Adaptované mlieko hlavne na dojčenskú výživu a spôsob jeho výroby

Číslo patentu: 282289

Dátum: 13.11.2001

Autor: Rosipal Štefan

Stiahnuť PDF súbor.

Zhrnutie / Anotácia

Adaptované mlieko, určené hlavne na dojčenskú výživu je vyrobené na báze zmesi živočíšneho mlieka, vody, rastlinných olejov, maltodextrínov, pričom je fortifikované prípravkami na báze vitamínov, minerálnych látok, vrátane stopových prvkov, prípadne aminokyselinami, čo umožňuje optimálne prijímanie a využívanie výživy dojčatami. Pre nedonosené a hypotrofické deti je určené adaptované mlieko s prídavkom zmesi esenciálnych, semiesenciálnych a asistujúcich L-foriem aminokyselín. Adaptované mlieko je vyrábané UHT technológiou a asepticky balené. Môže byť tiež sušené niektorým zo známych spôsobov, pričom sa doporučuje sušené mlieko rozrábať redestilovanou vodou alebo vodou dodávanou výrobcom mlieka.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa dotýka adaptovaného kravského, kozieho,ovčieho mlieka alebo ich zmesí pre dojčenskú výživu a spôsobu jeho výroby.Adaptované mlieko na dojčenskú výživu sa doteraz využíva zväčša v sušenom stave. Podľa svojho určenia má rôzne zloženie, napr. u nás najrozšírenejšie sušené dojčenské mlieko obsahuje na 100 gvitamín B 1,5 mg Cukry sú doplňané sacharózou pri narieďovaní. Prípravok má vysoký obsah proteínov.Sú známe viaceré adaptované mlieka na dojčenskú výživu v tekutom alebo sušenom stave. Napr. AO 261 186 rieši spôsob výroby adaptovanýeh výrobkov na dojčenskú a detskú výživu, ktoré obsahujú užitočnů biñdogénnu mikrotlóru a enzým lysozym.A 0 267 827 rieši výrobu zabusteného mlieka s maltodextrínom, vhodného na tekutú výživu, pričom s maltodextrínom je miešané plnotučné alebo zahustené mlieko. Táto formula je nevhodná na dojčenskú výživu nakoľko obsahujeVýrobok podľa A 0 267 827 má vysoký obsah Žrotelnov.iadnym riedením nie je možné dosiahnuť optimálne pomer bielkovín/tukov/cukrov.Je známy kyslý mliečny produkt (sour rnilk product) podľa GB A 2 171 586, ktorý obsahuje v hmot mliečny tuk 2,5 až 2,7 rastlinný tuk 0,8 až 1,0 laktóza 2,0 až 2,2 maltodextrln 1,6 až 1,8 sacharóza 3,3 až 3,5 voda 40,0 až 41,0 bifidobaktérie, /bunky/ 10 až 10 °, pmtelny - podľa bilancie. Kyslý mliečny produkt teda obsahuje vpo prepočítaní na obsah vody 40-41 l,8 až 2,20 pmteínovZvyšovanie kyslosti produktu pridaním biñdobaktéril nenašlo praktické uplatnenie, nakoľko neboli potvrdené výhody tohto riešenia.Zmes má pomeme nízky obsah tukov max. 3,7 hmotn. a naopak zvýšený obsah proteínov 1,8 až 2,20 hmotn. Použitá taková zmes presnejšie nedefinuje prívod vysokoskeletových mastných kyselín, neudáva ich pomer(kyselina linolová a linolénova). Koncentrácia proteínov nie je stála, ale pohybuje sa V uvedenom rozmedzí, podľa obsahu proteínov v základnom produkte - mlieku. Homá hranica už predstavuje záťaž pre močovinový cyklus a exkrečnú činnosť obličiek mladších dojčat.Zloženie cukrov v zmesi je prekonané. Sacharóza nie je vhodná v prvých mesiacoch života vzhľadom na enzýmovú aktivitu v zažívacom ústrojenstve a interakcíi prifermentácii mliečneho cukru, čo má negatívny vplyv na fyziologickú črevnú mikroflóru. Malý obsah laktózy znižuje množstvo metabolitov, ktoré patria k biñdovému faktom..le známy preparát pre tehotné a dojčiace ženy podľa EP Al 0 183 305. Preparát obsahuje vysoký obsah proteínov, minerálov a vitamínov, ktorý nie je prípustný pre dojčenskú výživu. Potreby pre tehotné ženy a dojčiace matky sa nedajú kopírovať s potrebou dojčiat. Daný prípravok by mohol spôsobiť obličkové poruchy, zmeny