Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčíka v novej liekovej forme

Číslo patentu: 284948

Dátum: 10.02.2006

Autori: Šimek Petr, Rázus Luboslav, Wendl Juraj, Varga Ivan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Liečivý prípravok obsahujúci vápnik alebo zmes vápnika a vitamínu D, alebo zmes vápnika a horčíka a pomocné látky je vo forme instantného prášku, ktorý po pridaní tekutiny vytvorí po krátkom zamiešaní pudingu podobnú gélovú suspenziu tolerovanú pri užívaní pacientmi.

Text

Pozerať všetko

Vynález z oblasti farmácie sa týka sa liečivého prípravku s obsahom vápnika, alebo zmesi vápnika a vitamínu D,alebo zmesi vápnika a horčíka na dlhodobé perorálne užívanie na prevenciu a liečbu primárnej a sekundámej osteoporózy a na korekciu hyperfosfatanémie pacientov v pokročilých štádiách renálnej insuñciencie.Niektorí pacienti trpia nedostatkom vápnika napriek jeho dostatočnému prívodu potravou. Príčinou je narušená vstrebávanie v črevných bunkách.Doteraz známe liekové formy s obsahom vápnika využívajú ako zdroj jeho chemicky definované terapeuticky akceptovateľné zlúčeniny, a to vo forme hlavne šumívých tabliet, tabliet, roztokov, práškov a podobne, alebo ako zdroj slúžia upravené živočíšne a minerálne suroviny.Nevýhodou napr. pri šumívých tabletách, je skutočnosť, že ich pacienti po dlhšom čase odmietajú, pretože tieto môžu okrem iného navodzovať posun v acidobázickej rovnováhe do metabolickej alkalózy, transport vápnika do krvného riečišťa je rýchly, a koncentrácia vápnika môže presiahnuť bezpečnú výšku so vznikom prechodnej hyperkalcémie, ktorá je nebezpečná z hľadiska vzniku a rozvoja aterosklerózy.Pri použití nevhodne zvolenej zlúčeniny vápnika, napr. chloridu, môže prípravok navodit pri dlhodobom podávaní metabolickú acídózu, ktorá zvyšuje vyplavovanie vápnika z kostnej hmoty.Nevýhodou biopreparátov môže byt prítomnost nežiaducich prímesí a neštandardnosť obsahu biologicky využiteľnšch katiónov.alšou nevýhodou je časovo, surovinovo ienergeticky náročná výrobaPodstatou líečivého prípravku podľa vynálezu je dávkovaná lieková fomia, obsahujúca ako účinnú látku vápnik v množstve od 150 Ing do 1500 mg výhodne od 200 mg do 600 mg , alebo zmes vápnika s vitamínom D, pričom vitamín D je v množstve od 100 I.U do 1000 I.U, výhodne od 400 I.U do 900 I.U, alebo zmes vápnika a hOIČÍkB., pričom horčík je vrrmožstve od 20 mg do 500 mg, výhodne od 150 mg do 300 mg. Učinné látky obsahujúce Vápnik a horčík sú mikronizované tak, že minimálne 80 častíc má veľkosť menej ako 75 rnilcrometrov. Liečivý prípravok podľa vynálezu je vo forme ínstantríého prášku, ktorý po pridaní tekutiny (vody, mlieka, čaju a pod.) vytvorí po lcrátkom zamiešaní pudingu podobnú suspenziu, tolerovanú pri užívaní pacientmi, ktorí užívajú prípravky s opísanýrni účinnými látkami z preventívnych alebo terapeutických dôvodov. Výhodou je presné dávkovanie účinných látok.Princípom výroby takto opisovanej liekovej formy je,že vyvážené zmes milcronizovaných účinných a pomocných látok je pripravovaná bud jednoduchým rniešaním, alebo v pripade potreby ďalšieho strojového spracovania, granulovaním zmesou vody a etanolu, zložená z 30 až 80 hmotn. vody a 20 až 70 hmotn. etanolu, výhodne 60 hmotn. vody a 40 hmotn. etanolu a nasledovným vysušením komorovo, vákuovo, vo vznose, alebo mikrovlnným žiarením pri teplote 30 až 60 °C, výhodne 35 až 45 °C.Takto pripravená