Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby

Číslo patentu: 263424

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rozum Jaroslav, Slabý Zdeněk

Stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález se týká vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály, zejména pro utěsnění trubek z kompozitních materiálů v tělesech, například v přírubách a způsobu jeho výroby.Dosud se trubky z kompozitních materiálů. například hrdla Dewarovýoh nádob, upevňovaly 1 epením,nejčastěji nabázi epoxidových pryskyřic. Takto vzniklé vakuové spojeneměly však dostatečnou trvanlivost, zvláště při náhlýchzměnách teploty a při teplotních rázeoh v rozsahu teplotod 40 do -270 °C,zvláště pevnost v odlupováni těchto pryskyřic nebyla postačující pro tak náročné pracovní podmínky. Vlivem rozdílné teplotni roztažnosti kovových těles akompozítních materiálů docházelo k porušení těsnosti spoje, a tím znehodnoceni dalších, na vakuovém spoji závislých, připojených zařízení nebo pŕístrojů.Ke spojování kovových materiálů s jinými kovovými materiály se používá vedle jiných prostředků také kovového india, jednak samotného, jednak.v podobě indiových pájek. V těchto případech se uplatňuje difuze india do kovových materiálů. Do kompozitnich materiálů indium nedirunduje.Z toho důvodu se ukázalo jako potřebné a účelne vyŕešit úkol zkonstruovat vakuový spoj jiným způsobem, který by neměl nevýhody dosavadních vakuových spojů, a ktorý by se dal jednoduše realizovat.Nevýhody dosavadních vakuových spojů se odstraňuji vakuovým spojem mezi kompozitnimi a kovovými materiály a způa sobem jeho výroby podle vynálezu, çřkhmäpodstatäägšočíváv tom, že v tělese z kovového materiálu je vytvořen otvor, 265 ÄÄ 4- 2 v némž je vložena trubka z kompozitniho materiálu, přičemž v otvoru je vytvořeno v jeho stěně vybráni, v němž je pod stálým tlakem uloženo indiové těsnění, které je v těsném kontaktu z jedné strany s tělesem, z druhé strany s pomocnou vložkou a po celém obvodu s trubkou z kompőzitniho materiálu, přičemž pomocná vložka je s tělesem spojena bud šrouby,nebo závitovým spojem nebo zalisováním.Podstata způsobu výroby vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály spočivá v tom, že do otvoru, vytvořeného v tělese z kovového materiálu a opatřeného ve stěně vybráním, se vloží trubka z kompozitního materiálu a do vybráni se vloží kolem trubky indiový kroužek nebo indiový drát delší než je obvod vybrání, přes trubku se na~ vleče pomocná vložka, která se zasune okrajem do vybráni a~ spáry a svým tlakom na trubku po celém jejím obvodu ji pruoVakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu vykazuje oproti dosavadním spojům, vytvořeným lepenim respektive tmelenim. nový technický účinek, zejména v tom, že jeho trvanlivost je dlouhodobá, protože na rozdíl od syntetických pryskyŕic, například na bázi epoxidů, které se při rozdilných teplotních roztažnostech spojovaných kovových a kompozitnich materiálů snadno odlupuji, je u vakuového spoje mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu těsnost spoje zajiščována stálým tlakem pružné deformované trubky z kompozitního materiálu na indiová těa nění, které je tak vtlačováno do spár a stále přitlačováno na kovový materiál tělesa i na stěnu trubky z kompozitního materiálu. Přitom nevadi, maji-li spojované materiály rů~ znou teplotní roztažnost.Na výkresu je znázorněno jedno z možných provedení vaku» ového spoje podle vynálezu.V tělese l z kovového materiálu je vytvořen otvor g opatřený vybránim 3. Do otvoru 3 je vložena trubka 3 z kompozitniho materiálu. Ve vybrání je umístěno indiové těsnění g, které je trvale stlačovâno a vtlačováno do spáry mezi tělesem l a trubkou Q z kompozitního materiálu. Pomocná vložka Q je silně přltažena k tělesu l šrouby 1. Indiové těsnění 1 je pružnosti trubky Q stále dotlačováno jak k tělesu l z kovového materiálu, tak 1 k trubce Q z kompozitniho materiálu.Způsobem výroby vakuového spoje podle vynálezu byla úspěšně utěsněna.hrdla několika Dewarových nádob napojenýchna drahe polovodičové detektory. vyžadujíci trvalé chlaze ní na teplotu kapalného dusíku to je -197 °C včetně kryosta bu na kapalné helium.Vakuový çpoj mezi kompozitními a kovovými materiály podle vynálezu nejen,-že nmožňuje spoJovat materiály různých druhů a teplotních roztažností, ale může svou trvanlivostinepřimo ochránit velmi nákladná připojená zařízení.1.Vakuový spoj mezi kompozítními a kovovými materiály, zej~ mena pro utěsnění trubek 2 kompozitních materiálů v těleu sech, například v přírubách, odolný náhlým změnamĺteploty mezi -270 °C a 40 °C,vyznačený tim, že v tělese (1)z kovového materiálu je vytvoŕen otvor (2), v němž je vložena trubka (3) z kompozitního materiálu. přičemž v otvoru (2) je vytvořeno v jeho stěně vybraní (4), v némž je pod stálým tlakem uloženo indiové těsnění (5), které je v těsném. kontaktu z jedná strany s tělesem (1), z druhé strany s pomocnou vložkou (6) a po celém obvodu 9 trubkou (3) z kompozitního materiá 1 upřičemž pomocná vložka (6) je s tě 1 esem (1) spojena bud šroubx nebo závitovým spojem nebo zalisováním.2.Způsob výroby vakuového spoje podle bodu 1 , vyznačený tim, že do otvoru vytvoreného v tělese z kovového materiálu a opatřeného ve stěně vybránim, se vloží trubka z kompozitního materiálu a do vybrání se vloží kolem trubky indiový kroužak nebo indiový drát de 1 ši,než je obvod vybráni a přes trubku se navleče pomocná vložka, která se zasune okrajom do vybraní a spojí se s tělesem z kovového materiálu, až indium vyplní spáry a svým tlakem na trubku ji pocelém obvodu pružné zdeformuje.

MPK / Značky

MPK: F16J 15/00

Značky: kompozitními, materiály, výroby, vakuový, kovovými, způsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/6-263424-vakuovy-spoj-mezi-kompozitnimi-a-kovovymi-materialy-a-zpusob-jeho-vyroby.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Vakuový spoj mezi kompozitními a kovovými materiály a způsob jeho výroby</a>

Podobne patenty