acidobázickej rovnováhy, poškodiť rast a vývoj dieťaťa. Prípravok má nevyhovujúcu tukovú zmes ako aj zmes cukrov.Prípravok podľa GBA 2 245 135 využíva odstredené mlieko zbavené mliečneho tuku, ktoré potom obohacuje rastlinnými olejmi alebo tukmi. Prípravok nie je vhodný na dojčenskú výživu, podstatne meni prirodzenú skladbu mlieka.US patent 3649295 rieši zloženie humanizovanej tukovej zmesi a detskej formuly využívajúcej túto zmes. Zloženie tukovej zmesi je ohraničené a to10 až 45 stuženého hovädzieho tuku (loju) (oleo oil)0 až 25 rastlinného oleja zo skupiny sójový, kukuričný,podzemnícový (arašidový), slnečnicový, 10 až 35 zo skupiny kokosový olej a palmovojadrový olejTuková zmes vôbec neobsahuje mliečny tuk, ktorý je ľahko stráviteľný a má priaznivý vplyv na rozvoj, hlavne,centrálneho nervového systému v rannom vývoji ľudského organizmu.Naopak, obsahuje hovädzl tuk, ktorého stráviteľnosť pre dojčatá je problematická.Zdroj bielkovín v detskej formule podľa US patentu 3649295 je skladaný z bielkovín získaných elektrodialýzou a cukry sú tvorené laktózou. Zloženie bielkovín a cukrov je z pohľadu dnešnej úrovne dojčenskej výživy prekonané. Pri skladačkovom spôsobe zdroja bielkovín sú zničené napr. také komponenty nativneho zdroja, ako sú hormóny,enzýmy a iné biologicky aktívne látky. Skladba cukrov spôsobuje neprimeranú záťaž enzýmového systému v črevnej slimici dojčaťa.Je znamy spôsob výroby podľa PV 38-92, kde ultraiiltráciou a diafiltracíou sa získava bielkovinový koncentrát. Výsledkom je produkt s vysokým obsahom hlavne, bielkovín a cukrov, ktoré nie sú vhodné pre dojčenskú výživu.Niektoré zahraničné firmy produkujú sušenú náhradu materského mlieka, kde pomer kazeínu a srvátkových bielkovín je upravený na 40/60 prídavkom demineralizovanej srvátky (5 - 30).Európska spoločnosť pre pediatrickú gastroenterológiu a výživu odporúča pre dojčatá nasledovné hodnotyTieto hodnoty predstavujú najnovšie poznatky svetového výskumu.Nevýhodou uvedených a doteraz znamych výrobkov je,že svojím zložením prakticky obtiažne môžu splniť tieto požiadavky, hlavne pre vysoký obsah bielkovín a solí.Pomcme vysoký obsah solí a bielkovín spôsobuje exkrečnú záťaž obličiek.Negatívnym dôsledkom vyššieho obsahu a skladby sacharidov je neprimeraná záťaž enzýmového systému V črevnej sliznici (sacharáza), a takisto dochádza k postpradiálnym výkyvom glykémie. Ako bolo uvedené,sacharóza nie je vhodná pre mladší dojčenský vek,vzhľadom na enzýmovú aktivitu v zažívacom ústrojenstvo a interakcii pri fermentácii mliečneho cukru, čo má negatívny vplyv na fyziologickú mikroílóru.Adaptované sú prevažne mlieka, produkované v sušenom alebo zahustenom stave, čo priaznivo ovplyvňuje trvanlivosť výrobku. Naopak, pri príprave mnohokrát dochádza k znehodnoteniu, a to nesprávnym postupom(hmotnosť sušiny), zlou hygienou, nekvalitnou pitnou vodou , ktorá v mnohých regiónoch nespĺňa základné hygienické požiadavky.Tieto nedostatky do značnej miery odstraňuje adaptované mlieko hlavne na dojčenskú výživu a spôsob jeho výroby podľa tohto vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom , že pozostáva zo zmesi živočíšneho mlieka a vody, v ktorej pomer mlieka a vody je upravený tak, že zmes obsahuje l.1 až 1.8 hmotn. natívnych bielkovín, čo predstavuje riedenie vodou v hmotn. pomere voda/ntlieko 68/32 do 42/58 , pričom výhodná priememá hodnota pri kvalitnom mlieku podľa noriem je asi 54/46 . Ďalej obsahuje 3,75 až 6 g tukov, obsahujúcich najmä mliečny tuk a rastlinné oleje, pričom obsah mliečneho tuku sa pohybuje v hraniciach 2,0 