zmes, vhodne adjustovaná po terapeutických dávkach do jednorázového obalu tvoreného teplom zvarovateľnou kombinovanou fóliou zamedzujúcou prechodu pár aplynov, je stabilná chemicky aj fyzikálne a umožňuje jednoduchú manipuláciu pri príprave suspenzie na terapeutické alebo preventívne užitie pacientom.Lieková forma podľa tohto vynálezu obsahuje okrem níilcronizovaných účinných látok zo skupiny terapeuticky akceptovateľných solí vápnika, horčíka, prípadne iných zdrojov, ako sú upravené Vaječné škrupiny, vápenaté schránky živočíchov alebo nerastné minerály avitamíny,ďalšie pomocné látky zodpovedajúce za možnost vytvorenia pacientmi tolerovateľnej gélovitej suspenzie podobnej pudingu. Týmito súa) Farmaceutický akceptovateľné deriváty škrobu, vý hodne diškrobfosfát v množstve od 5 do 40 hmotn., vý hodne od 15 do 25 hmotnc) Látky rastlinného pôvodu schopné vytvárať svodou xerogély, výhodne karragenan vmnožstve 0,1 až 1,0 hmom., výhodne 0,2 až 0,6 hmotnd) Farrnaceuticky použiteľné soli kyseliny fosforečnej, ako je hydrogenfosforečnan sodný v rrmožstve od 0,05 do 0,45 hmotn., výhodne od 0,1 do 0,35 hmotn. a fosforečnan sodný v množstve od 0,2 do 2,0 hmotn., výhodne od 0,7 do 1,4 hmotne) Látky upravujúce chuť avôňu prípravku zo skupiny prírodných a prirodne identíckých aróm v rrmožstve od 0,1do 5 hmotn., výhodne od 0,5 do l hmotn., zo skupiny umelých sladidiel v rrmožstve od 0,035 do 0,20 hmotn.,výhodne od 0,05 do 0,15 hmotn., zo skupiny farmaceuticky použitelných organických kyselín, výhodne kyseliny citrónovej v rrmožstve od 0,1 do 4 hmotn., výhodne od 0,8 do 1,8 hmotn. aich solí, výhodne trinatriumcitrátu V rrmožstve od 0,05 do 2,0 hmotn., výhodne od 0,1 do 0,5 hmotn., kakaový prášok vrrmožstve od l do 30 hmotn., výhodne od 10 do 20 hmotnf) Vzhľad upravujúce látky zo skupiny povolených prírodných a syntetických farbív v množstve od 0,001 do 0,005 hmotn., výhodne od 0,002 do 0,004 hmotng) Technologický proces uľahčujúce látky, ktoré zamedzujú nežiaducej aglomerácii častíc a antistaticky pôsobiace látky zo skupiny oxidov kremíka v množstve od 0,1 do 7,0 hmotn., klzné látky zo skupiny horečnatých, vápenatých ahlinitých solí vyšších mastných kyselín, výhodne stearát vápenatý, alebo horečnatý vmnožstve od 0,1 do 0,7 hmotn., výhodne od 0,2 do 0,4 hmotn., alebo látky zo skupiny organických zlúčenín krerníka, výhodne dimetylpolysiloxan vmnožstve od 0,07 do 0,9 hmotn., výhodne od 0,1 do 0,5 . hmotnh) Konzervačné látky, ako je kyselina sorbová v rrmožstve od 0,01 do 0,04 hmom., jej soli, výhodne sodná a draselná v rrmožstve od 0,01 do 0,05 hmotn., kyselina benzoová v množstve od 0,006 do 0,02 hmotn., jej soli,výhodne sodná v rrmožstve od 0,0 l do 0,03 hmotn., estery kyseliny p-hydroxybenzoovej vmnožstve od 0,001 do 0,08 hmotn., výhodne od 0,01 do 0,06 hmotn. aich soli, výhodne sodnć adraselné vmnožstve od 0,001 do 0,08 hmotn., SK 284948 B 6Predmet vynálezu je objasnený v príkladoch bez toho,aby sa na ne obmedzoval.a) Farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje v 1 dávke Uhličitan vápenatý 1,2474 g 41 ,58 Sacharóza 1,1392 g 37,97 Škrobový derivát 0,4682 g 15,60 Karragenan 0,0122 g 0,41 Hydrogenfosforečnan sodný 0,0076 g 0,25 Fosforečnan sodný 0,0304 g 1,01 Kyselina citrónová 0,0300 g 1,00 Citrát sodný 0,0 l 00 g 0,33 Aróma pomarančová 0,0250 g 0,83 Maltodexuin 0,02 l 0 g 0,70 Dimetylpolysiloxan 0,0090 g 0,30 b) Spôsob jeho