V dokumente WO 9637753 je opísaný odmínovací systém, pri ktorom je mobilný hydraulický odmínovací stroj prepojený manipulačným ramenom cez výkyvný kĺb s frézovacím aktivačným zariadením s ochranným krytom. V dokumente EP 1722186 je opísaný odmínovací systém, pri ktorom sú na ráme s ochranným štítom upevnené sklzy, pričom je k rámu upevnený rotor aktivačného pracovného nástroja s frézam 1.Uvedené nedostatky doteráj šieho stavu techniky odstraňuje frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému podľa vynálezu, vpredu pripojené k mobilnému hydráulickému odmínovacíemu stroju manipulačným ramenom cez dosku výkyvného klbu á kde na ráme s ochranným štítom sú cez klby sklzu upevnené výškovo nastaviteľné sklzy, pričom k rámu je upevnený priamo alebo cez doplnkový prevod pohon poháňajúci rotor aktivačného pracovného nástroja s frézami. Podstata vynálezu spočíva v tom, že frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému je ukončené pozdlžno-priečnym kĺbom s upínacím rámom spojeným cez dve oká s radiálnym ložiskom a cez dve vidlice na uloženie valcových čapov s pozdĺžne výkyvným rámom. Pozdĺžne výkyvný rám je pevne spojený cez rameno s rámom priečneho výkyvu s uložením pre valcový čap priečneho výkyvu a je upevnený k rámu.Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému umožňuje pohyb frézovacieho aktivačného zariadenia okolo pozdĺžnej horizontálnej osi a súčasne okolo priečnej horizontálnej osi odmínovacieho stroja,čo podstatne zvyšuje jeho účinnosť a bezpečnosť.Prehľad obrázkov na výkresochVynález bude ďalej podrobnejšie opísaný s odkazom na priložené výkresy, na ktorých je na obrázku 1 bočný pohľad na zostavu odmínovacieho systému s frézovacím aktivačným zariadením, na obrázku 2 je horný pohľad na zostavu odmínovacieho systému s frézovacím aktivačným zariadením a na obrázku 3 sú jednotlivé podskupiny frézovacieho aktivačného zariadenia v priestorovom vyobrazení.Zostava odmínovacieho systému s frézovacím aktivačným zariadením, vyobrazená na obrázku 1 a 2, pozostáva z mobilného hydraulického odmínovacieho stroja 1, na ktorého manipulačné rameno 2 je prostredníctvom dosky výkyvného ramenného klbu â pripojené frézovacie aktivačné zariadenie i.Frézovacie aktivačné zariadenie í, ktorého podskupiny sú vyobrazená na obrázku 3, pozostáva z rámu g,pozdĺžno-priečneho kĺbu g, aktivačného pracovného nástroja 43, pohonu g, dvojice sklzov g, ochranného štítu g a ochranného krytu 47. Upínací rám É pozdĺžno-priečneho kĺbu g je spojený s pozdĺžne výkyvným rámom pomocou dvojice vidlíc na uloženie valcového čapu cez oká 422 s radiálnym ložiskom. Pozdlžne výkyvný rám s prírubami je pevne spojený s rámom priečneho výkyvu cez rameno í. Rám Ě priečneho výkyvu je cez valcový čap Ě priečneho výkyvu výkyvne spojený cez ochranný štít g s rámom g. K rámu g sú cez kĺby sklzu Q upevnené výškovo nastaviteľné sklzy g. Pohon g aktivačnými rotačnými hydromotormi, upevnenými k rámu g cez doplnkový reťazový alebo remeňový prevod441, poháňa rotor Ě s osadenými frézami aktivačného pracovného nástroja Q. Na ochrannom štíte Ě je cez trojicu klbov krytu 471 otočne upevnený ochranný kryt 47.Frézovacím aktivačným zariadením odmínovacieho systému možno odstraňovať V mierových podmienkach zo zamínovaného terénu rníny, likvidovať burinu, krovie a porast.Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému je vpredu pripojené k mobilnému hydraulickému odmínovaciemu stroju (1) manipulačným ramenom (2) cez dosku výkyvného kĺbu (3) a na ráme (41) s ochranným štítom (46) sú cez kĺby sklzu (451) upevnené výškovo nastaviteľné sklzy (45), pričom k rámu(41) je upevnený priamo alebo cez doplnkový prevod (441) pohon (44) k pohonu rotora (431) aktivačného pracovného nástroja (43) S frézami (432), V y z n a č uj ú c i s a t ý m , že je ukončené pozdĺžno-priečnym kĺbom (42) s upínacím rámom (421) spojeným cez dve oká (422) s radiálnym ložiskom a cez dve vidlice (424) na uloženie valcových Čapov s pozdĺžne Výkyvným rámom (423) pevne spojeným cez rameno(427) s rámom (426) priečneho výkyvu s uložením pre valcový Čap (429) priečneho výkyvu upevneným k rámu (41).

MPK / Značky

MPK: F41H 11/16

Značky: frézovacie, zariadenie, odmínovacieho, aktivačné, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288270-frezovacie-aktivacne-zariadenie-odminovacieho-systemu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Frézovacie aktivačné zariadenie odmínovacieho systému</a>

Podobne patenty