Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií

Číslo patentu: 288262

Dátum: 30.03.2015

Autor: Šebo Juraj

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií je samosvorný v každom jednom module (4). Pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov (1) s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečinkov (3). Konce tyčí stojana (2) sú v dvoch modifikáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom a korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Konce tyčí spojovacích priečinkov (3) majú zahrotený tvar s vyvŕtanými priečnymi dierami (6) na zapadnutie korunkových koncov tyčí. Tvar základného spojovacieho prvku (1) je kocka, tiež guľa, tiež nepravidelný priestorový plný útvar, s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5). Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií pozostáva z modulov (4), ktoré sú priestorovo aplikované horizontálnym aj vertikálnym smerom bez obmedzenia.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka samosvorného rozoberateľného priestorového spoja tyčových konštrukcií určeného pre oblasť konštmkcie spojovacích materiálov, tyčových konštrukcií a lešení, prístreškov, pódií, tribún, ako aj regálov a dekoračných kostier nábytkových konštrukcií.V súčasnosti sú známe a používané rozoberateľné a nerozoberateľné spoje tyčových konštrukcií.Rozoberateľné spoje tyčových konštrukcií sú zostrojené na princípoch skrutkových spojov, sú nákladne a zložito vyrábané, zdĺhavo montované a na demontáž je potrebné náradie a kľúče na skrutkovanie.Známe sú rozoberateľné konštrukcie lešení s tvarovanými hákmi a fixačnou skrutkou, ktorá sa uťahuje špeciálnym kľúčom pri skladaní aj rozoberaní konštrukcie. Príkladom uvedených konštrukcií je rozoberateľný puzdrový spoj priečinkov súosových rúrok podľa úžitkového vzoru SK 441, manžetový spoj priečinkov súosových rúrok podľa úžitkového vzoru SK 442, rúrkový spoj opísaný v úžitkovom vzore SK 910, plošný spoj podľa úžitkového vzoru SK 1388, kohkový spoj podľa úžitkového vzoru 1562, istiaci spoj podľa úžitkového vzoru SK 2660, tiež spoje podľa WO 2004/018918 A 3, WO 2005/037660 A 3, WO 2005/037661 A 3.Známy je tiež samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií podľa prihlášky dokumentu TWM 256914 U, nie je však samosvorný, ktorý v jednom module pozostáva z ôsmich spojovacích prvkov s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi, štyroch stojanov a ôsmich spojovacích priečinkov, ktoré majú zahrotený tvar s vyvftanými priečnymi dierami, pričom moduly sú priestorovo aplikované horizontálnym aj vertikálnym smerom a používa na priestorové spojenie prvkov skrutkové spoje v horizontálnom aj vertikálnom smere.Známy je tiež priestorový spoj podľa dokumentu FR-2616203 A 1 s funkciou stojana, rámu, mriežky, ktorý ako spoj používa tvarovo zložité útvary typu západok, tvar ktorých je modifikovaný v rotačnom alebo plošnom tvare, na princípe pinetky, ale nie je samosvorný a sila potrebná na zopnutie je rovnako malá aj pri rozpájaní.V súčasnosti sa tiež používa zložitý priestorový spoj podľa dokumentu DE-A 1-2253782, kde sú styčné prvky zložito tvarované a spojované vnútri profilu koaxiálne.Čiastočne rozoberateľné sú tiež spoje tyčových konštrukcií na princípe jednostranných nitovaných spojov, ktoré sú rozoberateľné len deštrukčne.Používajú sa aj nerozoberateľné zvárané spoje oceľových konštrukcií, na montáž ktorých sú potrebné zváracie zariadenia a prídavný materiál. Známe sú nerozoberateľné spoje oceľových konštrukcií nitované obojstranne, ktorých montáž je zdlhavá, pri montáži ktorých je potrebné nitovacie náradie a pri mohutnejších konštrukciách nitovacie zariadenie.Uvedené nedostatky dosiaľ používaných rozoberateľných tyčových konštrukcií rieši samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií, ktorý v jednom module pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov, štyroch stojanov a ôsmich spojovacích priečnikov. Základný spojovací prvok, v ktorom sú priečne vyvŕtané valcové otvory v troch osiach na seba kolmých, môže byť v tvare kocky, gule alebo nepravidelného priestorového plného útvaru. Tyčové priečniky majú zahrotene upravené konce s priečnymi dierami a tyčové stojany majú korunkovite upravené konce v dvoch modiñkáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom a s korunkovým koncom so