prípravy.Milcronízovaný uhličitan vápenatý sa mieša vo vhodnom zariadení spolu so sacharózou a škrobovým derivátom,pridá sa karragenan, znovu sa mieša. V inom miešacom zariadení sa zrnieša hydrogenfosforečnan sodný, fosforečnan sodný, kyselina citrónová, citronan sodný, ktoré sú upravené sitovaním cez sito s veľkosťou oka 1,0 mm. Po dosiahnutí homogenity sa táto zmes pridá do predošlej časti. Obidve zmesi sa spolu miešajú minimálne 20 minút a po zhomogenizovaní sa nakoniec pridá dirnetylpolysiloxan v zmesi s maltodextrínom a prášková pomarančová aróma. Po dosialmutí homogenity potvrdenou analýzou sa zmes adjustuje do jednodávkových vrecúšok z kombinovanej fólie,výhodne PP/Al/PE po 3,000 g. Takto vyrobená 1 dávka obsahuje 500 mg biologicky využitelného vápnika.a) Farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje v 1 dávke Uhličitan vápenatý 1,2474 g 41,58 Sacharóza 0,8356 g 27,85 Škrobový derivát 11,3803 g 12,68 Karragenan 0,0088 g 0,30 Hydrogenfosforečnan sodný 0,0056 g 0,19 Fosforečnan sodný 0,0223 g 0,74 Kakaový prášok 0,5000 g 16,66Mikronizovaný uhličitan vápenatý sa mieša vo vhodnom zariadení s dopredu preosiatym škrobovým derivátom,sacharózou, karragenanom, hydrogenfosforečnanom sodným, fosforečnanom sodným a kakaovým práškom cez sito s dĺžkou strany oka 1,25 mm až do dosiahnutia homogenity. Táto zmes sa zvlhčí potrebným množstvom zmesi etylalkoholu avody, kým sa nedosiahne potrebné zozrnenie. Granulovína sa vysuší na vlhkosť neprevyšujúcu 2,5 hmotn., upravia sa jej častice na veľkosť vyhovujúcu adjustácii a plní sa do jednodávkových vrecúšok z kombinovanej fólie PP/Al/PE po 3,0000 g. Takto vyrobená 1 dávka obsahuje 500 mg biologicky využiteľného vápnika.Karragenan 0,0127 g 0,42 Hydrogenfosforečnan sodný 0,0080 g 0,27 Fosforečnan sodný 0,0320 g 1,06 Vanilková aróma 0,0 l 50 g 0,50 Žlté syntetické farbivo 0,0002 g 0,0066 b) Spôsob jeho prípravy.Milcronizovaný uhličitan vápenatý sa mieša vo vhodnom farmaceutickom zariadení a predom preosiatym škrobovým derivátom, sacharózou, karragenanom, hydrogenfosforečnanom sodným, fosforečnanom sodným cez sito s dĺžkou strany oka 1,25 mm až do dosiahnutia homogenity. Táto zmes sa počas miešania postupne zvlhčuje potrebným množstvom zmesi etylalkoholu avody azozmí sa. Granulovina sa vysuší vo vznose pri teplote privádzajúceho vzduchu 50 C až kým nedosiahne zvyškovú vlhkosť max. 2,0 hmotu. Suchá zmes sa prenesie do miešacieho zariadenia, pridá sa potrebné množstvo vanilkovej práškovej arómy a farbiva a mieša sa do dosiahnutia homogenity. Týmto je zmes pripravená na adjustáciu do jednodávkových vrecúšok zkombinovanej fólie po 3,0000 g. Týmto spôsobom vyrobená dávka obsahuje 500 mg biologicky využiteľného vápnikaa) Farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje v l dávke Uhličitan vápenatý 1,2474 g 41,58 °/o Sacharóza 1,1334 g 37,78 Šlaobový derivàt 0,4664 g 15,55 v Hydrogenfosforečnan sodný 0,0075 g 0,25 Fosforečnan sodný 0,0302 g 1,0 l Karragenan 0,0 l 2 O g 0,40 Colecalciferol 100 000 l.U/g 0,0080 g 0,26 Kyselina citrónová 0,0300 g 1,00 çitrát sodný 0,0 l 00 g 0,33 Zlté syntetické farbivo 0,000 l g 0,003 Aróma broskyňová prášková 0,0250 g 0,83 Maltodextrin 0,02 l 0 g 0,70 Dimetylpolysiloxan 0,0090 g 0,30 b) Spôsob jeho prípravyMikronizovaný uhličitan vápenatý sa mieša vo vhodnom farmaceutickom zariadení so sacharózou a škrobovým derivátom, pridá sa karragenan a ďalej