až 2,8 g a obsah rastlinného oleja v hraniciach 1,05 až 2,5 g v 100 ml zmesi a zmes obsahuje 6 až 12 hmotn. cukrov, ktoré sú tvorené hlavne laktózou a maltodextrinmi, pričom obsah laktózy je 3 až 9 hmotn. a obsah maltodextrínov je 2 až 6 hmotn. v zmesí. Živočíšne mlieko je výhodne mlieko výberovej kvality (Q) s nutričnými hodnotami na 100 g približnes energetickým obsahom cca 272 kJ.Výhodne je jedným zo skupiny mliek, ktorú tvorí mlieko kravské, kozie, ovčie mlieko alebo ich zmesi. Tuková zmes, ktorej hmotnostný pomer v mliečnej zmesi je 3,75 až 6 , je tvorená hlavne mliečnym tukom a rastlinnými olejmi, s hmotnostným obsahom mliečneho tuku V mliečnej zmesi asi 2,0 až 2.8 a obsah rastlinného oleja v hraniciach 1,05 až 2,5 . Tuková zmes môže byť doplnená aj ďalšími tukmi, napr. rybím olejom, bravčovou masťou a pod. Mliečny tuk je ľahko stráviteľný a obsahuje cholesterol potrebný pre zdravý vývoj hlavne centrálneho nervového systému (mozog, miecha) v rannom období vývoja ľudského organizmu. Zmes rastlinných tukov je s výhodou tvorená zmesou slnečnicového a nízkoerukovćho repkového oleja, ktoré zaisťujú optimálny prívod vysokoskeletových mastných kyselín v zodpovedajúcom pomere kyseliny linolovej a linolénovej, ako aj prívod prírodného vitamínu E, vitamínu A, Repkový olej sa vyznačuje relatívne stálou kompozícíou mastných kyselín..le prirodzené, že zmes rastlinných olejov v určenom množstve môže byť zostavená aj z iných olejov, aby zabezpečovala požadovaný pomer mastných kyselín. Zmes slnečnicového a repkového oleja je však aj ekonomicky veľmi výhodná. Zmes živočíšnych a rastlinných tukov zaisťuje analogický profil mastných kyselín a cholesterolu, zodpovedajúci materskému mlieku. Tuky majú dobrú vstrebateľnosť, dodávajú viaceré prirodzené komplexné tukové látky. Oproti známym preparátom sa znížil obsah nasýtených mastných kyselín s krátkym reťazcom a naopak, zvýšila sa koncentrácia polynenasýtených mastných kyselín.V nasledujúcej tabuľke je pomemé zastúpenie mastných kyselín ()Pomer( n) ľudské mlieko navrhované riešenie SFA/PUFA 0.30 0.3 l SFA/UFA 45/55 49/51 SFA/MUFA/PUFA 45/40/ 15 49/36/ l 5Cholesterol vysvetlivky SFA - nasýtené mastné kyselinyDaná tabuľka poukazuje na výraznú adaptáciu zloženia tukov vo výžive, podľa tohto vynálezu, k hodnotám obsiahnutým v materskom mlieku, čím sa zlepšuje dodávka esenciálnych mastných kyselín.Konštrukcia tukovej zmesi podporuje veľmi dobrú využiteľnosť a vstrebateľnosť potrebných živín a minerálov, najmä vápnika a prisúva potrebné množstvo cholesterolu, fosfolipidov a komplexných lipidov.Zmes cukrov, je tvorená hlavne laktózou a maltodextrínmi, pričom obsah laktózy v mliečnej zmesí je 3 až 9 hmotnostných a obsah maltodextrínov v mliečnej zmesi je 2 až 6 . Zmes cukrov môže byť doplnená aj ďalšími cukrami, ako napr. maltózou, trehalózou, medom a podobne, pričom niektoré majú stabilizujúci účinok. Uvedená zmes cukrov zabezpečuje potrebný obsah metabolitov, ktoré patria k biñdovému faktoru, je veľmi dobre stráviteľná, napomáha k vytvoreniu vlastnej črevnej mikroflóry a stimuluje enzýmovú aktivitu a morfologické zmeny v črevom trakte, pri minímalizovanej záťaži enzýmového systému.Eventuálne pridaním esenciálnych, semiesenciálnych a asistujúcich L-foriem aminokyselín od 0.5 až 2 g na 100 ml mliečnej zmesi osobitne taurín 30 až 90 mg na 100 ml mliečnej zmesi sa získa výživa vhodná aj pre nedonosené a hypotroñcké deti. Taurín zlepšuje vstrebávanie tukov a je potrebný pre vývoj mozgu.Fortifikácia vitamínmi, mínerálnymi látkami a stopovými prvkami