zámkovým vybraním. Viacmodulový samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií pozostáva z priestorovej aplikácie základných modulov horizontálnym aj vertikálnym smerom. Vynález rieši spájanie tyčových konštrukcií zapadnutím výstupkov vo vertikálnych prvkoch do dier v horizontálnych prvkoch.Výhodou samosvorného rozoberateľného priestorového spoja tyčových konštrukcií je jeho jednoduchá montáž. Skladá sa zasúvaním tyčí priečnikov a tyčí stojanov do základného spojovacieho prvku a jednoduchým vzájomným pootočením sa zaisťujú proti vypadnutiu a samovoľnému rozobratiu, čo umožňuje a zabezpečuje zámkové vybranie tyčových stoj anov v dvoch modifikáciách.Prehľad obrázkov na výkresochVynález je bližšie obj asnený na pripojených obrázkoch. Na obrázku 1 je v náryse a pôdoryse znázornený základný spojovací prvok tvaru kocky s otvormi.Na obrázku 2 je znázornený V náryse a bokoryse spojovací priečnik s upravenými obidvomi koncarni tyče.Na obrázku 3 je znázornený V náryse a pôdoryse stojan s korunkovo upraveným jedným koncom a tiež obidvomi koncami tyče a modifikovaný stojan s korunkovo upraveným uzamkýnacím zárezom na jednom konci a tiež na obidvoch koncoch tyče.Na obrázku 4 je znázomený v náryse a bokoryse zmontovaný samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií.Na obrázku 5 je znázornený zmontovaný samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií ako jeden modul.Na obrázku 6 je znázornený zmontovaný viacmodulový samosvorný rozoberateľný priestorový spoj ty čových konštrukcií.Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií 2 je samosvorný v každom jednom module 4. V jednom module 4 pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov l, štyroch stojanov 2 a ôsmich spojovacích priečnikov 3. V základných spojovacích prvkoch l, ktoré môžu byť tvam kocky, gule alebo nepravidelného priestorového plného útvaru, sú priečne vyvŕtané valcové otvory 5 v troch osiach na seba kolmých. Konce tyčí stojanu g sú v dvoch modiñkáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom Z a korunkovým koncom § so zárnkovým vybraním. Konce tyčí spojovacích priečnikov 3 samosvorného rozoberateľného priestorového spoja tyčových konštrukcií 2 majú zahrotený tvar s vyvftanými priečnymi dierámi Q na zapadnutie konca tyčí s korunkovým koncom Z, §. Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií 2 sa jednoducho skladá zasúvaním tyčí priečnikov 3 a stojanov 2, ktoré sa pootočením zaisťujú proti vypadnutiu a samovoľnému rozobratiu. Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií 2 pozostáva z modulov 4, ktoré sú priestorovo aplikované horizontálnym aj vertikálnym smerom bez obmedzenia.Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií podľa vynálezu je možné použiť najmä pri rýchlej a opakovanej montáži tyčových konštrukcií a lešení, ako aj regálových a dekoračných kostier nábytkových konštrukcií.l. Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií (9), v y z n a č u j ú c í S a t ý m , že je samosvorný v jednom každom module (4), pozostáva z ôsmich základných spojovacích prvkov(l) s priečne vyvŕtanýrrli valcovými otvormi (5) v troch osiach na seba kolmých, štyroch stojanov (2) a ôsmich spojovacích priečnikov (3), pričom konce tyčí stojanu (2) sú v dvoch modifikáciách, a to s jednoduchým korunkovým koncom (7) a korunkovým koncom (8) so zárnkovým vybraním, a konce tyčí spojovacích priečnikov (3) majú zahrotený tvar s vyvŕtanými priečnymi dierámi (6) na zapadnutie korunkových koncov2. Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií (9) podľa nároku l, V y z n a č u j ú c i s a t ý m , že tvar základného spojovacieho prvku (l) je kocka, tiež guľa, tiež nepravidelný priestorový plný útvar, s priečne vyvŕtanými valcovými otvormi (5).3. Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií (9) podľa nároku 1 a 2, V y z n a č u j ú c i S a t ý m , Že pozostáva z modulov (4), ktoré sú priestorovo aplikované horizontálnym aj vertikálnym smerom bez obmedzenia.

MPK / Značky

MPK: F16B 7/02, F16S 1/02, F16B 12/50

Značky: tyčových, priestorový, konštrukcií, rozoberateľný, samosvorný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-288262-samosvorny-rozoberatelny-priestorovy-spoj-tycovych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Samosvorný rozoberateľný priestorový spoj tyčových konštrukcií</a>

Podobne patenty