sa mieša. Po dokonalej homogenizácii sa postupne pridáva hydrogenfosforečnan sodný, fosforečnan sodný, kyselina citrónová, cinát sodný, ktoré sú predtým upravené cez sito sveľkosťou strany oka 1,25 mm. V špeciálnom zariadeni na homogenizáciu malých množstiev sa narieďuje colekalciferol s vopred pripravenou zmesou v pomere l 50. Nariedený colecalciferol sa prenesie do vopred pripravenej zmesi azmieša sa intenzivnyrn miešaním do dosiahnutia homogenity. K zmesi sa potom postupne pridávajú žlté syntetické farbivo, broskyňová prášková aróma, maltodextrin a dimetylpolysiloxan. Po zhomogenizovaní je zmes pripravená na adjustáciu do kombinovanej trojvrstvej fólie PP/Al/PE po 3,0000 g, čo je jedna dávka atáto obsahuje 500 mg biologicky využiteľného vápnika a 800 1.U. vitamínu D 3.Hydrogenfosforečnan sodný 0,0080 g 0,26 Fosforečnan sodný 0,030 g 1,00 Karragenan 0,0126 g 0,42 Colecalciferol 100 000 I.U 0,0080 g 0,26 Prášková aróma kokosová 0,0250 g 0,83Milcronizovaný uhličitan vápenatý sa mieša vo vhodnom farmaceutickom zariadení so sacharózou a škrobovým derivátom, pridá sa karragenan a ďalej sa mieša. Po dokonalej homogenizácii sa postupne pridáva hydrogenfosforečnan sodný a fosforečnan sodný, ktoré sú predtým upravené cez sito s veľkosťou strany oka 1,25 mm. V špeciálnom zariadení na homogenizáciu malých rnnožstiev sa narieduje coiecalciferol s vopred pripmvenou zmesou vpomere 1 50. Nsuiedený colecalciferol sa prenesie do vopred pripravenej zmesi azmieša sa intenzívnym miešaním do dosialmutia homogenity. Kzmesi sa potom pridá prášková kokosová aróma. Po zhomogenizovaní je zmes pripravená na adjustáciu do kombinovanej trojvrstvej fólie PP/Al/PE po 3,0000 g, čo je jedna dávka atáto obsahuje 500 mg biologicky využiteľného vápnika a 800 I.U. vitamínu D 3.a) Farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje v 1 dávke Magneziumhydroxidkarbonát 0,7880 g 26,26 Uhličitan vápenatý 0,6237 g 20,79 Sacharóza 0,9749 g 32,50 Škrobový derivát 0,4682 g 15,61 Karragenan 0,0 l 22 g 0,40 Hydrogenfosforečnan sodný 0,0076 g 0,25 Fosforečnan sodný 0,0304 g 1,01 Kyselina citrónová 0,0300 g 1,00 Citrát sodný 0,0100 g 0,33 Aroma citrónová prášková 0,0250 g 0,83 Maltodextrin 0,02 l 0 g 0,70 Dimetylpolysiloxan 0,0090 g 0,30Mikronizovaný hydroxidkarbonát horečnatý a uhličitan vápenatý sa zmíešajú vo vhodnom zariadení s polovičným množstvom sacharózy a škrobového derivátu. Piidá sa karragenan, zmes sa dokonale premieša a pridá sa zvyšok sacharózy a škrobového derivátu. Po dokonalej homogenizácii sa k tejto zmesi pridá predtým zhomogenizovaná zmes hydrogenfosforečnanu sodného, fosforečnanu sodného, kyseliny citrónovej a citrátu sodného s upravenou veľkosťou častíc cez sito s veľkosťou strany oka 1,0 mm. Po zhomogenizovaní týchto zmesí sa postupne pridáva dimetylpolysiloxan, maltodextrin a prášková citrónová aróma. Po dosiahnutí homogenity potvrdenou analýzou sa zmes adjustuje do jednodávkových vrecúšok z kombinovanej trojvrstvej fólie po 3,000 g. Takto vyrobená l dávka obsahuje 200 mg biologicky využiteľného horčíka a 250 mg biologicky využiteľného vápnika.Podávanie vápnika je nevyhnutnou súčasťou každej liečby alebo prevencie vzniku osteoporózy, pričom je potrebné zabezpečiť príjem 400 až 800 I.U vitamínu D denne.V monoeentrickej otvorenej kontrolovanej klinickej štúdii bola dokázaná obdobná biologická dostupnosť vápnika po jednorazovom podaní prípravku