zabezpečuje komplexnú potrebu zdravého dojčaťa.Spôsob výroby adaptovaného mlieka, podľa tohto vynálezu, je veľmi jednoduchý a preto aj ekonomicky výhodný. Je založený na natívnom produkte. Výberové (Q) mlieko sa zriedi v potrebnom pomere kvalitnou pitnou vodou (bez patogénnych zárodkov a o presne určenom obsahu minerálov), ktorá spĺňa hygienické nonny pre dojčenskú výživu. Obsah bielkovín, tukov a culcrov je meraný v každej šarži vstupného produktu a podľa obsahu bielkovín sa určí potrebný pomer mlieko/voda. Tým sa zníži obsah bielkovín na požadovanú hodnotu (1,1 až 1,8 hmotnostných). Následne sa obohatí- rastlinným olejom alebo zmesou rastlinných olejov,mlíečnym tukom a inými tukmi do určeného obsahu tukov v zmesí- maltodextrlnom, laktózou a inými cukrami do určeného obsahu cukrov v zmesipričom, tieto sú tiež dávkované do presne stanovenćho obsahu, podľa rozborov jednotlivých šarží.Adaptované mlieko je známymi technológiami pasterizované, homogenizované, chladené. Môže byť asepticky balené do obalov zaručujúcich min. 5 dňovú trvanlivosť na okamžité priame použitie, alebo následne upravené známou technológiou UHT (ultra high temperature) a asepticky balené, čím sa získa tekuté trvanlivé adaptované mlieko.Adaptované mlieko môže byť tiež sušené, prípadne zahustené niektorým zo známych spôsobov a následne balené a expedované, pričom sa doporučuje takto upravené mlieko pripravovať z redestilovanej vody alebo vody dodávanej výrobcom mlieka. Tým bude zaručený presný obsah solí a minerálov v pripravenej výžive.- v optimálnom dávkovaní bielkovín, čím odpadne potreba energetického prísunu na nálož bielkovín ( 1.0 g bielkovín potrebuje 145 kJ).- rastlinný olej alebo zmes rastlinných olejov (výhodne slnečnicový a repkový), obohatí prívod esenciálnych mastných kyselín, prírodného vitamínu E, vitamínu A.- maltodextríny nezaťažujú enzýmový systém V črevnej sliznici (sacharáza), zmierňujú postprandiálne výkyvy glykémie- menší prívod solí, spolu s poklesom obsahu bielkovín zníži exkrečnü záťaž obličiek- natívne zloženie zabezpečuje zachovanie všetkých prirodzených zložiek mlieka (nukleoidov, komplexných culuov, lipidov, neproteínových dusíkatých látok,prírodných vitamínov a minerálnych látok, enzýmov,hormónov )- ľahšia priprava dávky, jednoduchý výpočet množstva potravy na deň, ako aj nutričného krytia (o 150 ml/kg/deň). Rovnaká koncentrácia každej dávky, odstráni možnosť pod- a predávkovania, ku ktorým mnohokrát dochádza pri výžive v práškovej forme- úspora el. energie, materiálu, pracovného času v mliečnych kuchynkách nemocníc a iných dojčenských ústavoch- vylúči sa závadnosť vodyHlavnou výhodou je natívne zloženie zmesi založené na ekonomicky výhodných produktoch a jednoduchý spôsob výroby, bez potreby špeciálnej technologickej úpravy bielkovinového zdroja je ekonomicky veľmi výhodné oproti doteraz známym riešeniam.47 g výberového kravského mlieka Q kvality bolo zriedené pitnou vodou spĺňajúcou hygienické normy na dojčenskú výživu do celkového objemu 100 ml tak , že obsahovaloculcry 2,2 l g a malo priememý energetický obsah 128 t 4 kJ. Doplnením - tukov do 4,0 g rastlinným olejomsa zvýšila energetická hodnota o 165 i 5 kJ. Následne boli pridané fortiíikačné prídavkytak, aby boli dosiahnuté priemerné hodnoty vitamínov a minerálií na 1000 mlTakto pripravené adaptované mlieko dojčatá veľmi dobre prijímajú. Pri podávaní boli dosiahnuté veľmi dobré výsledky v zdravotnom stave dojčiat v porovnaní s inými náhražkamí materského mlieka, pričom platia všetky uvedené výhody.47 g výberového kravského mlieka Q kvality bolo zriedené pitnou vodou spĺňajúcou hygienické normy na dojčenskú výživu do celkového objemu 100 ml tak , že obsahovalocukry 2,21 g a malo priememý energetický obsah 128 i 4 kJ.