Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží

Číslo patentu: 265178

Dátum: 13.10.1989

Autori: Trnka Jan, Kabátek Jan, Fikrle Jan

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčoohového zboží s přístrojem opatřeným přístrojovými navěšovacimi platinami pro navěšování kliček, např. při pletení dvojitého lemu ve spolupráci s jehlami.Známe maloprüměrové pletací stroje s přístrojem pro pleteni dvojitého lemu jsou vybaveny jehlami, jejichž jazýčky nejsou kratší než 7 mm. U těchto strojů nedoohází pri tvoření dvo~ jitého lemu k žádným potížím. U strojů, které jsou vybaveny jehlami, jejichž jazýčky jsou dlouhé 5 mm a méně, je nutné na začátku zaplétání, aby přístroj, resp. přistrojové platiny byly co nejníže nad odhazovými platinami kvůli spolehlivému zavádění nití do jehel. V tomto případě ale už v následujíoím pletacím systému, tj. po navěšení kliček, kde ještě není vytvořen očkový řádek, dochází ke stahování navěšených kliček jehlami jdoucími z uzavírací doÚkolem vynálezu je odstranit výše uvedenou nevýhodu, což je v podstatě řešeno tím, že na oblouku mezi pletacím systémem, kde se provádí navěšováni kliček na přístrojové platiny a bodem zátahu následujícĺho systému, zasahují špičky přístrojových platin za ohlouk tvořený dny drážek jehelního válce.Výhodou řešení je ta skutečnost, že jednoduchou úpravou zámkových kroužkú na přístroji je vyřešeno bezpečné držení navěšenýoh kliček.Zařízení podle vynálezu je v příkladném provedení znázorněno na výkresech, na nichž značíobr. l schematicky uspořádání zámkových prostředků přístroje, obr. 2 schematicky postavení jehel, přístrojových platin a převěšenýoh kliček při pohle du z boku a to v pletacím systému následujícím po pletacím systému, kde proběhlo přenášení,obr. 3 totéž co obr. 2, jenže při pohledu shore,obr. 4 totéž co obr. 3, jenže v pletacim systému V pořadí druhém po převěšení, ohr. 5 schematicky postavení jehly, odhazové platiny a přístrojové platiny, při zata hování očko .známý jednoválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží je opatřen jehlovým válcem ł (obr. 5), v jehož podélných drážkách jsou uloženy jehly g, které při pleteni spolupracují s odhazovými platinami 3. Nad jehlovým válcem l je uspořádán přístroj 3, ve kterém jsou uloženy přístrojové platiny É pro přenášení kliček při pletení dvojitého lemu,nebo při pleteni neparatelných řádkú uzavřených špic. Přístrojové platíny § jsou ovládány zámkovým kroužkem É (obr. 1) a dále dvěma vypínatelnými axíálně posuvnými zámky 1 a Q. Zámek Z slouží pro vysouvání přistrojových platin Š do pracovní polohy a zámek g pro jejich zasouvání. Zámkový kroužek É je vytvořen tak, že jeho pracovní hrana mezi pletacími systémy,resp. body 5 odpovídající zátahů pletacich systémů gł - 33 je okrouhlá o polnměrech gł a gg,přičemž 5 gg Poloměr gg je vytvořen na oblouku za pletacím systémem gł, kde se provádí přenášeni kliček až do místa 5, kdy pracovní hrana zámkového kroužku É se ještě více Vzdaluje od středu přístroje A a to kvůli uvolněni přĺstrojových kliček při zátahu oček. Přístrojové platiny § jsou na poloměru 33 vysunuty tak, že jejich špičky protínají svislé přimky gł proložené dny drážek jehel 3.Funkce výše popsaného zařízení při pleteni dvojitého lemu je následující. Zámek 1 je snížen do pracovní polohy a vysunuje přístrojové platiny Ž do pracovni polohy, zámek É je vypnut. Kolénka äł přístrojových platin § jsou přivedena na pracovní hranu zámkového kroužku 6. V důsledku toho dochází v pletacím systému gł známým způsobem k přenášeni kliček Ě(obr. 2, 3) pleteniny na přístrojové platiny § a to v rozdělení jehel g v poměru 13. Přidalším otáčaním ve směru šípky § jsou kolénka §ł přístrojových platin zatažena pouze napoloměr 53, takže špičky přístrojových platin 5 s navěšenými kličkami Ä zasahují do prostoru za obloukem tvořeným dny drážek, po kterých se pohybují jehly 3. Jehly 2 nyní procházejiv zatažené poloze. V pletecím systému 22 jsou jehly 3 v rozděleni 11 a zvedaji se do uzavíraci polohy, jak je vidět na obr. 2. Vysunuté špičky přístrojových platin Ž nedovolí přesmeknutí kliček 5 mimo přístrojové platiny §, neboč zasahuji dna drážek jehelního válce Ä,resp. za přímky gł a tedy za stvoly jehel 3 a je tak zabezpečeno jejich drženi. V dalších pletacich systémech 23 a 33 jsou pak přistrojové platíny § na poloměru 3 zataženy více, jak je vidět na jejich postavení vůči jehlám 3 na obr. 4. Zde již klíčky § nemohou být z přístrojových platin § staženy, protože jsou již vytvořeny další řádky pleteniny.1. Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží s přistrojem opatřeným přístrojovými platinami pro navěšování kliček, např. při pletení dvojitého lemu, ve spolupráci s jehlami, vyznačujíci se tim, že na oblouku mezi pletacím systémem (Pl), kde se provádí navěšováni kliček (K) na přístrojové platiny (5) a bodem (2) zátahu následujícího pletaciho systému (P 2), zasahují špičky přistrojových platin (5) za oblouk tvořený dny drážek jehelniho válce 11).2. Okrouhlý pletací stroj podle bodu 1, vyznačující se tím, že zámkový kroužek (6) přístroje (4) má poloměr (R 2) oblouku pracovní hrany mezi pletacím systémem, kde se provádí navěšováni kliček (K) na přistrojové platiny (5) a bodem (Z) zátahu následujiciho pletaciho systému, větší než je poloměr (R 1) oblouku pracovní hrany mezi zbývajicími pletacími systémy.

MPK / Značky

MPK: D04B 15/18, D04B 9/54

Značky: zboží, okrouhlý, výrobu, stroj, pletací, punčochového

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-265178-okrouhly-pletaci-stroj-pro-vyrobu-puncochoveho-zbozi.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Okrouhlý pletací stroj pro výrobu punčochového zboží</a>

Podobne patenty