podľa vynálezu oproti štandardnému prípravku vo fonne šumívej tablety,pričom bola zistená výrazne vyššia kalcinémia po l hodine po podaní šumívej tablety. Postupne narastanie kalcinémie,ktoré nepresiahne homú hranicu normy je veľmi žiaduce zvlášť u staršej populácie, kde je hyperkalcinćmia spojená s rizikom ukladania vápnika do aterosklerotických plátov.V monoeentrickej otvorenej nekontrolovanej tolerančnej klinickej štúdii u dospelých pacientov s osteoporózou alebo s nedostatočným príjmom vápnika v potrave bola dokázaná výborná tolerancia abezpečnosť prípravku podľa tohto vynálezu. Dvojmesačné podávanie sledovaného prípravku podľa vynálezu štatisticky významne zvýšilo kalcinérniu vcelom súbore 76 pacientov sosteopéniou alebo s osteoporózou dokázanou denzítometricky a s nedostatočným prijmom vápnika.Charakteristika klinických štúdií s prípravkom kalcia podľa vynálezutscaaarm red odanímzal 2,s,4 s hod. o damkalcium karbonátu v Iiekovej forme šurnivá tbl. alikovaná bola dávka 1000 m elementámeho kalciaštúdia relativnej biodostupnosti otvoren skrížená orovnávaciasledovaný prípravok s obsahom kalcia podľa vynálezu referenčný štandardný prípravok s rovnakým obsahomsignifikantné zvýšenie ÍS Ca a pokles iPTH vo všetkýchsigniñkantne vyššia fS Ca v odbere za hodinu po podanínesígniñkantné rozdiely medzi sledovaným a referenčnormálna kalciémia vo všetkých odberoch po sledovaotvorená, nekontrolovaná, klinická štúdia tolerancie a bezečnostiPočet sledovan ch PohlavieCharakteristika pacienti s osteopéniou alebo osteoporózou dokázanou denzitomenick anedostatočn - mom v nikasledovaný prípravok v dávke l - 2 vrecúška derme (podľa rímu kalcia re dan vek a ohlavieD žka sledovania Sledované parametreo výbomá alebo dobrá tolerancia u 99 pacientov,o nízky výskyt a malá významnost nežiaducich účinkov(pac. ich hlásili len na 19 vizít, len u 2 pacientov bolo pre nežiaduce účinky potrebné ukončiť liečbu), o dobrá účinnosť (signifikantné zvýšenie priememej kalciémie v súbore a s 2 mesiacoch liečb .Priemyselná využiteľnost Vynález je využiteľný vo farmaceutickom priemysle pri výrobe liečivých prípravkov na liečbu a prevenciu oste oporózý.l. Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčlka,vyznačujúci sa tým,žeobsahujeakoúčinmi látku Vápnik vmnožstve 150 až 1500 mg, alebo zmes vápnika s vitamínom D, pričom vitamín D je vmnožstve 100 až 1000 I.U, alebo zmes vápnika a horčíka, ktorá obsahuje horčík v množstve 20 až 500 mg, pričom účinné látky Vápnik a horčík sú mikronizovanć tak, že minimálne 80 častíc má veľkosť menej ako 75 mikrometrov.2. Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčíka podľa nároku Lvyznačujúcl sa tým,žeobsahuje ako účinnú látku Vápnik, výhodne V množstve 200 až 600 mg, alebo zmes vápnika s vitamínom D, pričom vitamín D je výhodne v množstve 400 až 900 l.U, alebo zmes vápnika a horčíka, ktorá obsahuje horčík výhodne v množstve 150 až 300 mg, pričom účinné látky Vápnik a horčík sú milo-onizované tak, že minimálme 80 častíc má velkosť menej ako 75 mikrometrov.3. Liečivý prípravok podľa nároku 1 a 2, v y z n a č u j ú c 1 s a tý m , že obsahuje okrem mikronizovaných účinných látok ako pomocné látky farmaceutický akceptovateľné deriváty škrobu, mono a/alebo disacharidy,látky rastlinného pôvodu schopné vytvárať s vodou xerogély, farmaceutický použiteľné solí kyseliny fosforečnej,látky upravujúce chuť a vôňu prípravku, vzhľad