- cukrov do 8,5 až 9,0 g maltodextrínom sa zvýšila energetická hodnota o 223 t 5 kJ.Následne boli pridané fortiíikačné prídavkytak, aby boli dosiahnuté priememé hodnoty vitamínov a minerálií na 1000 mlAdaptované mlieko podľa prikladu 2 je zvlášť vhodné pre nedonosené a hypolroñcké deti, s uvedenými výhodami.47 g výberového kozieho mlieka Q kvality bolo zriedené pitnou vodou spĺňąjúcou hygienické normy na dojčenskú výživu do celkového objemu 100 m 1 tak , že obsahovaloa malo priememý energetický obsah 139 i 6 kJ. Doplnenlm - tukov do 4,0 g rastlinným olejom- culcrov do 7,0 g maltodextrinom KSM 50 sa zvýšila energetickú hodnota o 160 i 5 kJ. Následne boli pridané fortiñkačné prídavkyOkrem výhod spomínaných pu adapwvanom kravskom mlieku, výhody adaptovaného kozieho mlieka spočívajú hlavnev-menšom obsahu škodlivých látok, ktoré niekedy vyvolávajú intoleranciu kravského mliekaZ uvedených dôvodov je adaptované kozie mlieko zvlášť vhodné po operáciach zaživacieho traktu a pre znížený alergogénny potenciál pri intolerancii na kravské mlieko.47 g výberového ovčieho mlieka Q kvality bolo zriedené pitnou vodou, splňajúcou hygienické normy na dojčenskú výživu do celkového objemu 100 m 1 a následne obohatené a fortitikované podľa príkladu 3.Adaptované ovčie mlieko je vhodné používať ako altematívu oproti kravskému mlieku pri neznášanlivosti kravského mlieka.Adaptované mlieko, podľa vynálezu, je možné vyrábať v každej mliekámi, ktorej zariadenie umožňuje spĺňať prísne hygienické normy na výrobu dojčenskej výživy.1. Adaptované mlieko hlavne na dojčenskú výživu na báze živočíšneho mlieka, vody, zmesi tukov, zmesi cukrov,fortifikované vitaminmi, minerálnymi látkami vrátane stopových prvkov, aminokyselinami v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že pozostáva zo zmesi živočíšneho mlieka a vody, v ktorej hmotnostný pomer voda/mlieko je od 68/32 do 42/58 , pričom zmes obsahuje 1.1 až 1.8 hmotn. natívnych bielkovín a ďalej obsahuje 3.75 až 6 hmotn. tukov, tvorených nqmä mliečnym tukom a rastlinnými olejmi, pričom obsah mliečneho tuku v zmesi sa pohybuje v hraniciach 2.0 až 2.8 hmotn. a obsah rastlinného oleja v hraniciach 1.05 až 2.5 hmotn. a obsah culcrov v zmesi je 6 až 12 hmotn., ktoré sú tvorené najmä laktózou a maltodextrínmi, pričom obsah laktózy je 3 až 9 hmotn. a obsah maltodextrinov je 2 až 6 g hmotn2. Adaptované mlieko, podľa bodu 1, v y z n a č u j ú e e s a tým , že živočíšne mlieko je jedným zo skupiny mliek, ktorú tvorí mlieko kravské, kozie, Ovčie,alebo ich ľubovoľné zmesi.3. Adaptovanć mlieko, podľa bodu l, 2, v y z n a č uj ú c e s a tý m , že rastlinný olej je jedným zo skupiny olejov, ktorú tvorí olej slnečnicový, repkový a zmes slnečnicového a repkového.4. Adaptované mlieko, podľa ktoréhokoľvek z nárokov lažlvyznačujúce sa tým,žev 100 ml obsahuje do 3 g rybieho tuku.7. Adaptované mlieko, podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 5, vyznačujúce sa tým, že 1000 m 1 obsahuje v uvedenom množstve niektorý zo skupiny

MPK / Značky

MPK: A23C 11/02

Značky: spôsob, mlieko, dojčenskú, výroby, hlavne, adaptované, výživu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-282289-adaptovane-mlieko-hlavne-na-dojcensku-vyzivu-a-sposob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Adaptované mlieko hlavne na dojčenskú výživu a spôsob jeho výroby</a>

Podobne patenty