upravujúce látky zo skupiny povolených prírodných a syntetických farbív, technologický proces uľahčujúce látky a konzervačné látky.4. Liečivý prípravok podľa nárokov l až 3, v y z n a čuj ú cl s a tý m, že obsahuje farmaceutický akceptovateľné deriváty škrobu, výhodne diškrobfosfát, v množstve od 5 do 40 hmotn., výhodne v množstve 15 až 25 hmotn.5. Liečivý prípravok podľa nárokov l až 4, v y z n a č uj ú e i s a t ý m , že obsahuje mono a/alebo disacharidy, výhodne sacharózy, vmnožstve od 10 do 80 hmotn., výhodne 20 až 40 hmotn.6. Liečivý prípravok podľa nárokov l až 5, v y z n a č u j ú e i s a tý m , že obsahuje látky rastlinného pôvodu schopné vytvárať s vodou xerogélý, výhodne karragenan vnmožstve 0,1 až 1,0 hmotn., výhodne 0,2 až 0,6 hmotn.7. Liečivý prípravok podľa nárokov 1 až 6, v y z n a č uj ú c i s a tý m , že obsahuje farmaceutický použiteľné soli kyseliny fosforečnej, ako je hýdrogenfosforečnan sodný v množstve od 0,05 do 0,45 hmotn., výhodne od 0,1 do 0,35 hmotn. a fosforečnan sodný vmnožstve od 0,2 do 2,0 hmotn., výhodne od 0,7 do 1,4 hmotn.8. Liečivý prípravok podľa nárokov l až 7, v y z n a č uj ú ci s a tý m, že obsahuje látky upravujúce chuť avôňu prípravku zo skupiny prírodných aprírodne identických aróm v množstve od 0,1 do 5 hmotn., výhodne od 0,5 do l hmotn., zo skupiny umelých sladidiel v množstve od 0,035 do 0,20 hmotn., výhodne od 0,05 do 0,15 hmotn., zo skupiny farmaceutický použiteľných organických kyselín, výhodne kyseliny citrónovej v rrmožstve od 0,1 do 4 hmotn., výhodne od 0,8 do 1,8 hmotn. a ich solí, výhodne trinatríumcitrátu v množstve od 0,05 do 2,0 hmotn., výhodne od 0,1 do 0,5 hmotn.,kakaový prášok v množstve od 1 do 30 hmotn., výhodne od 10 do 20 hmotn.9. Liečivý prípravok podľa nárokov 1 až 8, v y z n a č uj ú ci s a tý m, že obsahuje vzhľad upravujúce látky zo skupiny povolených prírodných a syntetických farbív v množstve od 0,001 do 0,005 hmotn., výhodne od 0,002 do 0,004 hmotn.10. Liečivý prípravok podľa nárokov l až 9, v y z n a č u j ú c l s a tý m , že obsahuje technologický proces uľahčujúce látky, ktoré zamedzujú nežiaducej aglomerácii častíc a antistaticky pôsobiace látky zo skupiny oxidov kremíka v množstve od 0,1 do 7,0 hmotn., klzné látky zo skupiny horečnatých, vápenatých ahlinitých solí vyšších mastných kyselín, výhodne stearát vápenatý, alebo horcčnatý v množstve od 0,1 do 0, 7 hmotn., výhodne od 0,2 do 0,4 hmotn., alebo látky zo skupiny organických zlúčenin Ici-etnika, výhodne dimetýlpolýsiloxan v množstve od 0,07 do 0,9 hmotn., výhodne od 0,1 do 0,5 hmotn11. Liečivý prípravok podľa nárokov 1 až 10, v y značujúci sa tým,že obsahuje konzervačné látky, ako je kyselina sorbová v množstve od 0,01 do 0,04 hmotn., jej soli, výhodne sodná a draselná v množstve od 0,0 l do 0,05 hmotn., kyselina benzoová v rrmožstve od 0,006 do 0,02 hmotn., jej soli, výhodne sodná

MPK / Značky

MPK: A61K 31/59, A61K 33/06, A61K 9/14

Značky: vitamínu, prípravok, formě, liečivý, horčíka, liekovej, novej, vápnika, obsahom, zmesí

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-284948-liecivy-pripravok-s-obsahom-vapnika-alebo-zmesi-vapnika-a-vitaminu-d-alebo-zmesi-vapnika-a-horcika-v-novej-liekovej-forme.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Liečivý prípravok s obsahom vápnika alebo zmesi vápnika a vitamínu D, alebo zmesi vápnika a horčíka v novej liekovej forme</a>

Podobne patenty